­
Erzurum

Genel Bilgiler

Nüfus
Yüzölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu
Doğal koşullarının ve coğrafi konumunun elverişliliği yanında, önemli uygarlık merkezlerine yakınlığı, Erzurum'un Anadolu'daki en eski yerleşim merkezlerinden biri olmasını sağlamıştır. Ortaya çıkan bazı taş aletler yöredeki geçmişin Yontma Taş Çağı'na kadar uzandığını göstermektedir. Karaz, Pulur, Güzelova ve Sos buluntuları; Erzurum'un İlk Tunç Çağı'nda geniş bir coğrafyaya yayılan Karaz Kültürü'nün merkezi olduğunu kanıtlamaktadır. Anadolu'nun en eski devletlerinden biri olan Hititler'in sınırında yer alan bölge, pek çok savaşa ve istilaya uğramıştır. MÖ 3000'den sonra sırasıyla Hurriler, Hayaşalar, Urartular, Asurlar, Kimmerler. İskitler, Medler, ve Perslerin egemen olduğu bölgeyi MÖ 4. yüzyılda Makedonya Kralı İskender ele geçirmiştir. İskender'in ölümü ile Selökidler ve sonrada Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü bölgede, Romalılarla Partlar arasında kanlı savaşlar meydana geldi. Roma'nın bölünmesiyle 395'te Bizans İmparatorluğu'nun payına düşen Erzurum, Bizanslılar ile Sasaniler arasında bir kaç kez el değiştirmiştir. Bu sırada Karadeniz'in kuzeyinde kurulan Hun Devleti, Suriye gibi zengin ve sıcak ülkeye yönelik akınlarda Erzurum havalisini ele geçirdiler. I. Theodosius'un ölümünden sonra, Batı Hunlarının doğu bölümü tarafından gerçekleştirilen akınların, başbuğları Kursık ve Basık idiler. 295 - 398 yılları arasında meydana gelen Hunlar'ın istilası, tarihte Anadolu'ya ilk Türk girişini temsil etmektedir. Theodosiopolis'in Kuruluşu; Roma İmparatorluğunun ikiye bölündüğü 4. yüzyılda Erzurum'un yerinde Karin adında bir şehir, Erzurum Ovası'nın batısında ise Erzen adıyla ikinci bir şehir bulunmaktaydı. Bölgeyi Hunlardan geri alan Bizans İmparatoru II. Theodosius'in (408 - 450) doğudaki generali Anatolius, İran'dan gelecek saldırılara karşı 412 ve 415 yılları arasında Karin'in bulunduğu bölgenin en stratejik yerine kale inşa ettirdi ve şehrin adını "Theodosiopolis" olarak değiştirdi. Böylece günümüze kadar ulaşan şehrin temelleri atılmış oldu. Kalikala, Erzen ve Erzen-i Rum; H.Z Ömer zamanında 638'de İyas oğlu Ganem komutasındaki İslam ordusu Erzurum'u ele geçirdi. Fakat Arapların şehre tam olarak yerleşmesi mümkün olmadı. Erzurum 949 yılına kadar Bizans İmparatorluğu ile Emevi ve Abbasiler'den oluşan Müslüman Araplar arasında pek çok kez el değiştirmiştir. Müslüman Araplar 949 yılında Bizans İmparatorluğu ile yaptıkları savaşı kaybedince bölgedeki hakimiyetlerinde tamamen yitirmişlerdir. Müslümanlar Theodosiopolis'e "Halı Şehri" anlamına gelen "Kalikala" ismini verdiler. 7. yüzyılda nüfusu 200 bine yükselen Erzurum, o dönemde dünyanın en büyük şehirlerinden birisi konumundaydı. 1048'de Doğu Anadolu bölgesini fethetmek üzere Bizans topraklarına giren Selçuklu Türkleri, Erzurum Ovası'nın batısındaki Erzen'i ele geçirdiler. Saldırılar sonucu harap olan Erzen'den kaçan halk Kalikala'ya sığınarak buranın adını Erzen olarak değiştirmiş, harap olmuş asıl Erzen'e Türkler, Kara Erzen ve zamanla Karaz adını vermişlerdir. Yeni Erzen ise Erzen-i Rum ve Erzurum ismine dönüşmüştür. Erzurum'da Türk Hakimiyeti; 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Selçuklu Sultanı Alparslan'ın komutanlarından Kasım'ın Bizanslılar'ı yenerek Erzurum'u fethetmesiyle şehir tekrar Müslümanların hakimiyetine geçti. Malazgirt Zaferinden sonra Sultan Alp Arslan, Erzurum ve çevresini Ebûl-Kâsım Saltuk'a ikta olarak vermiş, Erzurum ve çevresinde kurulan Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği özelliğini taşımaktadır. 1242'de Moğollar'ın eline geçen bölge, 1335 yılına kadar İlhanlı egemenliği altında kaldı. İlhanlılar dağılınca Erzurum ve çevresi Eretna Türk beyliğine geçti. 14. yüzyıl sonlarında Karakoyunlular ve sonra Timur, Erzurum'u ele geçirdi. 15. yüzyıl ortalarında Akkoyunlular, 1502'de Safevi Hanedanlığının kurucusu Şah İsmail tarafından ele geçirilen şehir bu dönemde oldukça geriledi. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim Erzurum'u fethetti. Ancak Safeviler Erzurum'u geri alınca, Kanuni Sultan Süleyman, çıktığı doğu seferinde Erzurum'u kesin olarak Osmanlı topraklarına kattı. Erzurum bu Fetihten sonra Türk yurdu olarak günümüze geldi. Erzurum I. Dünya Savaşında işgal edilen Anadolu'nun kurtuluşu için başlatılan mücadelede kritik rol oynadı. 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Atatürk, 23 Temmuz 1919'da Anadolunun değişik illerinden gelen 56 delege ile birlikte Erzurum Kongresini düzenlemesi ile Milli Mücadelenin en ciddi adımı atıldı. Milli Mücadelenin sonunda Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kurulurken, Erzurum'da bu genç Cumhuriyetin en önemli şehirlerinden biri olarak yerini aldı. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Kongre 23 Temmuz 1919 da Erzurum'da toplamıştır.
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum

Erzurum, üstünde bulunduğu platosu, çevrili olduğu sıradağları ve yayaları ile Türkiye'nin en yüksek şehri konumundadır.Kuzeyinde Artvin - Rize, Batısında Bayburt - Erzincan, Güneyinde Bingöl - Muş ve Doğusunda Ağrı - Kars illeri bulunmaktadır.

Kaynakça; (Erzurum İl  Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Gezi Rehberi)

...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Allahuekber Dağları Dağ Allahuekber Dağları Erzurum-Kars illeri sınırlarında bulunur. (3120 m. dir)
Aras Nehiri Nehir İl topraklarının doğu yarısı sularını Aras Nehri toplar. (1360 hm³/yıl)
Çat Baraj Gölü Baraj Gölü Çat Baraj Gölü İlimiz sınırlarında bulunan en büyük baraj gölüdür. (22.05 km². dir.)
Çoruh Nehiri Nehir Çoruh Nehri İlimiz topraklarının kuzey yarısı sularını toplar. (2403 hm³/yıl dır.)
Demirdöven Baraj Gölü Baraj Gölü Demirdöven Baraj Gölü İlimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. ( 33.307 km². dir)
Erzurum Ovası Ova Erzurum İli, genel olarak yüksek arazilerden oluşur. Platolar 2 km. yüksekliğindedir. Erzurum Ovası en yüksek rakımlı ovadır. (1850 m. dir.)
Hasankale Ovası Ova Erzurum İli, genel olarak yüksek arazilerden oluşur. Örneğin platoların deniz düzeyine göre yükseklikleri 2000 m’ yi bulmaktadır. Hasankale Ovası (1650m) bulunmaktadır.
Kapıkaya Göleti Gölet Kapıkaya Göleti İlimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. (0.185 km².dir.)
Karasu Nehiri Nehir Karasu Nehri İlimiz topraklarının Batı kesimi sularını toplar. (1344 hm³/yıl. dır.)
Kargapazarı Dağı Dağ İlde, Kargapazarı Dağı (3169) bulunmaktadır.
Köyceğiz Göleti Gölet Köyceğiz Göleti İlimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. (1.107 km²)
Kuzgun Baraj Gölü Baraj Gölü Kuzgun Baraj Gölü İlimiz sınırlarında bulunmaktadır. (11.24 km². dir.)
Mescit Dağı Dağ Mescit Dağı İlimiz sınırlarında bulunan en yüksek rakımlı dağdır.(3239 m. dir)
Palandöken Dağı Dağ İlde, Palandöken Dağı (3176 m) bulunmaktadır.
Palandöken Göleti Gölet Palandöken Göleti İlimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. (0.21 km². dir.)
Porsuk Göleti Gölet Porsuk Göleti İlimiz sınırlarında bulunmaktadır. (0.165 km².dir)
Şenkaya Göleti Gölet Şenkaya Göleti İlimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. (0.764 km². dir.)
Tortum Gölü Göl 1700'lü yıllarda, Uzundere-Balıklı Köyü'nün batısında bulunan bir dağın, heyelan sonucu Tortum Çayının önünü kapatmasıyla oluşmuş, 6625 km²'dir.
Ürünlü Göleti Gölet Ürünlü Göleti İlimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır.(0.768 km². dir.)
  İklim
  İklim
  İKLİM ÖZELLİKLERİ           İl arazisinin büyük çoğunluğunda, karasal iklim özellikleri egemendir. Kışlar uzun ve sert, yazlar kısa ve sıcak geçer. İl topraklarının kuzey kesimlerinde, yüksekliği yaklaşık 1000 ile 1500 metrelere inen vadi içleriyle çukur sahalarda iklim, büyük ölçüde sertliğini yitirir. Erzurum il merkezindeki meteoroloji istasyonunda 1929’ dan bu yana gözlem yapılmaktadır. Yaklaşık 70 yılı bulan gözlem sonuçlarına göre, ilde en soğuk ay ortalaması, -8.6 C, en sıcak ay ortalaması 19.6 C, en düşük sıcaklık -35 C ve en yüksek sıcaklık ise, 35 C olarak ölçülmüştür. Yıllık yağış tutarı 453 mmm. kadardır. En az yağış kış devresinde düşer. Bu devrenin yağışları kar biçiminde olup, kar yağışlı gün sayısı 50 ve kar örtüsünün yerde kalış süresi ise 114 gün kadardır. En yağışlı devre ilkbahar ve yaz mevsimleridir.           İlimizde 2013 yılı içerisinde; aylık açık gün sayısı 11.3, bulutlu gün sayısı 18.3, kapalı gün sayısı ise 1.4 olup,  yıllık   nem miktarı %66, ortalama aktüel basınç miktarı ise 823.3 tür.  İlimizde ortalama rüzgar hızı (m/sec) ve Hakim Yön:  2013 Ocak (2,1-WSW), Şubat (1,7-ENE), Mart (3,1-W), Nisan (3,2-E), Mayıs (3,3-E), Haziran (3-W), Temmuz (4-ENE), Ağustos (3,7-E), Eylül (3,1-W), Ekim (3,1-ENE9, Kasım (3,2-W), Aralık (2,1-WSW)  İlimizde maksimum rüzgar hızı (m/sec) ve  Yönü: 2013 Ocak (14,4-SSW), Şubat (17,0-E), Mart (26,3-SSE), Nisan (22,6-W), Mayıs (20,1-WSW), Haziran (22,6-WSW), Temmuz (17,7-WNW), Ağustos (15,6-N) Eylül (25,6-W), Ekim (20,6-S), Kasım (16,4-E), Aralık (18,0-WNW)
  ...Devamını Oku
  Flora
  Erzurum ilkbaharda yemyeşil, kışın beyaz, yaz ve sonbaharda sapsarı (bozkır) görünümündedir. Orman ve fundalıklar toplam yüz ölçümün % 9’na tekabül eder. 1900-2000 m. yükseklikte sarı çam ve meşe ağaçlarından ibarettir. Çayır ve meralar arazinin % 63’ünü kaplarken, ekili ve dikili arazi % 10’dur. Ormanlar kuzeydeki dağların güneye bakan yamaçlarında dır. Çoruh Vadisinde 100 den fazla endemik bitkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 17 çeşit yenilebilir yabani meyve türüne rastlanmıştır.
  ...Devamını Oku
  Fauna
  19. yüzyıldan itibaren hayvan ve hayvansal ürünlerin satışını yapan Erzurum, bu alanda başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerin önemli bir tedarikçisi konumundadır.Tavukçuluk ve Arıcılığın yaygın olduğu ilde,özellikle sığır,mor karaman ırkı koyun ile keçi de beslenir. Ayrıca, Çoruh Vadisinde Akbaba, Kelebek, Boz Ayı, Dağ Keçisi, Yaban Kedisi ve Vaşak bulunur. Vadide 188 kuş türü tespit edilmiştir.
  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı
  İlin ekonomisi tarım, hayvancılık, madencilik ve ormancılığa dayalıdır. Türkiye'nin önemli ticaret yolları üzerinde yer alır ve özellikle hayvan ticareti konusunda önemli bir merkez konumundadır. İlde yetiştirilen tarımsal ürünler ise; buğday, arpa, şeker pancarı, patates, sebze ve meyvedir. Sebzecilik ve meyvecilik ilin Karadeniz Bölgesi'ne yakın Çoruh Vadisi ile ona açılan küçük vadilerde yoğunlaşmıştır.
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem
  İlçe şehir merkezine 53 km. uzaklıktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ve demiryolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 23449 dur. İlçenin yüz ölçümü 2470 km² olup, rakım 1650 m. dir. İlçeye bağlı köy sayısı 66 dır. Kaynakça; (TÜİK-Aşkale Kaymakamlığı-İl Özel İdaresi web adresi 02.04.2014)
  ...Devamını Oku
  Merkez ilçedir. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 57092 dir. İlçenin yüz ölçümü 1702km² olup, rakım 1812 m. dir. İlçeye bağlı köy sayısı 62 dir. Kaynakça; (TÜİK-Aziziye Belediyesi web adresi 02.04.2014)
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 53 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 17578 dir. İlçenin yüz ölçümü 1386 km² olup, rakım 1960 m. dir. İlçeye bağlı 42 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (TÜİK-Çat Belediyesi web adresi 02.04.2014)
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 146 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 26832 dir. İlçenin yüz ölçümü 1726 km² olup, rakım 1720 m. dir. İlçeye bağlı 1 belde ve 82 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.hinis.gov.tr/index.html http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=nrhkJGtVQDYH5nKtw14rH7hsxv9h1KbnLvKhplktQDzJrrKCJ1vb!381768913
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 85 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 40143 dür. İlçenin yüz ölçümü 1669 km² olup, rakım 1540 m. dir. İlçeye bağlı 77 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (TÜİK-Horasan Belediyesi web adresi 02.04.2014)
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 148 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 15184 dür. İlçenin yüz ölçümü 2100 km² olup, rakım 1229 m. dir. İlçeye bağlı 2 belde ve 88 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.ispir.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 162 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 23534 dür. İlçenin yüz ölçümü 1527 km² olup, rakım 1550 m. dir. İlçeye bağlı 1 belde ve 19 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://karacoban.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 107 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 28792 dir. İlçenin yüz ölçümü 2372 km² olup, rakım 2450 m. dir. İlçeye bağlı 1 belde ve 70 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.karayazi.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 58 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 16344 dür. İlçenin yüz ölçümü 665 km² olup, rakım 1800 m. dir. İlçeye bağlı 1 belde ve 38 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.koprukoy.gov.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 95 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 13774 dür. İlçenin yüz ölçümü 1275 km² olup, rakım 1650 m. dir. İlçeye bağlı 1 belde ve 42 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.narman.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 114 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 31056 dır. İlçenin yüz ölçümü 1380 km² olup, rakım 1275 m. dir. İlçeye bağlı 65 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.oltu.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 160 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 6510 dur. İlçenin yüz ölçümü 820km² olup, rakım 1327 m. dir. İlçeye bağlı 40 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.olur.gov.tr/default_B0.aspx?content=75 http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  Merkez ilçedir. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 168430 dur. İlçenin yüz ölçümü 700 km² olup, rakım 1962 m. dir. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.palandoken.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 37 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 29853 dür. İlçenin yüz ölçümü 1460 km² olup, rakım 1740 m. dir. İlçeye bağlı 1 belde ve 56 köy bulunmaktadır. Kaynakça; ( 02.04.2014) http://www.pasinler.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 121 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 3952 dir. İlçenin yüz ölçümü 750 km² olup, rakım 1010 m. dir. İlçeye bağlı 35 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.pazaryolu.gov.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 185 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 18438 dir. İlçenin yüz ölçümü 46.3 km² olup, rakım 1850 m. dir. İlçeye bağlı 69 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.senkaya.gov.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 151 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 26248 dir. İlçenin yüz ölçümü 2197 km² olup, rakım ortalama 1800 m. dir. İlçeye bağlı 13 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.tekman.gov.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=nrhkJGtVQDYH5nKtw14rH7hsxv9h1KbnLvKhplktQDzJrrKCJ1vb!381768913
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 57 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 15173 dür. İlçenin yüz ölçümü 1467 km² olup, rakım 1450 m. dir. İlçeye bağlı 4 belde (Beldeler mahalleye dönüştürülerek Tortum Belediyesine bağlanmış) ve 51 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.tortum.bel.tr/ - http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=17sTJGNJmC2vYM8s6Q11XdhwxsWvLPZM9v7w3p7bCnhpsX1nyNrP!-1365856824
  ...Devamını Oku
  İlçe şehir merkezine 84 km. uzaklıktadır. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 7776 dır. İlçenin yüz ölçümü 840 km² olup, rakım 1050 m. dir. İlçeye bağlı 10 köy bulunmaktadır. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.uzundere.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=nrhkJGtVQDYH5nKtw14rH7hsxv9h1KbnLvKhplktQDzJrrKCJ1vb!381768913
  ...Devamını Oku
  Merkez ilçedir. İlçe nüfusu 2016 TÜİK verilerine göre 191863 dür. İlçenin yüz ölçümü 1342 km² olup, rakım 1830 m. dir. Kaynakça; (02.04.2014) http://www.erzurumaziziye.bel.tr/ http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=nrhkJGtVQDYH5nKtw14rH7hsxv9h1KbnLvKhplktQDzJrrKCJ1vb!381768913
  ...Devamını Oku
   Karayolu
   Erzurum'a Erzurum-Erzincan D -100, Erzurum Ağrı D -100, Erzurum Kars 080-01, Erzurum Bayburt 915-04, Erzurum Rize 925-03, Erzurum Artvin 950-02 ve Erzurum Bingöl 950-04 Devlet Karayolları ile ulaşım sağlanmaktadır. Erzurum İstanbul arası mesafe 1242 km. olup, Erzurum Ankara arası mesafe 876 km. dir. Erzurum'dan çevre illere karayolu ile ulaşım şehir merkezine 7 km. mesafede bulunan Çiftlik Mahallesi, Kuzey Çevre Yolu Bulvarı No: 31 Yakutiye Tlf: (0 442) 238 30 02 adresinde bulunan Erzurum Otobüs Terminalinden sağlanmaktadır.
   ...Devamını Oku
   Demiryolu
   Erzurum'da Devlet Demiryollarına ait Erzurum Gar'ı bulunmaktadır. Tren Garı şehir merkezinde İstasyon Mahallesi TCDD Gar Müdürlüğü adresinde Tlf: (0 442) 234 95 32-33 olup, şehir içi toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Erzurum'un Erzincan, Sivas, Kayseri, Ankara (Doğu Ekspresi) ve Kars (Doğu Ekspresi) illeri ile doğrudan demiryolu bağlantısı bulunmaktadır.
   ...Devamını Oku
   Havayolu
   Erzurum'da DHMİ Erzurum Havalimanı bulunmaktadır. Havalimanı uluslararası uçuşlara açıktır. Havalimanı İl merkezine 15 km. mesafede bulunan Kuzey Çevre yolu DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Tlf: (0 442) 327 28 35 (6 hat) adresinde bulunmakta olup, Havalimanına ulaşım İstasyon Meydanından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Müdürlüğü Tlf: (0 442) 243 05 15 araçları ile ve Havalimanı Taksi İşletmesi Tlf: (0 442) 327 27 55 tarafından yapılmaktadır. Havalimanından Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerine direk uçuş bulunmaktadır.
   ...Devamını Oku
   Denizyolu
   İlimize Denizyolu ile ulaşım bulunmamaktadır.
   ...Devamını Oku

   Konum Bilgileri

   Haberler ve Duyurular TÜMÜ