­
Bartın

Genel Bilgiler

ESKİ ÇAĞLARDA BARTIN

Medeniyeti’ni yaşadıkları savunulmaktadır.

egemenliğinde kalmıştır.

BİZANS DÖNEMİNDE BARTIN

yönetildi. Amasra da bu Eyaletin Pontus bölümü Başkenti oldu.

SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİNDE BARTIN

Beyliği ve 1392’den itibaren de Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer aldı.

görülür.

Bartın ve Filyos vadilerinde de kıyıdan uzak yeni köyler ortaya çıkmıştır.

Anadolu’nun Türkleşme sürecinin tamamlandığı yıllardır.

yılanın başını ezmeye” yemin ettiği söylenir.

Senyörü’nden kalenin teslimini isteyen Fatih, kan dökülmeden Amasra’yı teslim aldı.

Bartın’dan da bazen “Kara Kariyesi” olarak bahsedildiği anlaşılmaktadır.

1876 yılında da Belediye Teşkilatı kuruldu.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BARTIN

07 Eylül 1991 tarihinde 28.08.1991 tarih ve 3760 sayılı yasayla il statüsüne kavuştu.

Kumluca ve Abdipaşa olmak üzere 5 beldesi ve 260 köyü bulunmaktadır.

...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Bartın, Batı Karadeniz bölgesinin, 410 53′ kuzey enlemi ile 320 45′ doğu boylamı arasında yer alır. Kuzeyini 59 km.lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken, doğuda Kastamonu, doğu ve güneyde Karabük, batıda ise Zonguldak illeriyle komşudur.
...Devamını Oku
İklim
İklim

Bartın’da yazları sıcak, kışları serin geçen Ilıman Deniz İklimi (Karadeniz İklimi) hüküm sürmektedir. Denize yakınlığı ve pek yüksek olmayan dağ sıralarının kıyıya paralel oluşu, genellikle kıyı şeridi üzerinde sıcaklık farklarının azalmasına, nemin artmasına ve balkanlardan gelen hava kütlelerinin etkisine neden olmaktadır.

2011 itibari ile toplam yağış miktarı 848 mm’dir. En yüksek sıcaklık 34,7 derece ile Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise -5,5 derece ile Kasım ayında gerçekleşmiştir. Yağışlı gün sayısı 146 gün, Karla kaplı gün sayısı 5, ortalama yıllık bağıl nem 80,6 olarak ölçülmüştür.

2012 Yılı Haziran ayı itibari ile toplam yağış miktarı 557,1 mm’dir. En yüksek sıcaklık 35,2 derece ile Haziran ayında, en düşük sıcaklık ise -15,6 derece ile Şubat ayında gerçekleşmiştir. Yağışlı gün sayısı 91 gün, Karla kaplı gün sayısı 42, ortalama yıllık bağıl nem 78,9 olarak ölçülmüştür

...Devamını Oku
Bitki Örtüsü

Bartın’daki ormanlık alanlar, bitki ve ağaç türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden Türkiye’nin en ilginç ve en zengin ormanlık alanlarındandır.

Bu itibarla;  Kastamonu ve Bartın il sınırları içinde bulunan Küre Dağlarının batı kesimi, Bakanlar Kurulu kararı ile Kastamonu-Bartın-Küre Dağları Milli Parkı olarak kabul edilmiştir. Bu olgu bölgede başta dağ turizmi olmak üzere yeni bir turizm potansiyelinin doğmasına olanak sağlamıştır. Ormanların geçmişten gelen zenginliğini korumak ve geleceğe daha zengin orman kaynakları bırakabilmek için yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar genellikle Bartın ve yöresinin yeşilliğini korumayı amaçlamaktadır.

Bartın’ın bitki örtüsünde geniş yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Sahil boyunca 600 m. yüksekliğe kadar olan alanın karakteristik ağaçları; Meşe, Kayın ve Gürgen’dir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; Kayın, Kestane, Köknar ve Çam türleri, sahil şeridinde de Ceviz, Kestane ve Fındık plantasyonları yaygındır. (Son yıllarda mandalina-portakal-kivi yetiştiriciliği de bu plantasyon içinde yerini almaya başlamıştır.

Toprak karakteri ve iklimi bağ-bahçe tarımına uygun olan yörenin ürün deseni arasında; tarla ürünleri ile sebze ve meyve türlerinin hemen hemen tümü sayılabilirler.

Ayrıca; son yıllarda adına festival düzenlenen kaliteli çilek yetiştiriciliği dikkat çekmektedir.

...Devamını Oku
Ortalama Sıcaklık Nem

Nerede Konaklanır? TÜMÜ

Haberler ve Duyurular TÜMÜ