­ İL PROJELERİ | ÇANKIRI
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
...Devamını Oku
Valiliğimizce Bakanlığımız nezdinde yapılan girişimlerin Bakanlar Kurulunca da uygun bulunması üzerine Ilgaz ilçemiz sınırlarında kalan 3.108 Ha. alan 2005/9280 sayılı kararla Turizm Merkezi, 2006/11264 sayılı kararla da da bir üst statü olan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ne dönüştürülmüştür. 2005 yılından itibaren etüt ve planlama çalışmalarına başlanan alan için hazırlanan planlar 2010 yılında Bakanlığımızca onaylanmış ve onaylı plan doğrultusunda altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Her türlü kış sporunun yanı sıra dört mevsimde yapılabilecek doğa yürüyüşleri, kamp, karavan, dağ bisikleti, atlı için de çok uygun özellikler arz etmektedir. 2010 Yılında ihale edilen 1200 kişi/Saat kapasiteli 1600 m. uzunluğundaki mekanik tesis (telesiyej) tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur, 800 kişi/Saat kapasiteli 700 m. uzunluğundaki teleski ile bir adet futbol, 2 şer adet basket ve voleybol sahalarının izinleri alımış olup ihale edilen futbol sahaları yıl içerisinde hizmete açılacaktır. 2200 m. uzunluğundaki kayak pisti de bu sezona yetiştirilerek kayakçıların hizmetine sunulacaktır. Bu süreçte İl Özel İdaresi imkânlarıyla Çayıroba 1., 2. ve 3. Baby-Lift Tesisi, 78 yataklı otel, zirvede ve kayak pistlerinin bitim noktasına birer kafeterya yapılarak turizmin hizmetine sunulmuş, % 9- 10 eğimli 4700 m. Uzunluğundaki yol genişletilerek orta seviyedeki kayakçıların kullanabileceği pist haline getirilmiştir. Kuzey disiplini pistleri Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescil edilen Çankırı-Ilgaz-Kadınçayırı Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde telesiyej tesislerinin kurulması ve konaklama tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi yoksul bölge insanının istihdam sorununun bir an önce çözüme kavuşması ve alandan beklenen ekonomik getirinin bir an önce gerçekleşmesine önemli katkı sağlayacaktır. Telesiyej tesislerinin yapılması halinde bölgeye yönelik yatırımlar hız kazanacak ve ilk etapta yeni oteller ve tesisler hizmete geçecektir. İl Özel İdaresi’ne ait olan mevcut 21 odalı ve 78 yataklı tesis ile birlikte hizmete yeni girecek tesislerde yaklaşık 200-300 kişiye iş imkânı doğacağı tahmin edilmektedir. Böylece bölgesel ekonomik ve sosyal sorunların başında gelen işsizlik konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır. İşsizliğin en önemli sosyo-ekonomik sorun olmaya devam ettiği Türkiye’de bir kişilik iş yaratmak için 2007 yılı değerlendirmelerine göre ortalama 190 bin TL’lik yatırım gerekiyor. Hizmetler sektöründe ise bir kişiye iş yaratabilmek için gerekli yatırım tutarının 160 bin TL civarında olduğu düşünülürse, ilk aşamada hedeflenen 200 kişilik istihdam bölge için büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan bölgenin turizme kazandırılması sonucu düzenlenen gezi turları ile önemli bir hareketlilik sağlanacak olup bu hareketlilikten bölge il (Kastamonu, Sinop) ve ilçeleri de yararlanacaktır. Bölgenin faal hale gelmesiyle turizmin diğer zenginlikleri (Kurşunlu Çavundur Termal Tesisleri, Ilgaz Dağı Milli Parkı vs.) de tanınacak ve yörenin turizm sektörü açısından gelişmesine imkân tanıyacaktır. Çankırı İlinin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak kırsal kesimden ve kent merkezlerinde yoğunca “göç” yaşanmaktadır. Göç sonucu temel üretim faktörlerinden olan emek unsuru azalmakta ve buna bağlı olarak diğer üretim faktörlerinin de etkin kullanımı zorlaşmaktadır. Bu projeyle birlikte göç oranının düşmesi beklenilmektedir. * http://www.cankiri.gov.tr/index.php/post/view?id=18 adresinden 25.08.2014 tarihinde alınmıştır.
...Devamını Oku