­
Bursa

Genel Bilgiler

Nüfus
Yüzölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu
Bilimin ışığında, arkeolojik kaynaklar Bursa İli ve çevresini 8500 yıl ile tarihlendirmektedir. Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik düzene geçmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir. Bursa da kuzeybatı Anadolu’nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda höyük bulunmaktadır. Prehistorik dönemde insanların yaşadıkları köyler olan bu höyüklerden yaklaşık 30 adedi tespit edilmiş durumdadır. Orhangazi-Ilıpınar Höyükte Neolitik Çağa, Yenişehir-Menteşe Höyükte Kalkolitik Çağa, Nilüfer-Akçalar Aktopraklık Höyükte Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Çağa, İnegöl Höyükte ise Erken Tunç Çağına ait kalıntı ve buluntulara rastlanılmıştır. Türkler Bursa bölgesine ilk olarak 1080 yılında gelmiştir.1087-1097 yılları arasında Selçuklular tarafından ele geçirilen İznik bu yıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuştur. 1299 yılında Söğüt’te kurulan Osmanlı Beyliği toprakları arasına İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve İznik civarını katar. Osmanlıların bölgedeki etkisi 1302 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır. Bursa’yı kuşatan Orhangazi 06 Nisan 1326 tarihinde şehri teslim almıştır. Yıldırım Bayezıd 1402 yılında Ankara Savaşı’nda yenilince, Timur Batı Anadolu’yu almış, Timur’un orduları Bursa’ya gelerek şehri tahrip etmişlerdir. Timur’un çekilmesinden sonra Bayezıd’ın oğulları arasında çıkan taht kavgaları sırasında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından şehir kuşatılmış ancak ele geçirilememiştir. 1403 yılında Yıldırım Bayezıd’ın ölümüyle, Çelebi Sultan Mehmed (1402-1421) 1413 yılında Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir. Çelebi Mehmed Fetret Döneminin olumsuz etkilerini silmiş, Devleti yeniden inşa ederek, Bursa’yı imara başlamış ve Hacı İvaz Paşa’ya “Yeşil Külliye”yi inşa ettirmiştir. 1453’te İstanbul’un fethi ile saltanat merkezi Edirne’ye sonra İstanbul’a taşınmıştır. Siyasi ve kültürel önemini kaybeden Bursa medreseleri, tekkeleri, alimleri, bilim ve İslam aleminin, çarşıları ile ticaretin, şair ve sanatçıları ile sanatın merkezi olmuştur. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa başkent Edirne ve İstanbul’a taşındıktan sonra da “manevi başkent“ olarak etkisini sürdürmüştür. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet’in vefatı ile küçük oğlu Cem Sultan (1459-1495) ve II. Bayezid arasında başlayan taht kavgası sonunda Cem Sultan’ın naaşı Bursa da Muradiye Türbelerine defnedilmiştir. Osmanlı Cihan Devleti’nin ilk altı padişahının türbesi Bursa’da bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Bursa iki yıl iki ay iki gün Yunanlıların işgalinde kalmıştır. Milli Şairimiz, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY “Bülbül” şiirini, Bursa’nın işgal altında olduğunu duyması üzerine yazmıştır. 11 Eylül 1922 tarihinde büyük mücadeleler sonucunda işgalden kurtarılan Bursa bağımsızlık yolunda atılmış en önemli adım olan Mudanya Mütarekesine ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan sanayi kuruluşları ile gelişerek, 1935 yılında da Bursa Merinos Fabrikası Atatürk tarafından açılmıştır. Atatürk 17 Ekim 1922 ilk kez Bursa’ya gelmiş, Cumhuriyet ile birlikte yapılan yeniliklerin toplumdaki etkilerini araştırmak ve ekonomik alanda yeni atılımlar gerçekleştirmek amacıyla Bursa’yı 18 defa ziyaret etmiştir.
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Bursa, 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Türkiye’nin kuzeybatısında ve Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alır. Doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Toplam 10 bin 886,3811 kilometrekarelik alana sahip olan Bursa’nın 17 ilçesi  vardır. Kuzeyde Marmara Denizi 135 kilometrelik bir kıyı şeridi oluşturmaktadır. Karacabey, Orhangazi, İznik, İnegöl, Bursa, Yenişehir gibi ovaları; plato ve yüksek olmayan dağları, Uluabat ve İznik gölleri ve diğer göletleri; Nilüfer, Deliçay, Göksu; Kemalpaşa Çayı gibi akarsuları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Toplam alanın yüzde 17’si ovalarla kaplıdır. Yine batı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Uludağ (2543 m) Bursa sınırları içerisindedir. Denizden yüksekliği 155 metredir. Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun'a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik gölünün güneyi, ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ'dır. (Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu)
...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Aras Şelale Aras Vadisindeki Uludağ’ın kar sularını taşıyan Aras Deresi üzerinde bulunan şelale kayalıkların içinden 15 metre yükseklikten dökülmektedir.
Ayvaini Mağara Mustafakemalpaşa İlçesinin 30 Km. kuzeybatısında yer alan Doğanalan Köyü yakınlarında başlayan mağara 5,5 Km. sonra Bursa, Ayvaköy civarında sonlanmaktadır. Her iki yönden girişi bulunmaktadır.
Bursa Ova Uludağ dağ bloğu ile Katırlı dağ ve uzantısı konumundaki Mudanya dağları arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanır. 39.218 hektarlık alanı kaplar. Halen ovanın önemli bir bölümü konut alanı olmuştur.
İnegöl Ova Uludağ-Katırlı dağ dizileri arasında yer alan İnegöl Ovası 14.832 hektardır. Denizden yüksekliği 300 - 350 metre arasında değişir.
İznik Göl Gemlik Körfezi'nin 16 km. doğusunda başlayan İznik gölü, 308 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin beşinci büyük gölüdür. Ortalama derinliği 30 metre olup, bazı yerlerinde 60 metreyi aşmaktadır.
İznik Ova İznik gölünün doğusunda, güneyde Avdan dağı bloğu, doğuda Kozpınar ve kuzeyde Samanlı dağları ile sınırlanmıştır. Küçük akarsuların alüvyonları ile oluşmuş ve 9 000 hektar genişliğindedir.
Karacabey Ova Karacabey ovası; Gölükle sırtlarının batısındadır. Uluabat gölü çöküntü havzasından batıya ve kuzeybatıya doğru uzanır. 18.000 hektar alanı kapsayan verimli topraklara sahiptir.
Karadağ Dağ Karacabey ilçesinin kuzeybatısındadır. Bandırma'ya doğru uzanır. Marmara denizi ile Karacabey ovasını birbirinden ayırır. Her tarafı ormanlarla kaplı bir dizi dağdır. En yüksek noktası 833 metredir.
Katırlı Dağ İznik güneyinden Gemlik körfezine değin sarp ve aşılması güç engebeli bir yapıya sahiptir.
Kösehoroz Şelale Yaklaşık 18 metre yükseklikten dökülmektedir. Mustafakemalpaşa İlçesi Kösehoroz Köyü yakınlarındaki Değirmendere üzerindedir. Köyden şelaleye orman içi yollardan iki saat yürüyerek gidilebiliniyor.
Küreklidere Şelale Bursa Yıldırım İlçesi Hamamlıkızık bölgesinde merkeze uzaklığı 15 km. mesafede olan Küreklidere Şelalesi, 82 m. yükseklikten dökülmektedir.
Mudanya Dağ Mudanya Dağları Marmara Denizi ile Bursa ovasını birbirinden ayırır ve doğu-batı yönünde uzanır. En yüksek tepe 600 metredir.
Mustafakemalpaşa Ova Uluabat çöküntüsünün batısında ve Karacabey ovasının güneyindedir. Güneydoğuda Sincan dağlarına ve güneydeki dağlık bölgeye kadar 18.000 hektarlık bir tarım arazisine sahiptir.
Mustafakemalpaşa Çay 195 km. uzunluğundadır. İlçe kurulduğundan bu yana çay büyük taşmalara sahne olmuş, 20. yy. başında Koca su diye adlandırılan taşma olayında büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.
Nilüfer Çay Nilüfer çayı, Uludağ'ın güney yamaçlarında bulunan 850 metre yükseklikteki iki mağaradan çıkar. Toplam uzunluğu 203 km.dir. Büyük kısmı Karacabey'de yer almaktadır. Marmara Denizine dökülmektedir.
Orhangazi Ova İznik Gölü'nün batısında, kuzey ve kuzeybatısından Samanlı, güney ve güneybatısından Katırlı dağları ile sınırlanmıştır. 17.000 hektarlık verimli tarım topraklara sahiptir.
Oylat Mağara İnegöl’ün 17 km güneydoğusunda bulunan Hilmiye köyünün 1 km güneyinde, Oylat kanyonunun sona erdiği noktada yer alır. İnegöl-Ankara karayolundan Oylata kaplıcasına ayrılan yol ile mağaraya gidilebilir
Saitabat Şelale Kestel ilçesine bağlı bir Saitabat Köyünde bulunan şelale, bir kanyondan dökülmektedir. Şelale, Uludağ’dan toplanan suların aşağıya akması ile oluşur.
Samanlı Dağ Samanlı dağları Bursa’nın kuzeyindedir. Doğu - batı yönünde uzanır. En yüksek tepesi 867 metredir.
Suuçtu Şelale Mustafakemalpaşa ilçesine 17 km uzaklıktaki Muradiyesarnıç Köyü yakınındaki Karadere üzerinde bulunur. 36 metre yükseklikten dökülmektedir.
Şapçı Şelale Toplam 15 metre yükseklikten dökülmektedir. Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Şapçı köyü yakınlarındaki Şapçı Çayı üzerindedir. Şapçı köyünden yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşle şelaleye ulaşılmaktadır.
Uluabat Göl Doğu-batı doğrultusunda uzanan gölün uzunluğu 24 km, genişliği ise 10 km’dir. Türkiye’nin en geniş nilüfer yataklarına sahiptir. Yüksek miktarda kuş barındırır, zengin flora ve faunası bulunmaktadır.
Uludağ Dağ Batı Anadolu Bölgesi’nin 2.543 metre yükseklikteki en yüksek tepesine sahiptir. Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezidir. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzunluğu 40 km'yi bulmaktadır.
Yenişehir Ova Yenişehir ilçe merkezinin batısında, İnegöl ovasından az yükseltili tepelerle ayrılmış, batısında Erdoğan sırtları, kuzeyinde Katırlı dağları ve Avdan dağı ile sınırlanmıştır.15.478hektar alanı kapsar
  İklim
  Bitki Örtüsü

  Bursa verimli ovalarıyla da ülke tarımında çok önemli bir yere sahiptir. Hemen hemen her türlü meyve ve sebzenin yüksek kalitede üretildiği Bursa’da, tarım ürünleri hem iç piyasa hem de ihracatın gözdesi durumundadır. Bursa kara inciri, şeftali, kiraz, çilek, kestane, elma başta olmak üzere, Bursa’da üretilen meyvelerin büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. Son yıllarda uygulanan projelerle özellikle dağ yöresi olarak adlandırılan Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Keles yöresi ile Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İznik’te hayvancılıkta da önemli bir atılım sağlanmıştır. Bursa doğal kaynaklarıyla eşsiz bir coğrafya üzerine kuruludur. Asırlardır ayakta duran İnkaya Çınarı, Kavaklı Çınar, Koğukçınar, Ağlayan Çınar gibi onlarca doğal abide, Ayvaini ve Oylat gibi mağaraları, Saidabat ve Suuçtu şelaleleri kentin dört yanında ziyaretçilerini yüzyıllardır büyülemeye devam etmektedir.

  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem
  Büyükorhan
  ...Devamını Oku
  Bursa'nın, şehir merkezine 81 km uzaklıkta bulunan bir ilçesidir. Büyükorhan doğusunda Harmancık, batısında M.Kemalpaşa, kuzeyinde Orhaneli, güneyinde ise Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçeleri ile çevrili olup, yüzölçümü 11.300 hektardır (662 kilometrekare). 38 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu11.913'dür. İlçeye ulaşım; İzmir yolu Orhaneli güzergahından gerçekleşmektedir.
  ...Devamını Oku
  Gemlik Körfezini çevreleyen dağların körfeze dönük yamaçları ilçenin arazisini oluşturmaktadır. 17 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 101.389'dur. Yüzölçümü 413 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; Mudanya-Yalova yolu üzerinden gerçekleştirilmektedir.
  ...Devamını Oku
  Gürsu düz bir ovada kurulmuştur. Batısında Yıldırım ve Orhangazi merkez ilçeleri, kuzeyinde Gemlik, doğu ve güneyinde de Kestel ilçesi ile çevrilidir. 6 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 68.872'dir. Yüzölçümü 110 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım Ankara yolu üzerinden gerçekleşmektedir.
  ...Devamını Oku
  Harmancık, Bursa'nın şirin bir ilçesi olup doğusunda Domaniç ve Tavşanlı, batısında Gökçedağ istasyonu ve Dursunbey ilçesi, kuzeyinde Keles ve Orhaneli, güneyinde Simav ilçeleri ile çevrili, Kütahya - Bursa- Balıkesir illerinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Bursa ya uzaklığı 96 km'dir. 22 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 7.091'dir. Yüzölçümü 389 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; Kütahya-Tavşanlı Yolu üzerinden ve Orhaneli Yolu üzerinden sağlanmaktadır.
  ...Devamını Oku
  İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinin üçgenin tam ortasında, her birine otoyoldan 3-5 saat uzaklıkta, ulaşımı kolay olan, merkezi bir yerdedir. Özellikle Gemlik ve Mudanya Limanlarına 1-1,5 saatte karayolu ile ulaşmak mümkündür. Yenişehir Uluslararası Havaalanı ise yarım saatlik mesafededir. 95 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 236.168'dir. Yüzölçümü 1031 kilometrekaredir.
  ...Devamını Oku
  İznik Bölgesi, Marmara Bölgesi gibi işlek yolların en yoğun olduğu bir bölgede yer almakta, bölgenin batısından yük ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu İstanbul-Bursa karayolu geçmektedir. Bu yol Yalova’dan sonra Samanlı dağlarının geçit verdiği bir boyun noktasını geçtikten sonra kuzey-güney ekseninde güneye inip Orhangazi’ye uğrar ve hemen ardından Orhangazi’nin güneyinde batıya doğru dönerek Garsak boğazından bölgeyi terkeder. Bununla birlikte bölgenin doğu bölümü ve İznik şehri fazla işlek olmayan sapa bir yol üzerindedir. 39 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 42.287'dir. Yüzölçümü 753 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; Ankara Yolu-Yenişehir ve İstanbul yolu-Orhangazi üzerinden gerçekleşir.
  ...Devamını Oku
  Marmara Bölgesinin güney Marmara bölümünde bir ilçedir. Doğudan Mudanya ve Bursa, güneyden Mustafa Kemalpaşa ve Susurluk, güneybatıdan Manyas, Batıdan Balıkesir’in ilçesi Bandırma ve kuzeyden Marmara denizi ile çevrilidir. 65 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 80.527'dir. Yüzölçümü 1.285 kilometrekaredir. Bursa-Çanakkale, Bursa–Balıkesir ve İzmir karayollarının kavşak noktasında yer alması ilçenin önemini arttırır.
  ...Devamını Oku
  Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünün en kuzeyinde, Uludağ’ın güney yamaçlarında kurulmuş küçük bir ilçedir. 35 adet belde/köye sahip olup; ilçe nüfusu 13.639'dır. Yüzölçümü 684 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım İzmir Yolu kavşağından Orhaneli-Keles yolundan sağlanmaktadır.
  ...Devamını Oku
  9.05.1990 tarih ve 3644 Sayılı Kanunla ilçe yapılmıştır. Bursa İlinin Gürsu İlçesi ile birlikte en yeni ilçesidir. İlçe 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince 23 Temmuz 2004 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmiştir. 28 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 51.872'dir. Yüzölçümü 280 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım Ankara yolu üzerinden gerçekleştirilmektedir.
  ...Devamını Oku
  Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan, Marmara Bölgesi'ndeki Bursa ilinin bir ilçesidir. Kuzeyinde Marmara Denizi'nin bir girintisi olan Gemlik Körfezi yer alır. Batıda Karacabey, güneyde Bursa, doğuda yine Bursa'nın ilçesi olan Gemlik ile komşudur. 34 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 77.461'dir. Yüzölçümü 346 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; İstanbul ve çevresinden denizyolu ve karayolu ile ve Ankara yolu üzerinden gerçekleşir.
  ...Devamını Oku
  Mustafakemalpaşa
  ...Devamını Oku
  Anadolu yarımadasının kuzey batısında Marmara Bölgesinde bir İlçedir. Kendi adı ile tanınan çay İlçenin ortasından geçer. Kuzeyde Uluabat Gölü, kuzey doğusunda Bursa, batısında Karacabey, Susurluk, güney batısında Kepsut, güneyde Dursunbey ve doğusunda Orhaneli İlçeleri ile çevrilidir. 113 adet belde/köye sahip olup; ilçe nüfusu 999.999'dir. Yüzölçümü 1731 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım İzmir Yolu'ndan sağlanmaktadır.
  ...Devamını Oku
  Doğusu Osmangazi, batısı Karacabey ve kısmen Mustafa Kemal Paşa, kuzeyi Mudanya, güneyi Orhaneli ilçesi ile çevrili olup toplam yüzölçümü 423.181 dönümdür. 50 bin 756 hektarlık ilçe sınırları içerisinde; 22 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 358.265'dir. İlçeye ulaşım; merkezden İzmir yolu üzerinden gerçekleşmektedir.
  ...Devamını Oku
  Konum itibarıyla kuzey Ege ile güney Marmara’nın kesişmesinde bulunan ilginç bir noktadır. Orhaneli İlçe Merkezi; kuzeyinde Nilüfer ve Osmangazi, güneyinde Büyükorhan, Harmancık, batısında M.Kemalpaşa, doğusunda Keles ilçeleriyle sınırlıdır. Bursa’ya 58 km uzaklıktadır. 55 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 22.175'dir. Yüzölçümü 764 kilometrekaredir. İlçeye ulaşım; İzmir Yolu kavşağından Orhaneli güzergahından gerçekleşmektedir.
  ...Devamını Oku
  Marmara Denizi´nin güneyinde bulunan, İznik Gölü´nün batısında yer alan bir ilçedir. Kuzeyinde Yalova ile Karamürsel İlçesi, batısında Gemlik, güneyinde Yenişehir, doğusunda İznik İlçeleri bulunmaktadır. Kuzeyinde Samanlı Dağları, güneyinde Katırlı Dağları ile çevrili, çanak şeklindedir. Bursa’ya 45 km. uzaklıktadır. 25 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu75.672'dir. Yüzölçümü 476 kilometrekaredir. Denizden yüksekliği 125 m.’dir. İlçeye ulaşım; İstanbul yolu üzerinden Orhangazi İznik istikametinden, Ankara Yolu üzerinden ve Yenişehir ilçesinde bulunan havalimanı ile gerçekleşmektedir.
  ...Devamını Oku
  Uludağ’ın eteklerinde, doğuda Gökdere Vadi­si’yle başlar; batıda Nilüfer Deresi ve Yeni Mudanya Yolu, kuzeyde Katırlı Dağları, Nilüfer Çayı ve Bursa Ovası'nı içine alan topraklara sınır oluşturan bölgeyi kapsar. 368 kilometrekarelik bir alana yayılmıştır. 29 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 802.620'dir. İlçenin denizden yüksekliği ortalama 150 metredir. İzmir, İstanbul, Eskişehir yollarının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Osmangazi, Mudanya Limanı’na 31 km, Yalova’ya 74 km, Gemlik’e 30 km uzaklıktadır.
  ...Devamını Oku
  Marmara Bölgesi'nin güneyinde Bursa’nın 55 km. doğusunda kendi ismini taşıyan ovanın doğuya yakın orta kısmında kurulmuştur. 61 adet belde/köye sahip olup; İlçe nüfusu 52.132'dir. 786 kilometrekarelik yüzölçüme sahip, doğuda Bilecik, batıda Bursa, kuzeyde İznik, güneyde İnegöl, kuzey batıda Orhangazi ve Gemlik ile komşudur. Bursa, Bilecik, İnegöl, İznik, Orhangazi ve Gemlik’e karayolu ile bağlıdır.
  ...Devamını Oku
  İlçe, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri ile birlikte Bursa İlinin merkez ilçelerini oluşturmaktadır. 4 adet belde/köye sahip olup; ilçe nüfusu 637.888'dir. Yüzölçümü 64 kilometrekaredir. Denizden yüksekliği 150-155 metredir. İlçenin güneyinde Uludağ yükselir, kuzeyi düzdür. İlçenin ortasından Bursa-Ankara otoyolu geçer. İlçeye ulaşım Ankara Yolu ve çevresinden gerçekleşir.
  ...Devamını Oku
   Denizyolu
   Deniz yolu ulaşımı Mudanya Güzelyalı - İstanbul Yenikapı hattında hızlı feribot seferleri ile yapılmaktadır. İDO Deniz Otobüsleri A.Ş. Bursa Acenta: 0224 256 77 84 Bursa Zafer Plaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi: 0224 225 39 08
   ...Devamını Oku
   Karayolu
   İl gerek iç gerek şehirlerarası trafik yönünden yoğun bir karayolu trafiğine sahiptir. Bursa Terminali il merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunmaktadır. İlden diğer tüm illere seferler bulunmaktadır. Terminal : Yeni Yalova yolu 10. km Tel. : (+90-224)261 54 00
   ...Devamını Oku
   Havayolu
   Yenişehir ilçe sınırları içerinde yer alan Yenişehir Hava Limanı'na Ankara Yolu üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Telefon: (+90-224) 781 81 81
   ...Devamını Oku
   Demiryolu
   İlde demiryolu ağı bulunmamaktadır.
   ...Devamını Oku

   Konum Bilgileri

   Haberler ve Duyurular TÜMÜ