­ İL PROJELERİ | ADANA
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Türkiye’nin İkinci Efes’i Anavarza Ayağa Kaldırıyor
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Çukurova kalkınma ajansının 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Müdürlüğümüz tarafından, 01.01.2015 tarihinde başlayan 31.03.2015 tarihinde sonuçlandırılan “Türkiye’nin İkinci Efes’i Anavarza Ayağa Kaldırıyor” adıyla yapılan proje 84.961,95 TL destek miktarı ile kabul edilmiştir.Bu proje faaliyetleri dahilinde etkin tanıtımlar yapılmış,ilimizin değişik bölgelerinde bulunan billboardlarda görsellerle Anavarza Ayağa Kaldırılıyor teması işlenerek antik kentin tanıtımı yapılmıştır.Bu kapsamda,önde gelen seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile görüşülerek özellikle GAP tur programlarına Anavarza Antik Kenti’nin de dahil edilmesi sağlanmış ve bununla birlikte bölgemiz turizm açısından hak ettiği seviyeye ulaşarak ekonomik yönden hareketlilik kazanması planlanmıştır.
...Devamını Oku
1. Adana Anadolu Kültürler Buluşması Festivali Projesi
...Devamını Oku
ADANA iL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Adana’da yer alan yurdumuzun değişik illerine ait derneklerin Adana Merkez Parkta stantlar kurarak yörelerinin el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini, yöresel yemeklerini ve folklorunu tanıtmaları amaçlanmaktadır. Proje ile birlikte İlimizde yaşayan farklı kültürler bir araya getirilerek kültürel zenginliğimiz ortaya konulacak, Adana’daki farklı kültürler kaynaşarak bir birlik ve beraberlik oluşturulacaktır. Projenin tanıtım toplantısı 37 İl Derneğinin katılımıyla 06.06.2014 tarihinde gerçekleştirildi.
...Devamını Oku
Geleneksel El Sanatları ile kadınlarımız iş sahibi oluyor
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlümüzce SODES kapsamında “Geleneksel El Sanatları ile kadınlarımız iş sahibi oluyor.” adında hazırlanmış SODES koordinasyon Merkezine sunulmuş ve il komisyonu tarafından uygun görülerek Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş olan proje 27.08.2015 tarihinde sonuçlanmıştır. Proje 349.110 destek miktarı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir.
...Devamını Oku
Esnafa Turizm Eğitimi Verilmesi
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerle iletişim kurabilecek olan taksici, otobüs şoförü, market elemanı vb. esnaflara turizm konusunda; turistlerle iyi iletişim kurma, turistlere saygılı davranma, çevreyi temiz tutma vb. konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır.
...Devamını Oku
Seyahat Acentesi Yetkililerine İlimizin tanıtılması
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Yurdumuzun değişik bölgelerine geziler düzenleyen seyahat acenteleri yetkilileri ve tur operatörleri ilimize davet edilecek, ilimizde bulunan otellerin yetkilileri ve rehberlerin de katılımıyla 2 -3 gün süresince “Adana Tanıtım Turu” yapılacaktır.
...Devamını Oku
Turizm Master Planının Yapılması
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İlimizde kültür ve turizmin sürdürülebilirlik ilkelerini temel alarak geliştiren bir master planı yapılacaktır. Böylece İlimizin kültür ve turizm açısından potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik stratejimiz belirlenmiş olacak ve çalışmalar bu yönde geliştirilecektir.
...Devamını Oku
Yeni Müze Kompleksi Alanının Tanıtılması
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İlimizde yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük müzeler kompleksinin tanıtımının daha etkin bir biçimde yapılması için inşat aşamaları, ihale bilgileri ve müzenin bitmiş halini gösteren maket çalışmasının yer aldığı afişler ve tanıtım filmi hazırlanarak, ilimizde yoğunluğun olduğu bölgelerde, afişlerin billboardlara asılması ve LED ekranlarda yeni müze için hazırlanan tanıtıcı filmin gösterilmesi sağlanacaktır.
...Devamını Oku
1. Adana Mutfak Festivali
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Bu projede, Adana Mutfağında çok önemli bir yere sahip olan ve marka haline gelmiş Adana Kebabı, bici bici ve şalgam başta olmak üzere Adana Mutfağının tanıtımı yapılarak genelde İlin tanıtımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Yapılacak olan faaliyetler Adana’nın en önemli simgelerinden biri olan ve günümüzde hala kullanılan 1600 yıllık Taş Köprü üzerinde gerçekleştirilecektir. Böylece marka haline gelmiş Adana Mutfağıyla birlikte kadim bir geçmişi olan Taş Köprü de ön plana çıkarılacaktır. Etkinliğin dikkat çekmesi için Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi de davet edilerek metrelik kebabın rekor kırma denemesi de gerçekleştirilecektir. Genelde Adana Mutfağı, özelde ise Adana Kebabı, şalgam ve bici bici Adana tanıtım stratejisinin bir parçası haline getirilecektir. Ayrıca Adana geleneksel yemeklerinden içli köfte, mumbar, analı kızlı, sarımsaklı köfte, vartebit, hırçikli köfte, maklube, karakuş, kaynar gibi yemek ve tatlılar da tanıtılacaktır. Yapacağımız çalışma ulusal düzeyde bir çalışma olacaktır. Bu da Adana’ya bir kez daha dikkatlerin yoğunlaşmasına neden olacaktır.
...Devamını Oku
Müdürlüğümüz Adına Bir Derginin Çıkarılması
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İlimizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini her yönüyle tanıtacak bir derginin çıkarılması müdürlüğümüz açısından ihtiyaç haline gelmiştir. Belli zaman dilimlerinde çıkarılması planlanan dergide 1. etap yapımı devam eden, çağdaş müzecilik açısından örnek teşkil edecek olan Müze Kompleksi; restorasyonu ve çevre düzenlenmesi devam eden Kaleler; Kazıları yapılan ve kazılarına devam edilen antik kent ve höyükler işlenerek Bakanlığımızın ilimize yaptığı yatırımlar ön plana çıkarılacaktır. Ayrıca ilimizin turizm ve kültür potansiyelini vurgulayan unsurların dergide yer alması sağlanacaktır. Söz konusu derginin Müdürlüğümüzce 81 İl Valiliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine, İl Halk Kütüphanelerine, Üniversitelere ulaştırılması sağlanacaktır. Bunun sonucunda ilimizin tanıtımı doğrudan ve daha etkin bir biçimde yapılarak turizm sektörü açısından bir farkındalık yaratması amaçlanmaktadır.
...Devamını Oku
Proje Destek Eğitimi
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüz tarafından Adana İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeline yönelik “Proje Destek Eğitimi” projesi 05.06.2015 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir.Bunun sonucunda 24-28 Ağustos tarihlerinde 5 günlük teknik destek programı kapsamında Adana İl Kültür Turizm Müdürlüğü personeline “Ulusal Ajans Programları” ve “Proje Döngüsü” eğitimi verilmiştir.
...Devamını Oku
Adana Turizm Yatırım Rehberi ve Haritası
...Devamını Oku
Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce 2015 yılı doğrudan faaliyet programı kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansına “Adana Turizm Yatırım Rehberi ve Haritası” adıyla hazırlanmış olan proje 15.05.2015 tarihinde 75.750 destek miktarı ile kabul edilmiştir.Proje devam etmektedir.
...Devamını Oku
Turizm Eğitimi
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İlimizde bulunan konaklama ve yeme-içme tesislerinde çalışan personele yönelik; servis, kat hizmetleri, mutfak ve hijyen konularında Bakanlığımız ile işbirliği içersinde eğitimlerin düzenlenmesi ve periyodik olarak denetimlerinin sağlanması adına gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır.
...Devamını Oku
Müdürlüğümüz Web Sitesi ve Bilişim Teknolojisinin Etkin Bir Biçimde Kullanılması
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzün görünen yüzü durumunda olan web sitesinin amacına uygun bir biçimde hizmet verebilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. İlimizin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi, yerli ve yabancı turist çekme adına, ilimizin dikkat çeken tarihi, doğal ve kültürel unsurlarının ön plana çıkarılması ve bunun web sitesinde daha görünür ve daha etkin biçimde yayınlanmasına yönelik çalışma stratejisi belirlenmiştir. Bununla birlikte Müdürlüğümüz tarafından yapılan ve yapılması planlanan etkinliklerin, restorasyonu ve çevre düzenlenmesi devam eden Yılankale, Feke Kalesi, Feke Kara Kilisesi, Kozan Anavarza Kalesi, Tumlu Kalesi; Kazıları yapılan veya kazılarına devam edilen Sirkeli Höyüğü, Tatarlı Höyüğü, Anavarza Antik Kenti, Magarsus Antik Kenti Tiyatro Kazısı, Yumurtalık Antik Kenti, Tepebağ Höyüğü ve Misis Höyüğü Kazı çalışmalarının web sitesinde tanıtımlarının yapılarak yer almasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Sosyal Medyanın daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için Müdürlüğümüzde Müdürlük adına Facebook ve Twitter hesaplarının alınarak altyapısının oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
...Devamını Oku
Işıklı Haritaların Yaptırılması
...Devamını Oku
ADANA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
...Devamını Oku
İlimize gelen yerli ve yabancı turistlerin tarihi, kültürel ve turistik yerleri ve ulaşım imkanlarını gösteren ışıklı haritaların yapılması ve bu haritaların, şehrin belirli noktalarına ayaklı panolarla yerleştirilmesi planlanmaktadır.
...Devamını Oku