­ İL PROJELERİ | AFYONKARAHİSAR
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Afyonkarahisar
...Devamını Oku
KİOSK Projesi
...Devamını Oku
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün “Afyonkarahisar’ın Kültürel ve Turistik Değerlerinin KİOSK Elektronik Tanıtım Cihazları ile Tanıtılması” projesi desteklenmeye hak kazanmış ve 10.04.2012 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında Afyonkarahisar'da turizm belgeli tesisler başta olmak üzere projede tespit edilen 18 ayrı mekana dokunmatik ekranlı KİOSK tanıtım aracı 2012 yılı içerisinde yerleştirilmiş; İlimizle ilgili her türlü bilgi, görsel ve yazılı olarak, zengin bir içerikle bu araçlara yüklenmiş ve halkın hizmetine sunulmuştur. Afyonkarahisar’da turizm hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan ve bu yönde hazırlanan KİOSK elektronik tanıtım cihazları ilimizin tanıtımına büyük bir katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda yapılacak tanıtım çalışmaları neticelendiğinde bölgede tarih ve kültür turizmi ile termal ve sağlık turizminin gelişmesine paralel olarak ilin tanıtım kapasitesi ve gelen turist sayısında önemli oranda artış olacaktır.
...Devamını Oku
Afyonkarahisar
...Devamını Oku
Etkili tanıtım araçlarıyla desteklenecek Afyonkarahisar Turizm Tanıtım Strateji Belgesi’nin oluşturulması
...Devamını Oku
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Afyonkarahisar’ın yurtiçinde ve yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılması doğrultusunda gerçekleştirilecek projenin amacı; “Etkili tanıtım araçlarıyla desteklenecek Afyonkarahisar Turizm Tanıtım Strateji Belgesi’nin oluşturulması”dır. Afyonkarahisar tarihi ve kültürel değerleri, doğal ve beşeri kaynakları açısından oldukça zengin bir konumdadır. Özellikle termal turizm ve tarih turizmi olmak üzere turizm sektöründe önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Ayrıca oturmuş yapısıyla modern eğitim veren üniversitesi, rekabetçi ortamda farklı sektörlerde nitelikli çalışanlarıyla beşeri kaynak anlamında da oldukça güçlü bir durumdadır. Konumu itibarı ile de gelişmiş şehirlerin arasında bir kavşak noktası olma özelliği, limanlara ve havaalanlarına yakınlığı, söz konusu yerlere ulaşımın kolay olması şehri daha da avantajlı hale getirmiştir. Ancak bu potansiyele rağmen turizm sektöründe istenilen düzeye gelinememiştir. Afyonkarahisar için önemli sektörlerinden olan turizm sektörünün tanıtımının daha etkin yapılması amacı doğrultusunda; - Afyonkarahisar Turizm Tanıtım Strateji Belgesi hazırlanacaktır. Bu belge kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektör firmalarına yapacakları çalışmalarda referans oluşturacaktır. Yatırım kararlarının alınmasında ve siyasi kararlara ışık tutacaktır. İçeriğinde sadece mevcut durum ve hedefler ile ilgili konular olmayıp turizm sektörünü geliştirecek şekilde turizm sektörüne yönelik önemli fuarlar ve ülkeler hakkında bilgi veren, bu fuarlardan ve ülkelerden hangileri gidilmesi ve hangileri üzerinde odaklanılması gerektiği hakkında yöneticilere ışık tutan ve ayrıca Afyonkarahisar’ın turizm anlamında tanıtımı için hangi araçları etkin olarak kullanmasının faydalı olacağına ilişkin bir rapor olacaktır. - Afyonkarahisar Merkez İlçe de dahil olmak üzere Afyonkarahisar’ın her bir ilçesinde İlin tanıtımına katkı sağlayacak değerler belirlenecek ve bu değerler gerektiğinde kamu kurum kuruluşların belgelerinde, bölgesel ve ulusal plan ve stratejilerde, turizm tanıtım materyallerinde kullanılmak üzere uygun bir şekilde haritaya aktarılacaktır. - Afyonkarahisar’da önemli turizm destinasyonlarında olabilecek Bedesten, Mevlevi Camii, Millet Hamamı, Ulu Camii ve Afyonkarahisar Kalesi’nin sanal turu hazırlanacak ve ayrıca rapor doğrultusunda belirlenen tanıtım materyallerinden örnekler hazırlatılacaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle Afyonkarahisar Turizm Tanıtım Strateji Belgesi hazırlanacak, etkili tanıtım araçlarıyla da desteklenmiş olacaktır. Projenin temel hedefi, etkili tanıtım araçlarıyla desteklenecek Afyonkarahisar Turizm Tanıtım Strateji Belgesi’nin oluşturulmasıdır. Proje faaliyetleri kapsamında ise Afyonkarahisar turizm potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak faaliyetler için yönlendirici olarak Afyonkarahisar Turizm Tanıtım Strateji Belgesi hazırlanacaktır. İl çapında bulunan ve turizmin tanıtılmasına katkı sağlayacak her bir değer belirlenecek, hazırlanacak harita üzerine uygun bir şekilde konumlandırılacaktır. Bu harita daha sonra 5 adet bastırılacak Afyonkarahisar Otogarı, Şehir Merkezi, Ahmet Karahisari Kültür Merkezi, Zafer Havaalanı ve Afyonkarahisar Valiliği binalarına asılacaktır. Ayrıca bu değerlere yönelik 1 adet 360 derece sanal tur oluşturulacaktır. Ayrıca Afyonkarahisar turizm değerlerini tanıtıcı örnek tanıtım malzemeleri hazırlanacaktır. Zafer Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi’ne uygun olarak tabela ve afişler hazırlanıp basın duyurusu da yapılacaktır. Proje kapsamında sözü edilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik şartnameler hazırlanacak ve bu teknik şartnamelerle Zafer Kalkınma Ajansı Satın Alma Rehberi’ne göre satın alımlar yapılacaktır.
...Devamını Oku
Afyonkarahisar
...Devamını Oku
Frig Yürüyüş Yolu
...Devamını Oku
Frig Yolu, antik dönemde Friglerin hüküm sürdüğü, günümüzde Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeri arasında kalan bölgede, antik yürüyüş yollarına dayalı ve Frig eserlerinin görülülebileceği yürüyüş parkurları esas alınarak oluşturulmuş ve uluslararası standartlara uygun işaretlenmiş uzun yürüyüş yoludur.
...Devamını Oku
Afyonkarahisar
...Devamını Oku
İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA PROJESİ
...Devamını Oku
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
PROJE PAYDAŞLARI: İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür varlıklarının bulundukları İlçelerdeki Kaymakamlıklar ve Belediyeler Projenin Uygulanacağı Alanın Yerel Yönetimi PROJENİN AMACI: Afyonkarahisar Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda yürütülen gayretler tek başına yetersiz kaldığından; çevreyi ve kültürel varlıkları koruma bilincini etkili bir biçimde geliştirmek, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanımak, benzerlik ve farklılıkları anlamak ve kültürlerarası anlayış ve empati geliştirmek, Afyonkarahisar ın tarihî ve turizm değerlerini tanıtmak için ilgili kurumlar arasında bir eşgüdüm sağlanması ve vatandaş odaklı tedbirlerin ortaya konularak, Afyonkarahisar ili mülkî hudutları dâhilinde kültür varlıkları tahribatının ve kaçakçılığının önlenmesi amaçlanmaktadır. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR:Afyonkarahisar’ın tarihi turistik potansiyelini hem ülkemiz içinde ön plana çıkarmak hem yurtdışından gelen turistleri Afyonkarahisar’ a çekebilmek amacıyla şehrimizin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak. Gelenek ve görenekleri ile el sanatları ve yemek kültürü ile folklorik değerleri ile birlikte Afyonkarahisar’ ı kendi tarzını yaratan bir şehir haline getirebilmek. Öncelikle şehrimizin tarihsel birikimini ve kültürel çeşitliliğini yerel halkımıza tanıtarak nasıl bir zenginliğin üzerinde yaşadıklarının farkına varmalarını sağlamak. Bununla birlikte şehrimize gelen ziyaretçilere iyi birer ev sahibi olmaları yönünde katkılar sağlamak. Turizm ve Kültür Sanat hayatında Afyonkarahisar’ ı marka şehirler arasına sokabilmek. Afyonkarahisar ili mülkî sınırları içerisinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının ve kaçak kazılarla tarihi yerlere verilen zararların önlenmesi, uygulama bölgelerinde kaçak kazı ve eser kaçakçılığının asgariye indirilmesi, koruma bilinci ve refleksi sağlanarak kültürel bilinç oluşturulması, çevresinde meydana gelen kültür varlıklarına dair yanlış uygulamalara karşı duyarlılığın artırılması, çevresel ve tarihsel yabancılaşmanın ortadan kaldırılması, Meydana gelebilecek kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olaylarının faillerinin kısa sürede yakalanarak ellerindeki tarihî eserlerin Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesinde muhafaza altına alınması, bu suretle ilimizdeki tarihî zenginliklerimizin korunması beklenmektedir.
...Devamını Oku