­ İL PROJELERİ | EDİRNE
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Edirne Balkan Tarih Müzesi
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
1912-1913 Balkan Savaşlarındaki Edirne Savunması'nın simge mekanı olan ve Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısına restorasyonu tamamlanan ve Bakanlığımızca Türklerin Balkanlardaki 600 yıllık tarihini anlatan "Edirne Balkan Tarihi Müzesi" olarak işlevlendirilmesi kararlaştırılan Hıdırlık Tabya'da müzeye yönelik yönelik teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulaması
...Devamını Oku
Yeni Saray Yapıları Teşhir Tanzimi ve Örenteri Düzenlemesi
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi, Edirne İl Özel İdaresi, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
2. Murat döneminden beri varlığı bilinen ancak 93 Harbi sırasında tahrip edilen Edirne Sarayı'ndan günümüze kalan yapıların restorasyonu
...Devamını Oku
Eski Saat Kulesi Teşhir Tanzim ve Aydınlanma Projesi
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
Edirne Makedon Kulesi'nin restore edilerek işlevlendirilmesi çalışmaları
...Devamını Oku
Enez Kalesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enez Kalesi'nin kapsamlı bir ören yeri haline getirilmesi çalışmaları
...Devamını Oku
Peykler Medresesi Rölöve Restorasyon ve Restitüsyon Proje Yapımı
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
Edirne'de Farih dönemi eserlerinden biri olan Peykler Medresesi, Bakanlığımızca Yeni Saray Kazı Evi olarak kulanılmaktadır
...Devamını Oku
Edirne Türkocağı Binası Restorasyonu
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
Edirne'de sivil mimarinin en nadide örneklerinden biri olan ve Kaleiçi semtinde bulunan Türkocağı Binası'nın restorasyonu projesi. Proje bitimi ile bina "Devlet Türk Müziği Topluluğu Binası" olarak hizmete açılmıştır.
...Devamını Oku
Edirne Arkeoloji Müzesi, Arkeolojik Eserleri Depolama, Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenlemesi
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Edirne Arkeoloji Müzesi'nin yapısal sorunlarının giderilip depoların modernleştirilip, çevre düzenlemesinin yapılması projesi
...Devamını Oku
Hıdırlık Tabya'nın Onarımı ve Çevre Düzenlemesi İşi
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
1912-1913 Balkan Savaşlarındaki Edirne Savunması'nın simge mekanı olan ve Balkan Savaşları'nın 100. yılı anısına restorasyonu tamamlanan ve Bakanlığımızca Türklerin Balkanlardaki 600 yıllık tarihini anlatan "Edirne Balkan Tarihi Müzesi" olarak işlevlendirilmesi kararlaştırılan Hıdırlık Tabya'da müzeye yönelik yönelik teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesi uygulaması
...Devamını Oku
Edirne Yeni Saray Cihannüma Köşkü Revize Projelerinin Yapımı
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
...Devamını Oku
Cihannüma Kasrı Edirne Sarayı'nın en önemli yapısıdır. 1451-1452 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. Yüzlerce yıl sarayın yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Yapılan Kazı çalışmaları sonrasında, mevcut foroğraflar ve gravürlerden elde edilen ipuçları doğrultusunda uygulanan yeniden yapılma çalışmaları.
...Devamını Oku
Toplum Yararına Çalışma Programları
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müze Müdürlüğü, İŞKUR
...Devamını Oku
İlimizde 2012-2016 yılları arasında İŞKUR ile koordineli olarak 11 adet TYP projesi uygulanmış, bu projeler ile minareleri yıkılmış tarihi camilerimizde araştırma kazıları, tümülüslerde kurtarma kazıları, hazirelerde düzenleme ve temizlik çalışmaları, Selimiye Camii önü Yemişkapanı Hanı kurtarma kazısı ve korunması gerekli külür varlıklarının çevresinde temizlik çalışmaları gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
...Devamını Oku
Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanterinin Hazırlanması
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı
...Devamını Oku
"Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanterinin Hazırlanması" projesi ile Türkiye'nin kültür mirasının korunması ve bu mirasın bizlerden sonra gelecek kuşaklara yansıtacak koruma önlemlerinin alınlasına yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir.
...Devamını Oku
Türk-İslam Eserleri Müzesi Restorasyon Teşhir-Tanzim Düzenlemeleri, Elektrik, Yangın Söndürme ve Isıtma Sistemleri Kurulması, Peyzaj ve Çevre Düzenlemeleri
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde olan Selimiye Camii ve Külliyesinin bir parçası olan Dar-ül Tedris Medresesi'nin yapısal sorunlarını çözerek korunması sağlanmış ve müze fonksiyonu ile kültür-turizm sektörüne katkıda bulunulmuştur.
...Devamını Oku
Uzunköprü İlçe Halk Kütüphanesi Binasının Onarımı
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
İlimizin Uzunköprü ilçesinde var olan tescilli yapılardan biri olan binanın korunması çalışmaları
...Devamını Oku
Saray-ı Cedid Restorasyonları
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Tunca Nehri'nin batısında 3,000,000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş bulunan Edirne Sarayı'nın ayakta kalmış yapılarına yönelik çalışmalar
...Devamını Oku
Enez İlçesinde Kamulaştırmalar
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Enez Kalesi'nin bir ören yeri haline getirilmesi için kale içinde ve kalenin sur duvararına bitişik yapılmış olan taşınmazlardan 46 adeti kamulaştırılmıştır.
...Devamını Oku
İlhan Koman Evi Restorasyonu
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Dünyaca ünlü Edirneli heykeltraş İlhan Koman'ın doğduğu ev, varisleriyle varılan anlaşma ile Bakanlığımızca kamulaştırılmış ve sağlanan ödenelk ile 2007 yılı içerisinde onarılmıştır. Onarım sonrası bina "Edirne Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü" hizmet binası olarak kullanılmaya başlanmıştır.
...Devamını Oku
Tarihi Köprülerin Onarımı
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Edirne Merkezi'nden geçen Tunca ve Meriç Nehirleri üzerinde inşa edilen köprülerden 9 adet taş köprü günümüze gelebilmiştir. Çalışma kapsamında Kanuni, Fatih, 2. Bayezit, Şehabettin Paşa, Meriç ve Tunca Köprüleri onarım görmüştür.
...Devamını Oku
Şerbet-i Fünun
...Devamını Oku
Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi
...Devamını Oku
Edirne ve Balkan yemekleri ve şerbetlerinin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflemektedir
...Devamını Oku
Trakya Turizm Rotası Projesi
...Devamını Oku
Edirne kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli Üniversitesi
...Devamını Oku
2016 yılında, Trakya Kalkınma Ajansı‘nın desteği ve Kırklareli Üniversitesi koordinatörlüğünde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin İl Kültür Turizm Müdürlükleri, üniversiteleri, belediyeleri ve Trakya Turizm İşletmecileri Derneği gibi proje ortakları olan kurumlarla hayata geçirilmiştir.
...Devamını Oku