­
Tekirdağ

Genel Bilgiler

Anadolu, yakın Doğu ve Avrupa arasındaki göç, istila,ticaret, kültür, alışveriş gibi her türlü ilişkinin Trakya üzerinden gerçekleşmesi, günümüzde olduğu gibi geçmişte de bölgemizin en önemli özelliği olmuştur. Tekirdağ’da Eski Taş devrinin üst tabakalarına ait yerleşmelerine, Saray ilçesindeki Güneş kaya ve Güngörmez vadilerinde bulunan mağaralarda rastlanmıştır. (İ.Ö.40000-10000)Şarköy, ilçesinde ilk toprağa yerleşme dönemine ait (Neolitik) taş balta üretim merkezleri bulunmuştur.(İ.Ö.8000-5000) Marmara Denizi boyunca bazı nehir ağızlarındaki yerleşmelerde, Kalkolitik Çağ (Top tepe İ.Ö. 4300) yerleşmeleri ile yine sahil boyunca Troya’nın 1. ve II. Tabakasına ait çağdaş yerleşmelerin yer aldığı, Tekirdağ Müze Müdürlüğünce tespit edilmiştir. (İlk Tunç Çağı I-II 3000-2400)İ.Ö. 1400-1000 yılları arasında bir göç dalgası ile Trakya’ya gelen, Trakya’da Proto-Trak olarak tanımlanan, toplumsal örgütlenme bakımından çok daha geri düzeyde topluluklar bulunmaktaydı. Traklar göçebe topluluklar halinde yaşarken İ.Ö. 8-6 Yüzyılda Ege adalarından gelen Samos’lu kolonistler Marmara Denizi kıyılarında koloni şehirleri kurmuşlardır. Bunların en önemlileri bugünkü Tekirdağ sınırları içinde bulunan Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Bisanthe (Barbaros) dır, Trakya bölgesi İ.Ö.546-430 yılları arasında doğudan gelen Pers istilasına uğramış ve Pers egemenliği altında kalmıştır. İ.Ö. 352 yılında Makedonya Kralı II. Philip Trakya üzerine düzenlediği seferde, İpsala’dan M.Ereğlisi yakınlarına kadar olan sahil bölgelerini işgal etti. Perinthos (M.Ereğlisi) büyük bir direniş gösterdi. II.Philip’ten sonra yerine geçen ve Hindistan’a kadar sefer yapan Büyük İskender Perinthos (M.Ereğlisi)’ni ele geçirdi. Ölümünden sonra bu bölge Lysımochos’un hakimiyetine girdi. Bölge; İ.Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğu hakimiyetine girene kadar Makedon ve Odris kralları arasında sürekli el değiştirmiştir. Tekirdağ Geç Roma döneminde İ.S.3. Yüzyılda Rhaedestus ismi ile tarih sahnesine çıkmış olup, Bizans döneminde Rodosto ismi ile anılmıştır. Osmanlılar 14. Yüzyılda Tekirdağ’ı Bizans Tekfurlarından aldıktan sonra, Rodosto adı Rodosçuk’a dönüşmüştür. 18. Yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen “Tekfurdağı” adıyla anılmaya başlanmış, Cumhuriyetten sonra 1927 yılında İl olarak Tekirdağ adını almıştır.
...Devamını Oku
Havayolu
Havayolu: Çorlu ilçesinde bulunan hava alanından Rusya ve bağımsız ülkeler topluluğuna charter seferleri düzenlenmekte olup, havaalanı uluslararası statüye sahiptir. İl merkezine uzaklığı 37 km. olup, ulaşımı Çorlu minibüs ve dolmuşları ile sağlanmaktadır. Havaalanı Tel : (+90-282) 682 40 34 (40 Hat) Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Demiryolu
Avrupa'ya giden demiryolları il sınırları içinden geçmektedir. Tekirdağ, Çerkezköy İlçesinden İstanbul'a elektrikli tren seferleri yapılmakla birlikte, yol çalışmaları nedeniyle geçici bir süre seferler yapılmamaktadır. Muratlı İstasyon Tel : (+90-282) 361 30 36 Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Karayolu
Uluslararası transit E-84 ve D-100 Karayolları il sınırları içinden geçmektedir. İlin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli merkezler ile bağlantısı bulunmaktadır, http://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr/nasil-gidilir.html adresinden, 16.06.2014 tarihinde alınmıştır.
...Devamını Oku
Denizyolu
Denizyolları ile Marmara, Avşa, Erdek, Bandırma, Karabiga'ya yolcu/feribot, RoRo seferleri yapılmaktadır. İl merkezine 39 km. uzaklıkta Marmara Ereğlisi İlçesinde bulunan Martaş Limanında ise çağdaş limancılığın gereği olan tüm hizmetler verilmektedir. Liman Başkanlığı Tel : (+90-282) 261 20 25 Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum

Marmara denizi ve Karadeniz’e kıyısı bulunan Tekirdağ ili; Türkiye’de iki denize kıyısı olan 6 ilden biridir. Marmara denizinin kuzeyinde ve tamamı Trakya topraklarında yer alan Tekirdağ; doğudan Silivri ve Çatalca ilçeleriyle, kuzeyden Kırklareli iline bağlı Vize, Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy ilçeleriyle çevrili olup, Kuzeydoğudan Karadeniz’e 1.5 km’lik bir kıyısı bulunmaktadır.

Topografya: Trakya-Kocaeli Penepleni üzerinde bulunan Tekirdağ il topraklarının yeryüzü şekilleri bakımından % 75,2’si platolar, % 15,5’i ovalar, % 9,3’ü dağlarla kaplıdır. Genel olarak yüksek dağlar, dik yamaçlar ya da vadiler yoktur. Marmara Denizi boyunca akarsularca taşınmış alüvyonlarla kaplı kıyı ovaları vardır. Platolar bir aşınma yüzeyi karakterindedir. Kuzeyinde Istıranca, Güney kesimlerinde ise Tekir Dağı ve Koru Dağı ile Ganos Dağları bulunmaktadır.

 

http://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr/genel-bilgiler adresinden, 16.06.2014 tarihinde alınmıştır.

...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Balabancık Göleti Gölet Göletin Yeri. Tekirdağ İli Malkara İlçesi Balabancık Beldesinin 500 m kuzeydoğusundadır. Kuru Deresi'nden beslenir. Hayvan sulama amacıyla 2000-2001 yılları arasında yapılmıştır.
Bayramşah Göleti Gölet Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Bayramşah Köyünün 500 m güneyindedir. Sinekli Deresi'nden beslenir. Sulama amacıyla 1976-1979 yılları arasında yapılmıştır.
Bıyıkali Gölet Tekirdağ İli Merkez İlçesi Bıyıkali Köyünün 1,5 km doğusundadır. Değirmenler Deresi'nden beslenir. Sulama amacıyla 1986-1987 yılları arasında yapılmıştır.
Ergene Nehir Türkiye'de Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyılarındaki Yıldız Dağları'ndan doğar. Çok çatallı bir hâlde bulunur. Birçok kolu vardır. En sonunda Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizi'ne dökülür.
Ganos Dağı Dağ Ganos Dağı haritası Tekirdağ ili içinde yer almaktadır, coğrafi konum olarak ise; enlem: 40.783 ve boylam: 27.267 koordinatlarındadır. Ganos Dağı yakınındaki yerlerden biri ise Sırtbey olup, 8,94 km.
Güngörmez Mağarası Mağara Galata Deresinin yakınlarındadır. Vadi yamacında bulunan doğal kaya sığınakları; yerleşme yeri, kaya mezarı ve taşocağı olarak da kullanılmıştır. (40 m). Mağaradaki keramikler Kalkolitik Dönemindendir
İnanlı Göleti Gölet Tekirdağ İli Muratlı İlçesine 3 km uzaklıktadır. Ulaz Deresi'nden beslenir. Sulama amacıyla yapılmıştır. 1979-1983 yılları arasında yapılmıştır.
Karacahalil Göleti Gölet Tekirdağ İli Malkara İlçesi Karacahalil Köyünün kuzeydoğusundadır. Ezberli Deresi'nden beslenir. Sulama amacıyla 1999-2007 yılları arasında yapılmıştır.
Merkez Göleti Gölet Tekirdağ İli Şarköy İlçesinin 3 km kuzeybatısındadır. Karadeğirmen Deresi'nden beslenir. İçme suyu temini amacıyla 1977-1980 yılları arasında yapılmıştır.
Temrezli Göleti Gölet Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Temrezli Köyüne 3 km uzaklıktadır. Suluca Deresi'nden beslenir. Sulama amacıyla 1985-1994 yılları arasında yapılmıştır.
Türkmenli Göleti Gölet Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Yeniçiftlik Beldesinin 1 km kuzeyindedir. Kum Deresi'nden beslenir. Sulama ve içme suyu temini amacıyla 1989-2001 yılları arasında yapılmıştır.
Ulaş Gölet Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Ulaş Beldesinin 4 km kuzeydoğusundadır. Aytepe Deresi'nden beslenir. Sulama amacıyla 1985-1987 yılları arasında yapılmıştır.
  İklim
  İklim
  Tekirdağ, genel nemlilik indislerine göre bulunan hidrografik bölgelerden yarı nemli iklim tipi içine girmektedir. Yağış rejimi bakımından Akdeniz yağış rejimi kategorisinde bulunmaktadır. Akdeniz İkliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde yazlar sıcak, kışlar ılıktır. Ergene havzasını içine alan kıyı ardı şeridinde, daha ziyade kara iklimi hâkimdir. Toprağa düşen yağış türü genellikle yağmur olup, kar yağışı azdır. İklimin mutedil oluşu ziraatın yapılmasını kolaylaştırır. Tekirdağ’da ortalama olarak en az yağış Ağustos, en fazla Aralık aylarında görülür. Şarköy-Kumbağ arasındaki kıyı şeridi Akdeniz iklimi karakterindedir. Bu özelliği, kuzeyinin kıyıya paralel uzanan dağlarla kaplı olmasından ve denizin ılıtıcı etkisinden ileri gelmektedir. İç kesimler kara ikliminin etkisi altındadır. Özellikle kışın kuzey Avrupa ikliminin etkileri görülür. Bu bakımdan kendisine ait özel bir iklim tipi yoktur. Yazlar genellikle Akdeniz’de olduğu gibi kurak ve sıcaktır. Sibirya antisiklonu Balkanlar üzerinden buralara geldiğinden kışın kuru ve dondurucu soğuklar olur. İç kesimler Marmara’nın yumuşatıcı etkisinden yoksundur. Tekirdağ İl merkezinde sahil şeridinde Temmuz ayında 25 derecelik bir sıcaklık, Çorlu ve dolaylarında 26-30 derece civarındadır. Tekirdağ, yazın ve kışın çok rüzgarlıdır. Hakim ve sürekli rüzgar poyraz, ikinci önemli rüzgar lodostur. Orta Avrupa’da yüksek basınç olduğu müddetçe poyraz, Trakya ve Tekirdağ’da şiddetli eser. Basınç azaldığında poyraz yalnız gündüzleri eser ve meltem karakterini kazanır. Lodos Trakya’ya Meriç vadisinden girdiği için Çorlu gibi iç kesimlerdeki ilçelerde çok eser. Tekirdağ ve sahil şeridinde sık fakat kısa sürelidir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki esintileri yağmur getirir.
  ...Devamını Oku
  Flora
  Tekirdağ bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. En belirgin özelliği Marmara Denizi’ne bakan yamaçlara iklim tipine uygun olarak gelişme gösteren makiler ve fundalıklardır. Kısmen kara ikliminin etkisi altında bulunan iç kesimlerde kışın yapraklarını döken meşe türleri, gürgen, dişbudak, gümüşi ıhlamur, çınar ve karaağaç görülmektedir. Akarsu boylarının karakteristik ağacı söğüttür.http://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr/genel-bilgiler adresinden, 16.06.2014 tarihinde alınmıştır.
  ...Devamını Oku
  Fauna
  Tekirdağ ilinde tarımsal gayri safi üretim değerinin % 25 i hayvancılıktan karşılanmaktadır. Meraya dayalı hayvancılıkta sayısal azalma görülürken, büyükbaş hayvan sayısında artış gözlenmektedir.Istranca Ormanları’nın sarp kesimlerinde yaban horozu, sülün ve karacaya; dağlık alanlarda ve ormanlarda ise tavşan, kurt, çakal ve tilki gibi yaban hayvanlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca yörede bıldırcın, çulluk, keklik, sarıasma, üveyik, yaban ördeği, yaban kazı ve toy gibi kuş türleri de görülmektedirhttp://www.tekirdagkulturturizm.gov.tr/genel-bilgiler adresinden, 16.06.2014 tarihinde alınmıştır.
  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı
  Tekirdağ; verimli toprakları ile bölge sanayisine sağladığı hammadde katkısı, sahip olduğu 4 adet OSB ve ASB’ si, ulaşım ve kaliteli işgücü imkânları, hızla gelişen sınaî yatırımlarıyla bütün sektörlerde ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Tekirdağ, bir bölgenin yatırım için tercih nedenleri olan; doğal kaynaklar açısından sahip olduğu yüksek kömür, gaz ve yer altı suyu rezervi, pazar ve finans merkezi açısından bir dünya kenti olan İstanbul’a yakınlığı, ulaşım açısından halen faal olan hava ve deniz limanlarını sanayi bölgelerine ve Avrupa’ya bağlayan demiryolu, otoban ve duble yolları ile yatırımlar için cazip bir bölge olma özelliğini fazlasıyla taşımaktadır. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Avrupa Serbest Sanayi Bölgesi ile Çorlu-Çerkezköy bölgesinde yerleşen 1200’den fazla sanayi kuruluşu; teknik alt yapı, hammadde, yan sanayi vb. imkanlar nedeniyle, bir sanayi merkezinin tüm özelliklerine haizdir. Ayrıca Hayrabolu İlçesinde alt yapısı tamamlanmış ve Malkara İlçesinde ise faaliyete geçmek üzere olan Organize Sanayi Bölgeleri seçkin yatırımcılarımızı taleplerine hazırdır. Bu özellikleri ile Tekirdağ İli, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından ülkemizde 7. sırayı yakalamış bulunmaktadır. Tekirdağ gelişim bileşenleri açısından dikkate değer bir düzeydedir. Yerli ve yabancı girişimciler İlimizin yatırım iklimini değerlendirdiklerinde diğer seçeneklere göre sahip olduğu avantajları açık bir biçimde göreceklerdir. Sanayi ve Ticaret İlimizde Merkez, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde olmak üzere toplam 5 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde; Merkez, Hayrabolu, Çorlu ve Malkara ilçelerinde olmak üzere 4 adet Ticaret Borsası mevcuttur. İl genelinde bulunan 13 adet küçük sanayi sitesinin 7’si faaliyet göstermekte olup, toplam iş yeri sayısı 1.714’dür. İlde sanayi kuruluşları ağırlıklı olarak Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bulunmaktadır. Sektörel ağırlık itibariyle en önde gelen sektör tekstil sektörüdür. Tekstili ağırlık sırasına göre, deri, gıda, makine-metal, metal eşya, tarım aletleri ve enerji sektörleri izlemektedir. İlde genellikle tekstil sanayi ürünleri, deri sanayi ürünleri, demir, şarap, ayçiçeği yağı gibi ürünler ihracata konu olmaktadır. Yapılan ithalat, başta tekstil makine ve yedek parçaları ile ham deri, tekstil ve deri sanayinde kullanılan kimyevi maddeler ve sanayi maddeleri ile yağlık ayçekirdeğini kapsamaktadır. Tekirdağ ilinde 2010 yılında 1.362.658.000 USD tutarında ihracat, 5.395.907.000 USD tutarında ise ithalat gerçekleştirilmiştir. Tekirdağ ekonomisinde ticaret sektörü, Tekirdağ GSYİH’ sında ki %1,07’lik pay ve 205.694 milyar TL GSYİH’ya katkısı ile sektörler arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Cari fiyatlarla GSYİH büyüme hızı 2001 yılında Türkiye’de % 43,2, Tekirdağ ilinde %45,1’dir. Tekirdağ ili, GSMH’dan aldığı kişi başına 2.498 $ değer ile 81 il içerisinde 14. sırada yer almaktadır. DPT tarafından yapılan “ 2003 Yılı İllerin Sosyo- Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araştırması sonuçlarına göre Tekirdağ 1,05893 puan ile sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 7. sırada yer almaktadır. İllerin 5 gelişmişlik düzeyine ayrıldığı bu araştırmaya göre, 20 ilin yer aldığı 2. Derece Gelişmiş İller grubunda da 2. sırada yer almaktadır. 2001 yılı cari fiyatlarıyla, Türkiye GSYİH’sı 178.412.438 milyar TL, Tekirdağ GSYİH’sı 1.930.703 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu değerlere göre, Tekirdağ’ın Türkiye GSYH’sı içerisindeki payı %1,08’dir. Tekirdağ GSYİH’sı içerisinde, sanayi sektörü % 43,5’li pay ile en fazla GSYİH oluşturan sektör konumunda iken, tarım sektörü % 12,5’lik bir pay ile ikinci, ulaştırma ve haberleşme sektörü % 12,3’lük pay ile üçüncü, ticaret sektörü % 10,7’lik pay ile dördüncü, devlet hizmetleri % 7,1’lik bir pay ile beşinci ve inşaat sektörü de % 5,9’lik bir pay ile altıncı sırada yer almaktadır. Tekirdağ ilinde, tasarruf mevduatı % 69,87’lik bir pay ile birinci sırada, döviz tevdiatı ise % 16,21’lik bir pay ile ikinci sırada yer almaktadır. İl genelinde 99 adet banka şubesi bulunmaktadır. Banka kredilerinin sektörel dağılımında en fazla ihtisas dışı kredilerin kullanıldığı görülmektedir. http://www.tekirdag.gov.tr/ekonomi.asp adresinden, 16.06.2014 tarihinde alınmıştır
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem

  Seyahat Hatırası TÜMÜ