­ İL PROJELERİ | İSTANBUL
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
HALİÇ-KARADENİZ SAHRA HATTI (DEKOVİL) ÇALIŞTAYI
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm İl Md.lüğü, Turing
...Devamını Oku
Eyüp ilçesi sınırları içinde kalan ve Karadeniz kıyısında yer alan Ağaçlı köyündeki linyit ocaklarından çıkartılan kömürü Silahtarağa Elektrik Santrali’ne getirmek üzere 1914-16 yıllarında kurulan, 1920’lerde büyük oranda devre dışı kalan, 1950’lerin başında sökülen, 1998’de varlığı yeniden keşfedilen Haliç - Karadeniz Sahra Hattı (Dekovil hattı) ile ilgili ciddi araştırmalar yapılmış ve yayınlanmıştır. İl Müdürlüğümüzce, 2014 yılında Turizm Haftası’nın Kağıthane’de kutlanması kararının alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalar sonucu; İBB Ulaştırma Daire Başkanlığı, Eyüp Belediye Başkanlığı, Kâğıthane Belediye Başkanlığı ve Müdürlüğümüzce hattın doğru değerlendirilerek turizme kazandırılması hususunda İl Müdürlüğümüzce, Turing evsahipliğinde 5.11.2014 tarihinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya, konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri davet edilmiştir. Bir tam gün süren çalıştay sonucunda, Dekovil hattının turizme kazandırılması ile ilgili konular “sosyal, turizm ve teknik” olmak üzere üç ayrı boyutta ele alınmış ve gün sonunda ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç raporunun oluşturulmasını müteakiben, konuyla ilgili sürecin takibine devam edilecektir.
...Devamını Oku
Howtoistanbul Projesi
...Devamını Oku
İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm İl Md.lüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı
...Devamını Oku
İstanbul Valiliği’nce başvurusu yapılmakla birlikte, İl Müdürlüğümüzce de “proje ortağı” olarak katılım sağlanan ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Dijital Platform Projesi” sonucunda; www.howtoistanbul.com web sitesi Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerini içermek üzere üretilmiştir. Bahse konu www.howtoistanbul.com web sitesi vasıtasıyla, dijital platformda, İstanbul’un görünürlüğünün artırılması ve İstanbul’un turizm sektöründe sürdürülebilir bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Proje sonucu ortaya çıkan web sitesi, Tripadvisor 2014 Seyyahların Seçimi ödülünü almıştır.
...Devamını Oku
Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan Projesi
...Devamını Oku
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (İl Müdürlüğümüz Proje ortağıdır)
...Devamını Oku
Projenin genel amacı, Istanbul ve Mimar Sinan’ a iliskin pozitif algının güçlendirilmesine katkıda bulunarak Istanbul için yeni bir “kültür turizmi ürünü” yaratmaktır. "Yeni Bir Turizm Rotası Olarak 'Büyük Usta Mimar Sinan'" Projesi, 2014-2023 Istanbul Bölge Planında “Yaratıcı ve Özgür Insanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti, Özgün Istanbul” vizyonu dogrultusunda yayınlanan Küresel Turizm Merkezi Istanbul Mali Destek Programı’nın “Turizm sektörünün gelistirilerek Istanbul’ un diger küresel turizm merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunmak” olarak ifade edilen genel hedefi çerçevesinde ve “bölge bütününde turizm çesitliliginin artırılması ve turizmin bütün yıla yayılmasının saglanması” önceligi temelinde Mimar Sinan’ın ve eserlerinin dünya çapında tanınırlıgının artırılmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Özel Amaçlar: Mimarlık, sehir plancılıgı ve sanat tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan ve eserleri, belirli akademik çevreler dısında yeterince tanınmamaktadır. Eserleri, görkemli kültürel miras varlıkları olarak korunmakta ve ziyaret edilmekteyse de ziyaretçilerin zihinlerinde henüz bilimsel verilere dayanan bir “Mimar Sinan” algısı olusmus degildir. Mimar Sinan’ın Osmanlı cografyası çapındaki dört yüze yakın eserinin yarısından çogu Istanbul’da bulunmaktadır. Bu durum, Mimar Sinan’ın ve eserlerinin tanınırlıgının artırılmasında Istanbul’a özel bir avantaj saglamaktadır. Proje sonucunda kentimize ve Mimar Sinan’ın sahsı ile eserlerine duyulan küresel merak ve ilgi güçlenecektir. Proje, Mimar Sinan’dan yola çıkarak kendi degerlerimizden yeni bir “deger yaratma” çalısması olacaktır. Projenin özel amaçları: o Mimar Sinan’ın eserlerinin küresel çapta görünürlügünü artırmak; o Mimarlık meraklıları için Mimar Sinan’ın eserlerini yerinde görmeyi bir ihtiyaca dönüstürmek; o Mimar Sinan Eserleri Turları ile İstanbul’un turizm sektörü için yeni bir ürün üretmek; o İstanbul’un değerlerinin bilinirliğini artırarak İstanbul'un prestijine katkıda bulunmak; o Kültürel miras yapısı olan Mimar Sinan eserlerine ilişkin farkındalık yaratılarak korunmasına katkıda bulunmak.
...Devamını Oku
OTELLERE KURAN-I KERİM PROJESİ
...Devamını Oku
İslam ülkelerinden gelen turist sayısının giderek artış göstermesi otel odalarını bu çerçevede gelen talepleri karşılamaya yönelik çalışmalar içerisinde olmamızı gerekli kılmıştır. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda TUROB ve İstanbul Müftülüğü işbirliği içerisinde talep eden her otele oda sayısı kadar İngilizce açıklamalı Kuran-ı Kerim verme çalışması gerçekleştirilmiştir. İlk etapta bir hayırsever iş adamı tarafından karşılanan 20.000 Kur’an-ı Kerim otellerimize dağıtılmıştır.
...Devamını Oku