­

HALK KÜLTÜRÜ

E-Kitap / Doküman

AFYONKARAHİSAR/SANDIKLI’DA MAHALLİ BİR FIKRA TİPİ: HAMAMCI KAZIM AİLE İÇİ SEVGİ SÖZLERİNDEN OLUŞAN TAKMA ADLAR ÜZERİNE ANADOLU EFSANELERİNDE SULAR VE SU İMGELERİ ÜZERİNE ARKETİPSEL BİR DEĞERLENDİRME ANADOLU ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜRÜ ANADOLU SAHASI TÜRK MASALLARINDA ARKAİK VE DİNSEL BİR MOTİF OLARAK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM ARŞİVİMİZDE BULUNAN 80 YIL ÖNCE HAŞİM NEZİHİ OKAY’IN ZİLE’DEN DERLEDİĞİ ZİLELİ ŞAİRLER VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TECNİS AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNİN TEŞEKKÜLÜNE DAİR DEĞERLENDİRMELERE BİR EK: MEYHANELER ATASÖZLERİNDE KADIN ALGISI ATASÖZLERİNE İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM: TÜRK HALK FELSEFESİNİ ÖĞÜTLERLE ANLAMAK AYNI MOTİFİN İKİ FARKLI MÜZİK VE EDEBİYAT ÇEVRESİNDE TEZAHÜRÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA “NARMANLI GELİN” ÖRNEĞİ BİNBİR GECE MASALLARI’NDA CUHA FIKRALARI VE MİZAHIN KULLANIMI ÜZERİNE ÇUVAŞ HALK KÜLTÜRÜNDE NİME (İMECE) GELENEĞİ VE NİME TÜRKÜLERİ DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET KABULLERİ BAĞLAMINDA KADIN VE ERKEK SÖYLEMLERİ DİYALE İLİNE BAĞLI KIZLARBAT NAHİYESİNDE TÜRKMEN HALK EDEBİYATI ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TASNİFİ İÇİNDE TÜRK HALK EDEBİYATI’NIN YERİ GELENEKSEL ANLATILARDA BİR ŞAMAN/SUFİ SİLAHI: TAHTA KILIÇ HALK TİYATROSU İŞLEV VE YAPISI AÇISINDAN SİNOP’TA “MÜĞREN MANİLERİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KIRGIZ HALK KÜLTÜRÜNDE BEYAZ (AK) RENK KİLİS EL SANATLARI KİLİS OYALARI LÜLETAŞI MANAS’IN HAYVANLARLA İLGİLİ EPİTETLERİ MASAL ANLATICILARININ BİLİNÇALTLARINDA ADALET KAVRAMI MASALLARIN KÖKENİ MESELESİ ÜZERİNE BAZI GÖRÜŞLER MEVLANA’NIN MESNEVİ’SİNDE YILAN VE EJDERHA MOTİFİ MEVLİDÜ’N-NEBİ ADLI ESER HALK KİTABI OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ? MİMARİ BEZEME VE EL SANATLARI MİTOSTRATEJİ ÜZERİNE MİZAH-FIKRA VE KATMERLİ FIKRALAR NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA ÖLÜM VE ÖTE DÜNYA ALGISI OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNDE Kİ KADIN TİPLEMELERİ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUMA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA GELENEKSEL EL SANATLARI SORKUN ÇÖMLEKÇİLİĞİ SÖZLÜ ANLATIMLAR SÖZLÜ GELENEKTEN ELEKTRONİK ORTAMA HALK HİKAYELERİNDE ANLATICI TİPOLOJİSİ SPİRİTUAL CONSONANCE IN THE HERİTAGE OF KAZAKH AND INDİAN THİNKERS TOPLUMSAL BELLEKTE KIYAFETİN TÜRKÜSÜ TOPLUMSAL UYGULAMALAR TÜRK HALK ANLATMALARINDAKİ KARAKTERLERİN CİNSİYETLERİ VE OLUMSUZ KADIN KARAKTERLER HAKKINDA TESPİTLER TÜRK HALK EDEBİYATI TÜRK HALK HİKAYELERİNDE TEVRAT KAYNAKLI MOTİFLER TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MOTİF ÇALIŞMALARI TÜRK SÖZLÜ ŞİİR SANATINDA KADIN YARATICILIĞININ ARKETİPLERİ TÜRKİYE, BAŞKURT, TATAR VE ÖZBEK TÜRKLERİ ARASINDA TİMUR (1336-1405) TİPİ ETRAFINDA TEŞEKKÜL EDEN EFSANELER TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN BELLİ BAŞLI ATASÖZÜ VE DEYİM SÖZLÜKLERİNDEKİ ANA YANLIŞ VE EKSİKLERLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER TÜRKMEN BAHŞILARINDA TİRME SÖYLEME GELENEĞİ VE TİRMELERİN DESTAN İCRASINDAKİ ROLÜ ÜZERİNE TÜRKÜLERDEKİ HAYVAN VE BİTKİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME