­ İL PROJELERİ | ADIYAMAN
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
KOMMAGENE NEMRUT TURİZM ODAKLI CANLANDIRMA (KN - TOC) PROJESİ
...Devamını Oku
PROJE BAŞLANGIÇ- BİTİŞ YILI: 2009 – PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ VE AMACI: Proje Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ortaklığıyla Adıyaman Valiliği adına hazırlanmış olup, Program yürütücüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır. Proje için Vali Yardımcısı koordinatörlüğünde teknik bir ekip oluşturulmuştur. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan arkeolojik alanlarla, Adıyaman İli sınırları içinde bulunan Kommagene ve diğer medeniyetlere ait anıtları içeren bölgenin uluslar arası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda mimari, arkeolojik, tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. İPA Projesinin alt bileşeni olan BROP (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Program) kapsamında sürdürülen proje ile Adıyaman İlindeki tarihi ve turistik merkezlerin AB standartlarında bir niteliğe kavuşturulması hedeflenmektedir. Proje ile ortalama konaklama süresinin uzatılması, turizmden elde edilen katma değerin arttırılması ve katma değerin toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. PROJE KAPSAMINDA YER ALAN FAALİYETLER: İNŞAAT/MÜŞAVİRLİK ALANINDAKİ FAALİYETLER: 1-Adıyaman’da Bir Turizm Merkezi (Kommagene Odak- K-ODAK) Oluşturma Projesi: Adıyaman’ın merkezinde Adıyaman Müzesi’nin bulunduğu alanda Müzeye gelen turistlerin uğrayacağı bir çekim odağı yaratmak, gelen turistleri bu alanın hemen yakınında yer alan eski ticari merkeze çekmek ve Adıyaman’ın diğer turistik değerlerini tanıtmak amacıyla; a) Adıyaman Müzesinin bitişiğinde bulunan arsa üzerinde bugün kütüphane olarak kullanılmakta olan yapının yerine toplam 5906 m2 alana sahip, bodrum katında otopark bulunan, müzeye gelen turistleri ticari merkeze yönlendirecek, çeşitli tanıtım sergileri broşürlerinin, Turizm Enformasyon bürosunun bulunduğu, turistlerin ele sanatları ürünlerinin yapımını görüp satın alabilecekleri, atölye, restoran, dükkanların bulunduğu bir merkez olarak işlev görecek Kommagene Odak (K-Odak), Kommagene Turizm Tanıtım Sergi ve Toplanma Merkezi yapısının inşa edilmesi, b) Yapılar arasındaki açık alanın daha iyi kullanılabilmesi amacıyla peyzaj düzenlemesinin yapılması (dolaşım, ulaşım yolları, dinlenme alanları, peyzaj mobilyaları, tabelalar). 2-Arsemia Ören Yeri Çevre Düzenlemesi: Kommagene Krallığının yazlık yönetim merkezi olarak kullanılmış olan ören yerinin çıkış yolları bilgilendirme levhaları, ziyaretçi karşılama merkezi, güvenlik birimleri, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları gibi hizmetlerin yapılması tasarlanmaktadır. 3-Yeni Kale Çevre Düzenleme ve Uygulama Projesi: Kommagene döneminde inşa edilmiş, Memluk, Selçuklu ve Osmanlılar döneminde kullanılmış ve kısmi restorayonlar yapılmış olan kalenin çevre düzenlemesinin yapılması, ışıklandırılması, bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının hazırlanması tasarlanmaktadır. 4-Cendere Köprüsü: Romalılar döneminde inşa edilmiş olan 1800 yıllık köprünün çevre düzenlemesinin yapılması ve ışıklandırması tasarlanmaktadır. 5-Karakuş Tümülüsü: Kraliçelerin anıt mezarı olarak inşa edilmiş olan Karakuş’un çevre düzenlemesinin yapılması, bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının yenilenmesi tasarlanmaktadır. 6-Noktasal Turizm Odakları Uygulaması: Turizm güzergahında önemli noktalar olarak önerilen Atmalı, Kızılin ve Taşgedik Köylerinde yapılacak olan küçük hizmet birimleri (wc, satış ve dinlenme yerleri), yerel yemek sunuşu, sokak kaplamaları, tanıtım ve yönlendirme tabelaları gibi temel hizmetlerin karşılanması tasarlanmaktadır. 7-Nemrut Dağı Raylı Sistem İnşaası: Nemrut Dağı’na engelli ve yaşlı ziyaretçilerin çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapıl
...Devamını Oku
Yeni Kale Restorasyon Projesi
...Devamını Oku
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Komegene'liler tarafından inşaa edilen ve daha sonra Memluklular tarafından eklemeler yapılan kalenin restore edilmesi hedeflenmektedir.
...Devamını Oku
Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi Projesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve GAP İdaresi tarafından kabul edilen “ Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi” isimli bir proje, uygulanma aşamasına getirilmiştir. • Karl Dörner Müzesinin yapımı ve tefrişi • Yabancı Dil ve Pansiyonculuk Eğitimi • Nemrut Dağı’na yakın köylerdeki pansiyon ve otellere demirbaş malzeme yardımı olmak üzere toplam üç alt bileşenden oluşmaktadır.
...Devamını Oku