­
Tokat

Genel Bilgiler

Nüfus
Yüzölçümü
Rakım
Plaka Kodu
Telefon Kodu
Tokat, kent adının kökeni konusunda çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda Tokat’ın Togayıt Türkleri tarafından kurulduğu ve şehrin isminin bu topluluğa dayandığı öne sürülmüştür. Ali Cevat ve İ.Hakkı Uzunçarşılı gibi kimi tarihçiler, şehrin adının Tok-kat yani surlu şehir özelliğinden geldiğini savunmuşlardır. Bir başka görüşe göre ise, şehir adını Tok-at yani besili attan almıştır.          Komana Pontika, Pontus Galatikus, Pontus Polemonniakus, Evdoxia, Dokia sözcükleri İ.Ö. 4. yüzyıldan başlayarak Pers, Helenistik, Roma ve Bizans devirleri boyunca varlığını sürdüren tarihsel kent Tokat ve çevresinin kayda geçen en eski adlarıdır.          Paul Wittek, Tokat’ın Bizans şehirlerinden Dokeia olduğunu ileri sürmüş ve çeşitli örneklerle bunu ispatlamaya çalışmıştır. Tokat kelimesi üzerine bir bildiri kaleme alan Sargon Erdem de Paul Wittek’in bu görüşünü desteklemiştir. Erdem, Dokeia kent adının çanak memleket anlamına geldiğinin söylenebileceğini, “etrafını çevreleyen dağlar arasında, gerçek bir çanak görünümünde olan ve devamlı surette içine su dolmak yani sel gelmek tehdidi altında yaşayan bu memleket için verilebilecek en uygun ismin” de bu olduğunu belirtmiştir.          Bugünkü şehir merkezinin 9 km. kuzey doğusundaki Gümenek, (Komana) Tokat’ın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Tarih öncesi çağlara ilişkin, bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan eserler, Kalkolitik ve Tunç Çağlarında Tokat çevresinde yerleşimin olduğunu göstermektedir.            Daha sonraki tarihi süreçte, Tokat’a sırasıyla Hititler, Firigler, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler ve Makedonlar hâkim olmuştur. M.Ö. 301 - M.S. 66 yılları arasında Pontus Krallığı’nın hâkimiyet sahasına giren Tokat, M.S. 66’dan M.S. 395’e kadar Roma hâkimiyetinde kalmıştır. Roma sonrası Bizans’ın hâkimiyet alanına giren Tokat’a, Emevi ve Abbasi'ler tarafından akınlar yapılmıştır.          1071 Malazgirt Zaferi sonrasında ise, Anadolu’da başarılı komutanlar tarafından fetihler yapılmış ve bu komutanlardan Danişmend Gazi 11. yüzyılda, Tokat ve çevresini fethederek bu bölgede Türk-İslam kültürünün yerleşmesini sağlayacak olan Danişmendli Devleti’ni Niksar merkez olmak üzere kurmuştur. Danişmendlilerden sonra 12. yüzyılda, Anadolu Selçuklu Devleti’nin hâkimiyet sahası içerişinde yer almış olan Tokat, Anadolu Selçuklu Devleti’nden sonra bazı beyliklerin sınırlarına dâhil edilmiştir. Bu dönemde eğitim ve kültür faaliyetleri hız kazanmış ve bu doğrultuda meydana getirilen mimari eserlerden bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.           1240 Baba İshak Ayaklanması’ndan etkilenen yörede, 1243’ten sonra sırasıyla, Moğol, İlhanlı, Eratna Beyliği, Kadı Burhanettin Devleti ve Akkoyunlular hüküm sürmüştür.            Tokat, 1398 yılında Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti topraklarına dâhil edilmiştir. Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim, doğu seferlerine giderken Tokat’a uğramışlar ve kentte bir müddet konaklamışlardır. 1473’de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Tokat’ı yaktırmıştır. 1507’de şehir Şah İsmail tarafından kuşatılmış ancak teslim olmamıştır. II. Bayezid zamanında başlayan ve Yavuz’un son yıllarına kadar süren Celali Ayaklanmaları'nın ilk dalgasından Tokat büyük ölçüde etkilenmiştir. Hatta, Celali İsyanlarına esin kaynağı olan ve isyanlara adını veren Celal, Turhal’lıdır. İran seferi dönüşünde Kanuni Sultan Süleyman 1559’da Tokat’a uğramıştır.            Osmanlı Döneminde Sivas Eyaleti’ne bağlı bir kaza olarak idare edilen Tokat, bu statüsünü XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar sürdürmüştür. Ticaret yolu üzerinde bulunmasının da büyük etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda gelişme gösteren Tokat, XIX. yüzyılda iç ve dış sebeplerden dolayı bu gelişimini sürdürememiştir. 1701’de İstanbul’dan Karadeniz yoluyla Erzurum’a giden ve oradan kervanla 28 Eylül’de Tokat’a ulaşan Joseph de Tournefort daha sonra basılan seyahatnamesinde Tokat için şu cümleleri sarf etmiştir: “Dünyada, bu kentinki kadar özel bir konuma sahip başka bir kent yok. Hatta çok ürkütücü, dimdik ve dümdüz yontulmuş iki mermer kayayı bile boş bırakmamışlar ve her birinin tepesine birer kale yapmışlar. Tokat’ın sokakları oldukça iyi kaldırımlanmış. Sanırım varlıklılar, fırtınalar sırasında yağmur sularının evlerinin bodrumlarına dolmaması için kaldırımları yapmak zorunda kalmışlar ve sokaklarda akan sular için arklar açtırmışlar. Kentin üzerinde yer aldığı tepelerde o kadar su kaynağı var ki her evin kendi çeşmesi var…”          XIX. yüzyılda yapılan idari düzenlemeler neticesinde, Sivas Vilayeti Merkez Sancağı’na bağlı bir kaza olarak idare edilen Tokat, 12 Ocak 1880 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in iradesiyle sancak statüsüne çıkarılmış ve bazı kazaların da bu sancağa bağlanmasıyla söz konusu sancağın sınırları genişletilmiştir. Başlangıçta bu yeni sancağın kazaları Zile, Erbaa ve Niksar’dan ibaret iken 1326/1908’de Karahisar-ı Şarkî sancağına tabi İskefsir (Reşadiye)’in de ilavesiyle dört kazalı bir sancak haline gelmiştir. Tokat Sancağı, mevcut idari yapılanmasını 1920 yılına kadar sürdürmüştür.          Tokat Sancağı, 31 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin aldığı bir kararla bağlı bulunduğu Sivas Vilayeti'nden ayrılarak müstakil vilayet haline getirilmiştir. 1944’te Artova ve Turhal, 1954’te Almus, 1987’de Pazar ve Yeşilyurt, 1990’da Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur.          Kurtuluş Savaşı sırasında da Tokat’ta bazı dikkat çekici olaylar yaşanmıştır. Şehirde bir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurularak halk Pontus eylemlerine karşı örgütlenmiştir. İzmir’in Yunanlarca işgali ilk kez, Niksar ilçesinde 20 Haziran 1919’da yapılan bir mitingle protesto edilmiştir.          26 Haziran 1919’da Atatürk Amasya’dan Sivas’a geçerken Tokat’a uğramış ve şehirde bir süre dinlenmiştir. İstanbul’un 16 Mart 1920’de İtilaflar tarafından işgalini protesto için Tokat’ta büyük bir miting tertip edilmiştir. 21 Kasım 1931’de Sivas gezisinin ardından Atatürk, Tokat’ı da ziyaret etmiştir.   ATATÜRK’ÜN TOKAT’A GELDİĞİ TARİHLER   1.      26 Haziran 1919 - 27 Haziran 1919 2.      17 Ekim 1919 3.      27 Ekim 1919 - 28 Ekim 1919 4.      25 Eylül 1924 - 27 Eylül 1924 5.      17 Eylül 1928 6.      21 Kasım 1930 - 22 Kasım 1930 Atatürk, Milli Mücadele yıllarında Tokat’a ilk geldiği  26 HAZİRAN 1919 tarihinde;   "TÜRK MİLLETİNDE GİZLİ BULUNAN BİRÇOK YETENEKLERİN, CEVHERLERİN İŞİ BAŞARMAYA YETERLİ OLDUĞUNU ANLADIM..."   “HİÇBİR MÜDAFA VASITASINA MALİK OLMASAK BİLE, DİŞİMİZ, TIRNAĞIMIZLA, ZAYIF VE DONANIMSIZ KOLUMUZLA, MÜCADELE EDEREK ŞEREF VE HAYSİYETİMİZİ, NAMUSUMUZU MÜDAFA ETMEYİ ZARURİ GÖRÜYORUM. TARİH, BİZE VATAN UĞRUNA CANINI, MALINI ESİRGEMEYEN MİLLETLERİN ASLA ÖLMEYECEĞİNİ, HALA YAŞADIKLARINI GÖSTERMEKTEDİR. BEN HAYATIMI, HİÇBİR ZAMAN MİLLETİMİZDEN ÜSTÜN GÖRMEDİM VE GÖRMEYECEĞİM. HER AN MEMLEKET İÇİN ŞEREFİMLE ÖLMEYE HAZIRIM...”   KEMAL ATATÜRK   27 HAZİRAN 1919
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Tokat kuzeyinde Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güneyinde Sivas, güneybatısında Yozgat, batısında Amasya yer alır. Kapladığı alan açısından Türkiye topraklarının % 1.3 kaplar. 11 tane ilçesi bulunan şehrin en büyük ilçesi Ziledir. Engebeli yapıya sahiptir. Denizden yükseltisi 623 metredir. Mamu (1770), Yaylacık (1620), Deveci (1892) , Dumalı (2200) , Çamlıbel (2020) ve Akdağ (1900) gibi yüksek dağlara sahiptir. tr.wikipedia.org-2014
...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Akdağ Dağ 1900 m yüksekliğindedir.
Almus Baraj Gölü Yüksekliği 95 metre. Tepe uzunluğu 350 metre, tepe genişliği 12 metre, gövde dolgusu 3.500.000 m3 tür. Baraj gölü 950.000.000. m3 hacimlidir. Göl yüzeyi 31.3 Km² dir. Göl uzunluğu 22 km dir.
Ballıca Mağara Yüzey alanı yaklaşık 30 hektardır. Mağara 680m. uzunluğunda, 500 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.
Belpınar Baraj Gölü
Bugalı Dağ 1945 m yüksekliğindedir.
Çamlıbel Dağ 1930 m yüksekliğe sahiptir.
Deveci Dağ 1892 m yüksekliğindedir.
Dumanlı Dağ 2200 m yüksekliğindedir.
Güllüköy Göl Yüzeyi 16.5 km²dir.
Kaz Gölü Göl 7000 dönümlük bir alanı kaplar.
Kazova Ova Yılda 2 kez ürün alınabiliyor. 20.000 hektar genişliğindedir.
Mamu Dağ
Mercimek Tepesi Dağ 1203 m yüksekliğindedir.
Şehne Kayası Dağ Şehrin en yüksek doruğudur.( 2385 m)
Tozanlı Çay Uzunluğu 256 km’dir.
Turhal Ovası Ova 4500 hektar genişliğindedir.
Zinav Göl Yüzölçümü 1,5 km2
  İklim
  İklim
  İKLİMİ            Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alan Tokat; hem Karadeniz, hem de İç Anadolu’daki karasal iklimin etkisi altında olup, bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Kuzeyden güneye doğru, yükseltinin artması nedeniyle kış mevsimi daha sert bir karakter gösterir. Kelkit ve Tozanlı Vadisi'nde kışlar ılık, yazlar serin geçerken, Çekerek bölümünde yayla karakterli sert kışlar, serin yazlar görülür.             İlde, yağmurlar batı rüzgârları ile gelir. Yağmur daha çok baharda yağar. Yaz aylarında, akşam üzerleri kuzeyden, denizden meltem rüzgârları, kışın da doğudan soğuk rüzgârlar eser. Yıllık ortalama sıcaklık 12,3ºC, ortalama yıllık yağış 456.4mm.(Kg/m²)’dir.
  ...Devamını Oku
  Flora
  Tokat İli 2400 metreye ulaşan dağları ve yeryüzü şekillerinin çeşitliliği ile özel bir konuma sahiptir. Bu özelliği Tokat’a kültür bitkileri açısından ülkemizdeki 5 mikrogen merkezinden biri olma ayrıcalığı kazandırmıştır. Tokat İli meyve cins ve türleri meyve, baklagiller, yem bitkileri açısından gen merkezi konumundadır. Doğal olarak yetişen birçok yem bitkisinin yanında; kuşburnu,böğürtlen,yabani armut, ıhlamur, kızılcık, alıç, menegiç, kekik, salşep,madımak, ballıbaba, yabani nane, kapari, mahlep gibi birçok bitki türleri mevcuttur. Tokat İlinde ismi ile anılan birçok tarımsal ürün bulunmaktadır. Bunların başında Narince Üzümü, Tokat Bağ Yaprağı, Madımak gelmektedir.( Kaynakça -http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/tokat_icdr2011.pdf)
  ...Devamını Oku
  Fauna
  Tokat İli,fauna bakımından oldukça zengindir. Yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, tavşan, sansar, çakal, karaca, sülün, gibi birçok yabani hayvan bulunmaktadır. Ayrıca Karayaka koyunu eti için yetiştirilen ve yapağısından da çok iyi yatak ve yorgan yapılmaktadır. (Kaynakça -http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/tokat_icdr2011.pdf)
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem
  İl merkezine uzaklığı 36 km, nüfusu 27,065, rakımı 832 yüzölçümü 750 km² dir. İl merkezinden otobüslerle ulaşılabilir. 10 tane beldesi, 37 köyü vardır. (www.cografya.gen.tr) (2013 genel nüfus sayımı verileri)
  ...Devamını Oku
  Tokat iline 38 km mesafededir. Nüfusu 9.384, rakımı 1.180 dir. 1 tane beldesi, 27 tane köyü vardır. (www.cografya.gen.tr) (2013 genel nüfus sayımı verileri)
  ...Devamını Oku
  BAŞÇİFTLİK
  ...Devamını Oku
  Nüfusu 6.081’dür. Şehir merkezine uzaklığı 82 km’dir. Rakımı 1400’ dür. Yüzölçümü 130m² olup 2tane beldesi 8 tane köyü vardır. İlçeye il merkezinden otobüsler gitmektedir. (www.cografya.gen.tr) (2013 genel nüfus sayımı verileri)
  ...Devamını Oku
  1111 kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir. Nüfusu 60.742, il merkezine uzaklığı, 90 km. rakımı 248 m'dir. İl merkezinden otobüslerle ulaşılmaktadır. 7 tane Beldesi, 75 tane köyü vardır. (2013 genel nüfus sayımı verileri)
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 60 km mesafede olup, rakımı 350 m nüfusu 31.978’dır. 8 tane beldesi, 88 tane köyü vardır. (2013 genel nüfus sayımı verileri) (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
  Tokat’a 25 km uzaklıkla bir ilçedir. Nüfusu 21.625 rakımı 623'dür. Merkeze bağlı 17 köyü vardır. İl merkezinden otobüslerle ulaşılabilir. (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
  Tokat il merkezine 89 km uzaklıkta, rakımı 450 m. nüfusu 8730’dur. merkeze Bağlı94, Bereketli Bucağına Bağlı 12 köyü vardır. (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
  Tokat il merkezine 69 km uzaklıkta, rakımı 1030 km nüfusu 3409’dür. Merkeze bağlı 19 köyü vardır. İl terminalinden otobüsler ile ilçeye ulaşılabilir. (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
  İl merkezine 45 km mesafededir. Nüfusu 106.014 olan Turhal ilçesinin yüzölçümü 911 km kare olup rakımı 493 m’dir. Merkeze bağlı 45, Dökmentepe Bucağı'na bağlı 7 köyü vardır. İlçeye merkezden giden otobüslerle ulaşılabilir. (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
  1987 tarihinde ilçe olan Yeşilyurt, il merkezine 56 km uzaklıkta olup, nüfusu 8.354 (1990 sayımı) rakımı 1050 m'dir. 12 köyü bulunmaktadır. (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
  Zile, il merkezine 67 km. uzaklıkta olup, rakımı 716 m. nüfusu 61. 619 yüzölçümü 1512 m²’dir. Terminal önünden ilçeye otobüsler gitmektedir. Yıldıztepe, Yalınyazı , Güzelbeyli , Evrenköy Kasabalarıdır ve 109 tane köyü bulunur. (www.cografya.gen.tr)
  ...Devamını Oku
   Demiryolu
   Sivas-Samsun hattında çalışan DDY bağlantılı trenler Artova, Zile ve Turhal ilçelerinden yolcu almaktadır. TCDD danışma Tel No: 444 82 33 09.00-17.00 saatleri arası Turhal Tel No: 0 356 275 10 91 07.00-19.00 saatleri arası Artova Tel No: 0 356 611 20 18
   ...Devamını Oku
   Karayolu
   Karayolu ulaşımı şehrin Yeni mh. mevkiinde bulunan Tokat otogarından sağlanmaktadır. Tel No: 0 356 214 22 21 Tokat ilinin toplam karayolu 741 km'dir. Karadeniz'i Sivas ve Kayseri üzerinden İç Anadolu, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine; Doğu Anadolu'yu Erzincan, Reşadiye, Niksar, Erbaa üzerinden, İstanbul'a bağlayan karayolları Tokat'tan geçmektedir. Ankara'ya uzaklığı 385 km, İstanbul'a uzaklığı 746 km'dir.
   ...Devamını Oku
   Havayolu
   Tokat Havalimanından İstanbul bağlantılı tarifeli uçak seferi düzenlenmektedir. Tokat havalimanı Tokat-Turhal karayolu üzerinde olup; Tokat iline 20 km, Turhal ilçesine 25 km mesafededir. " Tokat-havalimanı-Tokat " seferleri servis ve taksiyle yapılmaktadır. Ayrıca Tokat-Turhal ve Turhal-Tokat arası ulaşım minibüslerle yapılmaktadır. Adres :Tokat - Turhal Karayolu Büyükbağlar Mevkii PAZAR/TOKAT Tel : 0356 238 73 30 - 238 73 57 - 238 73 54 - 238 73 49 E-mail : infotokat@dhmi.gov.tr
   ...Devamını Oku

   Konum Bilgileri

   Haberler ve Duyurular TÜMÜ