­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | DÜZCE
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
MÜZEYE GELEN ZİYARATÇİLERE VERİLEN HİZMETLER
...Devamını Oku
1)Müzenin gezdirilmesi 2)Müze ile ilgili bilgi ve belge verilmesi (Toplu ziyaretlerde rehber verilir. Tanıtıcı yayın ve broşür verilir.) MÜZEMİZ ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZDİR
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müzemiz Pazartesi günleri hariç her gün hizmet vermektedir.
...Devamını Oku
TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ YENİLEME (Araç Gereç Değişikliğinde)
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Jet-Ski liman envanter kayıtları 3)Teknelerin tonilato belgeleri 4)Teknelerin denize elverişlilik belgeleri 5)Araçların test belgeleri ve faturaları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANROLÜ (Tüzel kişiler) VERİLMESİ
...Devamını Oku
1)Başvuru dilekçesi 2)Talep formu ve taahütname (talep numarasını gösterir) 3)Yetkilinin TC. Kimlik numarası beyanı 4)Yayıncı sertifika numarası beyanı (başvuranın yayın evi olması halinde) 5)Vergi numarası beyanı 6)Matbaa sertifika numarası beyanı 7)Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi 8)Sicil gazetesi 9)Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişin sözleşme 10)Banka dekontu 11)Referans belgesi (ihhal için) 12)Matbaa yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hizmetin tamamlanma süresi 1 ila 15 gündür.
...Devamını Oku
İŞ BAŞVURULARI
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Özgeçmiş 3)En son bitirdiği okul diploma fotokopisi 4)Hizmet belgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar için) 5)Terhis Çizelgesi (3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olanlar için
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın cevabı beklenir.
...Devamını Oku
SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ (Gerçek Kişi) VERİLMESİ
...Devamını Oku
1)Başvuru Dilekçesi 2)Talep Formu ve Taahütname (talep numarasını gösterir) 3)T.C. Kimlik numarası beyanı 4)Matbaa sertifika numarası beyanı 5)Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme 6)Banka dekontu 7)Matbaa yazısı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hizmetin tamamlanma süresi 1 ila 15 gündür.
...Devamını Oku
DENETLEME DEFTER ONAYI
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZELERDEN TİCATİ AMAÇLI FİLM FOTOĞRAF ÇEKİMİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe (çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2)Yabancı uyruklularda pasaport fotokopisi 3)Bakanlığımızca belirtilen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin dekont 4)Müze Müdürlüğünce sözleşme yapılması.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
ÖZEL TİYATROLARA DEVLER DESTEĞİNİN TETKİKİ İŞLEMİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Afiş/Davetiye örnekleri 3)Gider Belgeleri 4)Oyun izlenme yazıları
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ
...Devamını Oku
Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Öğrenci Kimlik Kartı)
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ (Kamu Kurumları) VERİLMESİ
...Devamını Oku
1)Başvuru dilekçesi 2)Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir) 3)Yetkilinin TC. Kimlik numarası beyanı 4)Yetki belgesi 5)Vergi numarası beyanı 6)Matbaa sertifika numarası beyanı 7)Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme 8)Banka dekontu
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hizmetin tamamlanma süresi 1 ila 15 gündür.
...Devamını Oku
BANDROL TALEBİ
...Devamını Oku
1) Matbaaların ve yayın evlerinin Sertifikalarının ibrazı. 2) Eser sahiplerince yapılan bandrol başvurularında matbaa ile yapılan sözleşmenin aslı. 3) Kimlik belgesi örneği 4) Yayımcılar Meslek Birliği Referans Yazısı 5) Eserin son basılmış hali 6) İkametgah belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bandrol Talebi hizmeti 1 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.
...Devamını Oku
BİMER BAŞVURULARI, MÜDÜRLÜĞÜMÜZE E-POSTA VE DİREK BAŞVURULAR
...Devamını Oku
Broşür, bilgi talepler ve istekler karşılanmakta. Şikayet konuları ilgili birimlerimize iletilmektedir. Enformasyon hizmeti verilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ (Su Üstü)
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentası/otel işletme belgesi 3)Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste 4)Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onylanmış bir örneği 5)Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti 6)Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti 7)Turizm amaçlı spor faaliyete katılan personel vaya turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları vaya onaylanmış suretleri 8)Konaklama tesissinin talebinin bulunmaması durumunda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol 9)Şikayetçi (Jurnal) defteri 10)İşletme iç talimatı 11)Teminat vaya banka teminat mektubu ile teminatın yatırıldığına dair dekont 12)İşletme Müdürü 13)Kira sözleşmesi 14)Güzergah haritası 15)Ticaret Sicil Gazetesi 16)Denize Elverişlilik belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
''Sportif Turizm Kurulu''nun toplanma süresine göre
...Devamını Oku
GEZİCİ KÜTÜPHANE ÖDÜNÇ KİTAP VERME
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Üyelik Kartı
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ (Su Altı)
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü onaylı seyahat acentası/otel işletme belgesi 3)Turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin yapacakları görevleri belirten liste 4)Personele ilişkin SGK tarafından verilen işe giriş belgesinin onylanmış bir örneği 5)Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ait ehliyetin aslı veya onaylı sureti 6)Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı sureti 7)Dalış Merkez Yetki Belgesi 8)Turizm amaçlı spor faaliyete katılan personel vaya turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçelerinin asılları vaya onaylanmış suretleri 9)Sportif faaliyette kullanılacak zorunlu malzeme ve araç listesi 10)Dalış noktaları 11)Şikayetçi (Jurnal) defteri 12)Turizm amaçlı sportif faaliyete katılanlar defteri 13)Konaklama tesisinin talebinin bulunmaması durumlarda söz konusu faaliyeti gerçekleştirecek seyahat acentesinin turizm işletme belgeli konaklama tesisi ile aralarında yapacağı protokol 14)Bütün belgelerin asılları vaya noterden/ilgili kurumlardan onaylanmış örnekleri veilecektir 15)İşletme iç talimatı 16)Teminat veya banka teminat mektubu ile teminatın yatırıldığına dair dekont 17)İşletme Müdürü 18)Kira sözleşmesi 19)Güzergah haritası 20)Ticaret Sicil Gzetesi 21)Denize Elverişlilik Belgesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
''Sportif Turizm Kurulu''nun toplanma süresine göre
...Devamını Oku
ÖDÜNÇ KİTAP VERME-EVLERE ÖDÜNÇ KİTAP VERME HİZMETİ
...Devamını Oku
1)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2)1 Adet Fotograf 3)Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
SÜRELİ OLMAYAN YAYIN BANDROLÜ (Dernek ve Vakıfla) VERİLMESİ
...Devamını Oku
1)Başvuru dilekçesi 2)Talep formu ve taahhütname (talep numarasını gösterir) 3)Yetkilinin TC. Kimlik numarası beyanı 4)Dernek tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti ifadeyi içeren) 5)Vergi numarası beyanı 6) Matbaa sertifika numarası beyanı 7)Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi 8)Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme 9)Banka dekontu 10)Matbaa yazısı 11)Referans belgesi (ithal için)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hizmetin tamamlanma süresi 1 ila 15 gündür.
...Devamını Oku
KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ
...Devamını Oku
TC.Nüfus Cüzdanı/Ehliyet
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZELERDE FİLM FOTOĞRAF ÇEKME, ESERLERİN MULAJ VE KOPYALARININ ÇIKARTILMASI
...Devamını Oku
1)Video filmi ve film çekilmesi, mulaj, taklit, pöprodüksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gereklidir. 2)Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
BAKANLIĞIN VERECEĞİ İZİN İLE; İzin verilen yıl içinde araştırmacının belirleyeceği çalışma süresi
...Devamını Oku
ŞİKAYET (3071 DİLEKÇE BAŞVURULARI)
...Devamını Oku
1)Dilekçe (Şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Şikayetin içeriğine göre ilgili birimlerde cevap beklenir.
...Devamını Oku
KÜTÜPHANE İNTERNET HİZMETLERİ
...Devamını Oku
Kütüphane üyelik kartı
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
SERTİFİKA TALEBİ (Gerçek Kişiler)
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Ticaret veya Esnaf Odası Kayıt Belgesi 3)Vergi Levhası 4)Kimlik Belgesi Örneği 5)İşletmenin faaliyet belgesi (Ticaret veya Esnaf Odasında) 6)Vekaletname (Noter Tastikli) 7)İmza Sirküleri Örneği 8)Bakanlıkça belirtilen çekim ücretinin .............. bankasına yatırıldığına dair banka dekontu 9)Kiralama Belgesi (Kiralama yapan işletmelerden ) 10)Sertifika belgesinin aslı (Sertifikası dolan işletmelerden)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
TESCİL VE SİT ALANLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU
...Devamını Oku
1)Harita 2)Kroki 3)Tapu Kaydı 4)Uzman Raporu 5)Fotoğraf
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun gündeme almış olmasına göre
...Devamını Oku
SERGİ FAALİYETLERİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe (Açılacak serginin tekniği ile talep edilen tarih) 2)Kısa özgeçmiş 3)Sergilenecek eserlerden en az 4-5 adet eserin aslı, renkli fotokopisi yada CD ortamındaki resim. Sergi İl Halk Kütüphanesi Salonu ile Müze Müdürlüğümüzde açılabilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
YEREL YÖNETİM VE BELEDİYELERE ALTYAPI YARDIM TALEBİ
...Devamını Oku
1)Gerekçeli rapor ve üst yazı 2)Proje 3)Keşif özeti ve icmal 4)Metraj 5)Encümen Kararı 6)İmar Planı 7)Bayındırlığın üst yazısı ve teknik raporu 8)Müdürlüğümüzün denetim tutanağı
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
DEFİNE KAZISI İZİN İŞLERİ
...Devamını Oku
1)Define aranacak yerin 1/500 ölçekli harita ve krokisi 2)Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı 3)Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları 4)Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tastikli muvafakatname
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hizmetin tamamlanma süresi 1 ila 15 gündür.
...Devamını Oku
FİYAT TARİFESİ ONAYI
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Fiyat tarifesi (iki takım)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
OKUYUCUYA KÜTÜPHANE İÇİNDE YARARLANMAK ÜZERE KİTAP VERME HİZMETİ
...Devamını Oku
Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Öğrenci kimlik kartı)
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZELERDE FİLM FOTOĞRAF ÇEKME
...Devamını Oku
1)Dilekçe (çekim yapılması istenilen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği) 2)Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZEYE GETİRİLEN ESKİ ESERLER
...Devamını Oku
1)Müzeye getirilen eserlere teslim alındığına dair teslim belgesi verilir 2)Bir ay içerisinde komisyon oluşturularak değer takdiri yapılıp, ödenek için Bakanlığa yazı yazılır.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğinde ödeme yapılır.
...Devamını Oku
TANITICI YAYIN TALEBİ
...Devamını Oku
Dilekçe, Telefon veya Şifahi talepler
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
FİLM ÇEKİM İZNİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Senaryo
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
HALI VE KİLİMLERİN İNCELENMESİ-MEZARLIKLARDAKİ AĞAÇLARIN KESİMİ-ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ALANI İNCELENMESİ
...Devamını Oku
Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
KOLLEKSİYONCULUK BELGESİ VERME
...Devamını Oku
1:)Dilekçe 2)Nüfus cüzdanı örneği 3)İkametgah belgesi 4)Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair... Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge 5)Üç adet vesikalık fotoğraf 6)Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi 7)Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste 8)Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Hizmetin tamamlanma süresi 5 ila 15 gündür
...Devamını Oku
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN İŞLETMELERE (Tüzel kişiler, Dernekler, Vakıflar) SERTİFİKA VERİLMESİ
...Devamını Oku
1)Başvuru dilekçesi 2)Yetkilinin TC. kimlik numarası beyanı 3)Vergi numarası beyanı 4)Ticaret veya Esnaf Odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi (ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren) 5)Sicil gazetesi 6)Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösteren yetki belgesi 7)Banka dekontu.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
EMNİYET BİRİMLERİNDEN GETİRİLEN ESERLER
...Devamını Oku
Teslim tutanağı yapılarak hemen inceleme yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
MÜZEDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA HİZMETİ
...Devamını Oku
Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, film çekimleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
...Devamını Oku
Müze Müdürlüğü
...Devamını Oku
Bakanlığın vereceği izin cevabı beklenir.
...Devamını Oku
GEZİCİ KÜTÜPHANE ÜYELİK HİZMETLERİ
...Devamını Oku
1)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2)1 Adet Fotoğraf 3)Yükleme belgesinin doldurularak verilmesi
...Devamını Oku
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
...Devamını Oku
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI PROJELERİNE YARDIM VE KATLI SAĞLANMASI (B.PROJE UYGULAMA YARDIMLARI İÇİN)
...Devamını Oku
1)Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor 2)9x13cm. boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü 3)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı 4)Çaplı tasarruf vesikası vaya tapu örneği 5)Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rolöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi 6)Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 7)Kanuni tebligat adresi istenir. Taşınmaz hisseli ise hissedarların birinin müracaatı yeterlidir. Yrdım talepleri Bakanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje Bakanlığa gönderilir ve değerlendirme sonucu beklenir.
...Devamını Oku
A GRUBU TURİZM SEYEHAT ACENTESİ İŞLETME BELGESİ TASTİKİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Ticaret Sicil Gazetesi 3)İmza Sirküleri 4)Yetki Belgesi 5)Kimlik Fotokopisi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine yapılan Yardımlar.
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 3-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.) 4- Mülkiye idare amirliğinden ( valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa bildirilecektir. Dernek ve Vakıflar için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir. 3- Proje ( ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program) 4- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi ( sanatçı, bilim adamı vs.) 5- Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi. 6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura ), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dökümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.
...Devamını Oku
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ ONARIMI PROJELERİNE YARDIM VE KATKI SAĞLANMASI (A.PROJE YARDIMLARI İÇİN)
...Devamını Oku
1)Taşınmaza ilişkin tescil kararı 2)Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor. 3) 9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü 4)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği 5)Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği 6)Kanuni tebligat adresi 7)Kadastro, imar ve sit paftası örnekleri.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje Bakanlığa gönderilir ve değerlendirme beklenir.
...Devamını Oku
2634 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAŞINMAZ SATIŞ, TESCİL, KİRALAMA, İNŞAAT, KUM, ÇAKIL RUHSATI, HAYVANCILIK İŞLERİ VB.
...Devamını Oku
1)Taşınmaza ait tapu belgesi 2)Kroki 3)1/25.000 ölçekli Memleket Haritası
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Sit alanı içinde kalanlar için Kurul ve Bakanlıktan görüş sorulur.
...Devamını Oku
TAŞINMAZLARIN 2863 SAYILI YASA AÇISINDAN İNCELENMESİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe 2)Tapu örneği 3)Harita
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TESPİT EDİLDİĞİ MATERYALLERİN DOLUM, ÇOĞALTIM VE SATIŞINI YAPAN İŞLETMELERE (Kamu Kurumları) SERTİFİKA VERİLMESİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe (başvuru formu) 2)Yetkilinin TC. kimlik numarası beyanı 3)Yetki belgesi 4)Vergi numarası beyanı 5)Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya verenler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi 6)Banka dekontu.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
ENERJİ DESTEĞİ
...Devamını Oku
1)Dilekçe (Vergi no ve elektrik abone no banka hesap no ayrı belirtilecek) 2)Taahhütname 3)Turizm İşletme veya Yatırım Belge Örneği
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
C.SAVCILIĞI, GÜMRÜK VE EMNİYET'den GELEN KİTAP,CD,DVD,VCD VE VAR İSE BUNLARIN BANDROL TETKİKİ
...Devamını Oku
1)Resmi yazı 2)Kitap ve CD,DVD,VCD'ler.
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku