­ LEYLEK KAYALIĞI | Kültür Portalı

Leylek Kayalığı - Afyonkarahisar

İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Kasabası, Harmanüstü mevkiinde bulunan Leylek Kayalığı doğal ve arkeolojik özelliktedir. Genellikle tüflerin oluşturduğu konik tek ve grup halindeki peri bacaları vardır. Kayalığın batısında ve yolun alt kısmında yer alan peri bacalarından bir tanesi zemin kat ile birlikte üç katlı olarak oyulmuştur. Zemin katta şapel ve mekân, birinci katta şapel ve mekân ve en üst katta bir mekân yer almaktadır. Dikdörtgen biçimli kapıların boyutları incelendiğinde boylarının zemin kattan üst katlara doğru küçüldüğü görülmektedir.

Zemin katta dikdörtgen giriş kapılı şapel ve şapelin sağında bir mekân yer almaktadır. Şapel beşik tonoz tavanlı olup, nef ve apsisli bölümden oluşmaktadır. Apsis kısmı derin olup apsise geçiş bölümü oluşturan perde duvarlar kırılmıştır. Apsisin bulunduğu kısım sekili olup yüksektir. Nefte sağ ve solda ikişer niş yer almaktadır. Tavan ve nişlere aşı boya ile geometrik bezemeler ve haçlar yapılmış olup tavanda aynı zamanda aşı boya ile bant şeklinde bezeme de yapılmıştır. Zemin kattaki şapelin süslemeleri üst kattakine göre daha çok tahrip olmuştur. Giriş kapısının iç kısmına gelecek biçimde üst kata geçiş için delik açılmıştır. Şapelin giriş kapısının sağında tonoz tavanlı ve sağ kısmı tamamen yıkılarak açılmış bir mekân yer almakta olup oda olarak kullanılmıştır.

Birinci katta yer alan şapele peri bacasının dışındaki oyuklardan ve zemin kattaki şapelin tavanında yer alan geçitten merdiven konularak çıkılabilmektedir. Zemin kattaki şapele göre daha iyi korunmuştur. Hafif basık beşik tonoz tavanlı şapel nef, apsisli bölüm ve solunda küçük bir mekandan oluşmaktadır. Tonoz tavanlı olan nefin sağında iki, solunda bir niş yer almakta olup girişin solunda yer alan niş oyularak açılan geçişten yandaki mekana geçilebilmektedir. Nişler üstü kemerli dikdörtgen biçimlidir. Şapelin aşı boya ile boyalı ve süslü olduğu anlaşılmaktadır. Apsisin bulunduğu bölüme geçiş kısmı bir şapeldekine göre çok daha iyi korunmuştur. Geçişin, sağ ve solunda yukarıya kadar perde duvarlı, birer kemerli küçük pencereli ve pencerelerin arasında kemerli dikdörtgen biçimli kapıdan olduğu anlaşılmaktadır. Apsisin bulunduğu bölümün aşı boya ile boyalı olduğu tespit edilmiştir. Apsisin sol ve sağında birer niş, sağında ve solunda yer alan duvarda da yine birer niş vardır. Apsiste kült yeri ve kült yerinin sol üst bölümünde haç biçiminde büyük bir oyuk yer almaktadır.

Şapelin solunda nişin oyulması ile açılan geçişten girilen mekânda, hemen girişin sağında bir niş ve odanın diğer cephelerinde iki adet pencere yer almaktadır.

Üçüncü kata dıştan çıkılmakta olup, aşınma nedeniyle bu çıkış çok zor yapılabilir durumda olup günümüzde ancak merdiven kurularak çıkılabilmektedir. Dikdörtgen giriş kapısından içeri girilebilen tonoz tavanlı bu küçük mekânda bir adet seki yer almaktadır.

Mekânları ve şapelleri ile üç kat halinde oyulan bu peri bacasının manastır olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kaynak: Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Manastır
İnanç-Kültür Turizmi
Afyonkarahisar'dan -Seydiler Kasabasına, Seydiler Belediyesi otobüsleri ile ulaşım sağlanabilmektedir.
Seydiler Kasabası-İscehisar/Afyonkarahisar

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 4262    Eklenme Tarihi : 13 Şubat 2020 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 19 Şubat 2020 Çarşamba