­
Iğdır

Genel Bilgiler

            Türkiye’nin doğusundaki sınır şehirlerinden biri olan Iğdır ve çevresinin insanlık tarihinin çok eski devirlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı ve tarih boyunca birçok kavimin egemenliğine girerek, bu kavimlerin medeniyet ve kültürlerine ev sahipliği yaptığı bilinmektedir.

        “Iğdır” Adının Kaynağı   :

            Iğdır’ın adı; 24 Oğuz boyundan 21.si sayılan İç-Oğuzlar Üç-Ok  koluna mensup Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Cengiz ALP’ın en büyük oğlu “Iğdır Beğ” den gelmektedir. Bu boyun ilk başbuğu Iğdır Beğ’dir. Iğdır, kelime olarak  “iyi, büyük, ulu, ünlü, yiğit başkan ve bahadır” gibi manalara gelmektedir.

            Iğdır Beğ, dört kardeşin en büyüğüdür. Kabilesi Aras havzası ve Azerbaycan bölgelerine yerleşmiştir. Bunun en büyük delili, Yıldırım Beyazıt’ın 1402 ‘de yapılan Ankara Savaşında Timur’a yenilmesine sevinen Hiristiyan aleminin, tebrik için Timur’a bir çok elçi göndermeleridir. Bu elçilerden biri olan İspanyol Klaviyo’nun anlattığı gibi Iğdır Korganı bugün Ağrı Dağı eteklerinde halen harabe halinde bulunmaktadır. Klaviyo, buraya “kayalık üzerinde duran bir kal’a” diyerek, adının da “Iğdır” olduğunu belirtir.

[2] Ağrı Dağı eteklerinde Orta Tunç Çağından başlayarak Orta Demir Çağına kadar kullanılmış olan nekropoller oldukça yoğundur.

[8]

[10]

[12]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[21]

[22]

               Ermeniler, bölgede bir Ermenistan Devleti kurmak için akla gelmedik işkence ve katliam yaparak bölgedeki Türk nüfusunu yok etmeye başlamışlardır. Bu katliamlardan günümüze birçok toplu mezar kalmıştır. 1986 yılında Prof.Dr. Enver KONUKÇU başkanlığındaki bir ekip merkez ilçeye bağlı Oba Köyü’nde bulunan bir toplu mezarı açarak Türk ve Dünya kamuoyuna göstermiştir. Daha sonraları Hakmehmet Köyü ile Gedikli Köylerindeki toplu mezarlar da açılmış, yetkililer tarafından tescil edilerek kamuoyuna sunulmuştur.

              Oba köyü’nde olduğu gibi Küllük, Hakmehmet,  Kadıkışlak gibi köylerde de toplu mezarların olduğu olayların canlı şahitleri tarafından yıllardan beridir anlatılmaktadır. Nihayet, 14 Kasım 1920 tarihinde 15. Kolordu Komutanı Kazım KARABEKİR komutasındaki kahraman Türk ordusunca, Ermenilerin Aras Nehrinin kuzeyine püskürtülmesiyle Iğdır ve çevresi kesin olarak Türkiye topraklarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

 


III. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1984, s.194-204.

[2]  Arif Erzen, Doğuanadolu ve Urartular, Ankara, 1992, s.15-16

[3]  Aynur Özfırat, C.Marro, 2002 yılı Van, Ağrı ve Iğdır İlleri Yüzey Araştırması, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı I. Cilt, 2003, s. 20-21

[4]  Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2001 tarih ve 1149 sayılı kararı.

[5]  a.g.k., 08.03.2002 tarih ve 1213 sayılı kararı.

[6]  a.g.k., 08.03.2002 tarih ve 1216 sayılı kararı.

[7]  a.g.k., 02.11.2002 tarih ve 425  sayılı kararı.

[8]  Oktay Belli, ‘Ağrı Dağı Bölgesi’nin Urartu Krallığı İçin Önemi’, II. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, İstanbul, 2008, s.36-48

[9]  Alpaslan Ceylan, Doğu Anadolu Araştırmaları Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır (1998-2008), Güneş Vakfı Yayınları, Erzurum, 2008, s.152-153

[10]  Hamza Gündoğdu ve bşk, Kuzeydoğu Anadolu’da Sivil Mimari, İstanbul, 2009, s. 9

[11] Belazuri (Ahmet bin Yahya), Fütuhu’l Buldan, (Çev. Mustafa Fayda), Ankara, 2002, s. 278-82

[12] Abdurrahman Acar, ‘İslam Coğrafyacılarına Göre Ağrı Dağı ve Çevresi’, II. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, İstanbul, 2008, s.246-247

[13] Acar, a.g. m., s.246-247

[14] Ahmet Demir, ‘Eyyübiler’in Gürcistan ve Azerbaycan’a Açılmasında Sürmeri Kalesi’nin Rolü’, II. Uluslar arası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, İstanbul, 2008, s.69-71

[15] a.g.k., 27.04.1988 tarih ve 39 sayılı kararı.

[16] Nihat Çetinkaya, Iğdır Tarihi, İstanbul, 1996, s.69-73

[17] Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu Orta Asya ve Timur, İstanbul, 1993, s.90-91

[18] Nizamettin Onk, Kafkasya’dan Anadolu’ya Iğdır Tarihi, İstanbul, 2006, s.62-67

[19] Onk, a.g.e., s.68-71

[20]  Candan Badem ve bşk, Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars Vilayeti, İstanbul, 2010, s.9

[21]  Badem, a.g.e., s.32

[22]  Mete Tunçay, ‘Kars ve Kafkasya:1917-1921’ Kars 2. Kent Kurultayı Kafkasya’da Ortak Geleceğimiz, İstanbul, 2007, s.196...Devamını Oku
Havayolu
Iğdır merkez Küllük Köyünde bulunan Iğdır Hava limanı 13 Temmuz 2012'de açılarak iç hat uçuşlarına hizmet etmektedir. Iğdır hava alanından her gün İstanbul ve Ankara ya Türk hava Yolları ve Anadolu jet tarafından uçuşlar yapılmaktadır. Ayrıca atlas jet ger gün İstanbul Sabiha Gökçene uçuş hizmeti vermektedir.
...Devamını Oku
Karayolu
Iğdır'da çevre il, ilçe ve komşu ülkeler ile bağlantısı kara yoluyla sağlanmaktadır. Bölge kara yolu bağlantısı şehirler arası ve şehir içi olmak üzere ikiye ayrılır. Şehirler arası yollar Erzurum, Kars ve Doğubayazıt’tan gelerek Iğdır'ın şehir merkezinde tek bir istikamette birleşir ve Dil Ovasını takip ederek Dilucu Sınır Kapısından Nahçıvan'a doğru uzanır. Şehir içi yollar ise Dil ucu Sınır Kapısından Tuzluca ilçesinin Kars ve Erzurum'la olan sınırına kadar uzanır. Şehirde kara yolu haricinde Kars Tren İstasyonu veya Kars Hava alanı aracılığı ile Kars'a oradan da kara yolu ile Iğdır'a ulaşılır. Iğdır Hava limanı 13 Temmuz 2012'de açılarak iç hat uçuşlarına hizmet etmektedir.
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum

Iğdır'ın kuzey ve kuzeydoğu sınırını, Aras Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Türkiye-Ermenistan sınırı oluşturmaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı yer almaktadır. Güneyinde Ağrı ili (Doğubeyazıt ve Taşlıçay ilçeleri) bulunmaktadır. Bu sınır kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Doğu Torosların doğudaki uzantısı olan Karasu-Aras sıradağlarından oluşmaktadır. Bu dağlar doğuya doğru uzanırken aynı zamanda Yukarı Murat-Van Bölümü ile Erzurum-Kars Bölümü arasında sınır oluşmaktadır. Bu dağların doğuya, Ağrı volkanına kadar devam eden uzantısı üzerinde sırasıyla "Kızılcaziyaret Dağı" (2887 m.), "Durak Dağı" (2811 m.), "Zor Dağı" (3196 m), "Pamuk Dağı" (2639 m.) bulunmakta ve en doğu uçta ise Büyük Ağrı (5137 m.) ve "Küçük Ağrı" (3896 m.) volkanik dağları bulunmaktadır. Durak Dağları üzerinde Balık Gölü (2250 m.) bulunmaktadır.[2] Iğdır'ın batısında Aras Irmağı'na katılan Gaziler Deresi'nin batı bölümü, Kars ili, Kağızman ilçesi ile olan sınırını oluştururken kuzeybatısında da yine Kars ilinin Digor ilçesi bulunmaktadır.

Iğdır ili tamamen Aras Nehri'nin havzası içerisinde bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde Aras Nehri'ne katılan önemli akarsular batıda Gaziler Çayı, Buruksu Çayı, doğuda ise Aşağı ve Orta Karasu çaylarıdır. Tuzluca çevresinde Bazaltik ve kahverengi topraklar geniş yayılış alanına sahipken, Iğdır Ovası'nda alüvyal topraklar, Doğu Iğdır Ovası ve Dil Ovası'nda tuzlu topraklar hâkimdir.[3]

...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Ağrı Dağı Dağ Türkiye’nin en yüksek doruğu olan Ağrı Dağı ( 5137 metre ) yüksekliği olan sönmüş bir volkandır. Doğu Anadolu Volkan dizisi üzerinde yükselen bu dağ Türk, İran ve Ermenistan sınır kavşağında yer alır
Aras Nehri Nehir Aras nehri, kaynağını Bingöl dağlarından alarak, Tekman, Pasinler, Horasan ve Kağızman çöküntülerini geçtikten sonra ovanın batısındaki Karakale dolaylarındaki bir vadiden geçerek Iğdır ovasına girer.
Iğdır Ovası Ova
  İklim
  İklim

  İKLİMİ        

              Iğdır Ovası ve çevresi, Türkiye ve Doğu Anadolu ölçüsünde kendine özgü iklim özellikleriyle "yöresel klima" alanı içine girmektedir. Iğdır Rasat İstasyonu'nun 40 yıllık ölçümlerine göre, bu merkezde yıllık sıcaklık ortalaması 11.6 C0, yıllık ortalama sıcaklık farkı ise 29.2 C0 kadardır. En yüksek sıcaklık değerlerine ağustos 41.8 C0, en düşük sıcaklık değerlerine de aralık ayında -30.3 C0 rastlanmaktadır. Don olayının oluştuğu gün sayısı 112.5 gün, yıllık ortalama yağış tutarı 257.6 mm. kadar olup, yağışların yarıdan fazlası 154.6 mm ile ilkbahar ve yaz mevsimlerine isabet etmektedir. En az yağış ise 47.8 mm ile kış mevsiminde düşmektedir.   

  ...Devamını Oku
  Flora

   

    ülkemizin eko-turizmine kazandırılması önem arz etmektedir.

    oldukça zengindir.

   

   yapılmıştır.

  Tespiti yapılan türlerden üç adedi bilim dünyası için yeni türler olup, bu türler şunlardır;

                  1. Jurinella moschus (Habl.) ssp pinnatisecta (Boiss.) Danina & Davis var.agridagensis Y.Z .- Ağrıdağı Kazan Kulpu,

                  2. Astragalus vesicaris L. subsp.agridagensis Y.Z.- Ağrı Dağı Geveni,

   

  ...Devamını Oku
  Fauna

    gruplar halinde yavrularıyla birlikte gelen kuşların geçiş yeridir.

  ...Devamını Oku
  Ekonomik Yapı
  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem

  Nerede Konaklanır? TÜMÜ