­ KAMU HİZMET STANDARTLARI | ANKARA
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi Ve Bilgiler İlk Müracaat Yeri Hizmetin İl Müdürlüğünde Tamamlanma Süresi
Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar
...Devamını Oku
Yerel Yönetimler, Dernek ve Vakıflar için: 1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı. 2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), 3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.), 4- Mülki idare Amirliği'nden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi. 5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde , İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir. Ayrıca; 6- Dernek ve Vakıflar için, Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği ( Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir) (6 Belge)
...Devamını Oku
Elektrik Enerjisi Desteği (Teşvik)
...Devamını Oku
1- Dilekçe 2- Ticaret Sicil Gazetesi 3- İmza Sirküleri 4- Turizm İşletme Belgesi fotokopisi 5- Beyan ve Taahhütname 6- İşletme Bilgileri
...Devamını Oku
Arazi İncelemeleri ile ilgili talepler
...Devamını Oku
Müze ziyaret talepleri
...Devamını Oku
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları Kurs kayıtları (Tezhip, Minyatür, Ebru, Kaat-ı )
...Devamını Oku
1- N.C. Fotokopisi 2- Fotoğraf ( 1 Adet )
...Devamını Oku
Şahıslar tarafından Müzeye teslim edilen Eski Eserler
...Devamını Oku
1-Dilekçe 2-Kıymet Takdiri Yapılması ve Şahsa Bilgi verilmesi
...Devamını Oku
Çekim İzni talebi
...Devamını Oku
Turizm İşletme Belgeli Tesislerde: Denetleme ve Şikayet Defterlerinin Onayı
...Devamını Oku
1- Şikayet defteri 2- Denetleme defteri
...Devamını Oku
Turizm İşletme ve Yatırım Belgesi Konaklama, Yeme içme ve Eğlence Tesisleri Belge Teslimi
...Devamını Oku
1-İşletme ve İşletmeci Bilgi Formu 2-Ticaret Sicil Gazetesi
...Devamını Oku
Turizm Seyahat Acentası İşletme Belgesi Teslimi
...Devamını Oku
1-İşletme ve İşletmeci Bilgi Formu 2-Ticaret Sicil Gazetesi 3-Banka Dekontu
...Devamını Oku