­ İL PROJELERİ | KIRKLARELİ
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
KIRKLARELİ KÜLTÜR ENVANTERİ PROJESİ
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finansman destekli birtakım projeler yürütülmektedir. Bunlardan birisi de; Müdürlüğümüz ile Kırklareli İl Özel İdaresi ve Kırklareli Müze Müdürlüğünün iştirakiyle yürütülen “Kırklareli Kültür Envanteri” projesidir. Projenin amacı; “Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve tescilleri yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın; sağlam bir veri bankası oluşturularak bu mirasa ait bilgi, belge ve her türden bilimsel çalışmalarla elde edilen birikimlerin bir disiplin altında derlenmesi. Derlenen bu bilgilerin ileriye dönük olarak, toplum yararına kullanılmasıdır. Ayrıca; 1. Sahip olduğumuz kültür mirasımızın ayrıntılı envanterini çıkarmak, 2. Toplumun koruma ve kullanma bilincini geliştirmek, 3. Kültürel değerlerimize ait tüm verileri bir havuzda toplayarak kullanılabilir ve ulaşılabilir bilgi kaynağı haline getirip bölgemiz, ülkemiz ve bütün insanlığın hizmetine sunmaktır.
...Devamını Oku
ORTAK KİMLİK ORTAK TARİH PROJESİ
...Devamını Oku
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Bulgaristan Haskova (Hasköy) Müzesi
...Devamını Oku
ORTAK KİMLİK ORTAK TARİH Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Bulgaristan Haskova Tarihsel Müzesi tarafından "Ortak Kimlik Ortak Tarih” konulu bir proje yürütülmektedir. Projenin amacı; Kültürel ve tarihsel mirasın korunması noktasında sınır ötesi bölgenin güçlü yanlarının ve görece avantajlarının üzerine koyarak, işbirliği alanında sürdürülebilir başarıyı desteklemektir. Bu kapsamda; 1. Ertuğrul Köyünde onlarca yıldır terk edilmiş halde bulunan tarihi eski okul binasının restorasyonu-korunması-topluma kazandırılması ile, 2. Haskova Tarihi Müzesinin arkeoloji salonunun tamiri ve yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Bu faaliyet ve çalışmalar gerçekleştirildiğinde; a- Sınır bölgesinin çekiciliğini arttırma ve Hasköy Müzesi ile Kırklareli Ertuğrul Köyü okuluna proje faaliyeti süresince 10 bine yakın turist gelmesi, b- Restorasyon-Tanıtım ve Balkanların ortak tarihi - kültürel zenginliklerine dayalı ortak turizm destinasyonları oluşturma yolları ile, sınır ötesi alanlardaki önemli fakat zarar görmüş ya da unutulmuş yapılara yönelik insanların farkındalığının artması, c- Sınır ötesi bölgeye turist talebinin artması hedeflenmektedir.
...Devamını Oku
Kırklareli Demirköy İlçesi Hamdibey Turizm Köyü Sokak Sağlıklaştırma ve Meydan Düzenleme Projesi
...Devamını Oku
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Projenin Genel Amacı Projemizin genel amacı; Kırklareli Istrancalar Turizm Bölgesi ilanında esas olarak yapılan Turizm Kentleri ve Turizm köylerinin gerçekleştirilmesi için planlarda belirtilen sürdürülebilir turizm kapasitesinin kullanılmasıdır. Projenin Özel Amaçları Kırklareli Istrancalar Turizm Bölgesinde yer alan Demirköy ilçesi Hamdibey köyünün turizm köyü olarak düzenlenmesi çalışmaları kapsamında; ? Sokak sağlıklaştırması, ? Meydan düzenlemesi, ? Yöreye özgü kırsal mimari örneği yapıların özgün dokusuna uygun olarak, restorasyon-renovasyon ve cephe düzenlemelerinin plan-proje ve müdahale yöntemleri ile uygulama yöntemleri analitik çözümlemeli raporları ve uygulamaya esas projelerinin hazırlanması, ? Köy halkının ekonomik ve teknik yetersizliklerden dolayı yapamadıkları kırsal turizm düzenlemelerine destek sağlayarak turizm gelirlerinden hak ettikleri payı alabilmelerine imkan sağlamak, ? Yöre halkının istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik faaliyet türü olarak planlanan turizm faaliyetlerini geliştirmektir. Projeden Beklenen Sonuçlar ? Proje çizimlerinin geliştirilmesi ve köyün tarihsel gelişimine uygun restore edilmesi adına yapılacak olan arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ? Istrancalar Turizm Bölgesi Master Planına uygun bir turizme yönelik düzenleme, onarım ve tadilat projelerinin hazırlanması, köy plan ve proje çalışmalarının yapılması, ? Yapılan çalışmaların sonuçlarının halkla paylaşılması adına kapanış toplantısı yapılması Faaliyetler ? Hamdibey sokak sağlıklaştırması ve meydan düzenlemesi proje çalışmaları hakkında köy halkını bilgilendirme toplantısının yapılması, ? Sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme projesinin hizmet alımı yöntemiyle ihale edilerek hazırlanması, ? Görünürlük çalışmalarının yapılması; tüm yayınlanacak olan projelerin görünürlük açısından kalkınma ajansı kuralları doğrultusunda geliştirilmesi, ? Kapanış toplantısı; sonuçların tanıtılması amacıyla 100 kişinin katılımı ön görülen bir kapanış toplantısının yapılması.
...Devamını Oku
SULTANLAR YOLU PROJESİ
...Devamını Oku
Müdürlüğümüzce, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finansman destekli birtakım projeler yürütülmektedir. Bunlardan birisi de; Müdürlüğümüz ile Kırklareli İl Özel İdaresi, Kırklareli Istranca Gençlik Doğa Sporları Kulübü, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO nun iştirakiyle yürütülen “Sultanlar Yolu” projesidir. Projenin amacı; Kırklareli İl genelinde yerli ve yabancı turistlere daha nitelikli ve kapsamlı hizmet sunularak, turizm alanında mevcut potansiyelini etkin kullanamayan İlimizin, hem ülkemiz sınırları içerisinde, hem de Uluslar arası düzeyde tanınırlılığının arttırılmasıdır. Ayrıca; 1. Sultanlar Yolunun İlimizde takip ettiği güzergahının belirginleştirilmesi, yollarının netleştirilmesi ve kapsamlı olarak tanıtılması, 2. Dolhan, Paşayeri, Koyunbaba, Kırklareli Merkez, Kızılcıkdere, Üsküpdere, Karıncak, Kaynarca, Pınarhisar, Erenler, Poyralı, Doğanca, Develi, Vize, Okçular, Evrenli ile Çakıllı bölgelerinde yaşayan insanlarımızın turizme heveslendirilmesi, 3. Kurulacak web sitesi ile Sultanlar Yolunun ve İlimizin tanıtımının sağlanması, 4. Sultanlar Yolu güzergahı üzerindeki yerleşim yerlerinden seçilecek 51 eğitimli işsiz gence verilecek kılavuzluk eğitimi ile, gençlerin ekonomik olarak kazanç elde etmeleri sağlanacaktır.
...Devamını Oku
"Tek Istranca - Ortak Kırsal ve Eko Turizm Destinasyon Projesi"
...Devamını Oku
Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Proje kapsamında Türkiye’den; Beğendik, Sislioba, Karacadağ, Yiğitbaşı, İncesırt, Armutveren, Şükrüpaşa, Karadere, Dereköy olmak üzere 9 köy, ve Bulgaristan’dan Brushlyan, Stoilovo, Zabernovo, Gramatikovo, Vizitza, Zvezdika, Mladeshko, Bialavoda, Balgari, Brodilovo, Izgrev ve Kondolovo olmak üzere 12 köy, toplam da 21 sınır köyünde çalışmalar yapılacaktır. Köylerin tarih, kültür, sosyo-kültürel yapı, tarihi ve turistik mekanlar, yöresel ürünler, vb. bilgilerini Türkiye tarafından 4 Bulgaristan tarafından da 4 uzman olmak üzere 8 kişilik uzman çalışma grubu ile araştırmalar yapılacaktır. Araştırmalarla turizm güzergahları, yöresel ürünler, köy pansiyonculuğu, eko tarıma dayalı ürünler ve eko turizm değerlerine yönelik tespitler yapılarak uygulanabilir bilimsel veri tabanı oluşturulacaktır. Sınırın her iki yakasında bulunan Orman Köylüsüne yönelik Sürdürülebilir ekonomik faaliyet olan eko turizm geliştirilerek kırsal kalkınmaya destek sağlanmış olacaktır.
...Devamını Oku
“Sınır Ötesindeki Ortak Kültür ve Tarihi Zenginliğimiz” Projesi
...Devamını Oku
1. Burgas İl Tarih Müzesi / Burgas İli, Bulgaristan 2. Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli İli Türkiye
...Devamını Oku
I. Proje: “Sınır Ötesindeki Ortak Kültür ve Tarihi Zenginliğimiz” Projesi Projenin adı:“Common cultural and historical heritage beyond the borders”/ CB005.01.21.139 Proje Toplam Tutarı: 486.735,54 EUR 1- Bulgar Ortağı: 256.135,90 € 2- Türk Ortağı: 230.599,64 € Proje Ortakları: 1. Burgas İl Tarih Müzesi / Burgas İli, Bulgaristan 2. Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli İli Türkiye Proje süresi: 24 ay Projenin Amacı: Çevrenin korunması ve sürdürülebilir turizm alanında sınırötesi işbirliği kapasitenin arttırılması. Projenin Hedefi: İki önemli turizm alanında - Burgas ilinde bulunan AquaeCalidaeTherma ve Kırklareli’de yer alan Aya Nikola Manastırın düzenlenmesiyle sınır bölgelerinin turizm çekim güçlerinin arttırılması. Beklenen Sonuçlar: Bulgaristan Burgas İlinde yer alan ve bir dönem Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520 – 1566) Hamamı olarak da hizmet veren “Aquae Calidae Therma” arkeolojik alanının korunması ile “Kıyıköy Aya Nikola Manastırı”na giden yolun düzenlenmesi, park alanları oluşturulması, manastırın aydınlatılmasının yapılması ile her iki bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak.  
...Devamını Oku
Istranca / Yıldız Dağı - Festivallerin Dağı (STRANDJA - FEST)
...Devamını Oku
1- Prosveta 1914 Halk Eğitim Merkezi, Malko Tırnovo İlçesi, Bulgaristan 2- Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye
...Devamını Oku
Istranca / Yıldız Dağı - Festivallerin Dağı (STRANDJA - FEST) Projenin adı: "Strandja/Yildiz - the mountain of festivals (STRANDJA-FEST)" / CB005.1.22.056 Proje Tutarı:114.113,96 € 1- Bulgar Ortağı: 57.710,38 € 2- Türk Ortağın: 56.403,58 € Proje Ortakları: 1- Prosveta 1914 Halk Eğitim Merkezi, Malko Tırnovo İlçesi, Bulgaristan 2- Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye Projenin süresi: 15 ay Projenin amacı: Istranca Dağların her iki bölgesinde var olan önemli festivallerin araştırılması ve bölgenin ortak festival güzergahı olarak tanıtılması. Projenin Hedefi: Istranca Bölgesinin aktif festival alanı olarak tanıtılması ve yeni bir festival turizm güzergahı olarak tercih edilmesi. Beklenen Sonuçlar: Istranca Dağında gerçekleştirilen festivallerin derlenmesi ve ortak bir turizm destinasyonu olarak tanıtımı konusunda araştırma yapılması. Proje çerçevesinde yerel festivallerin tanıtımı amacıyla Bulgar Proje ortağı ile birlikte 2 günlük festival etkinliği düzenlenecektir. Festivalin düzenlenmesi amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 16 adet etkinlik çadırı satın alınacak ve 100 kişilik bir grubun Bulgaristan tarafını ziyaret etmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte oluşturulmuş olan festival güzergahının yoğun bir şekilde 3 dilde tanıtımı yapılması planlanmıştır.
...Devamını Oku
Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi Bölgesinin Cazip Bir Turizm Bölgesi Olarak Tanıtımı İçin Ortak Girişim Projesi/JOINTTOUR
...Devamını Oku
1- Burgas Turizm Birliği / Burgas İli, Bulgaristan 2- Bulgaristan Turizm ve Kültür Bakanlığı / Bulgaristan 3- Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye
...Devamını Oku
Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi Bölgesinin Cazip Bir Turizm Bölgesi Olarak Tanıtımı İçin Ortak Girişim Projesi/JOINTTOUR Projenin adı:Joint Initiative for promotion of Bulgaria –Turkey cross-border region as an attractive tourism destination- JOINT TOUR / CB005.1.22.055 Proje Toplam Tutarı: 106.064,85 € 1- Bulgar Ortağın: 36.9881,82 € 2- Bulgar Ortağı: 30.004,50 € 3- Türk Ortağın: 39.078,53 € Proje Ortakları: 1- Burgas Turizm Birliği / Burgas İli, Bulgaristan 2- Bulgaristan Turizm ve Kültür Bakanlığı / Bulgaristan 3- Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Kırklareli, Türkiye Projenin süresi: 15 ay Projenin amacı: Yerel turizm potansiyelini değerlendirip, onların doğru tanıtımıyla Sınır Ötesi Bölgesinin cazip bir turizm noktasına dönüşmesinin sağlanması. Projenin Hedefi: Sınır Ötesi Bölgesinin ortak bir turizm cazibe noktası olarak uygun ve modern tanıtım araçlarıyla tanıtılması. Beklenen Sonuçlar: Tüm Sınırötesi bölgesini kapsayacak şekilde (Kırklareli, Edirne, Haskovo, Burgas ve Yambol İlleri) ortak iki yeni güzergahın belirlenmesi. Projede oluşturulmuş olan bu güzergahlarla ilgili iki ayrı turst profiline; uzak doğu turistlere ve yerel turistlere tanıtım mataryellerinin hazırlanması öngörülmüştür. Ayrıca, üç ortak birlikte sınır ötesi bölgesi turizm tanıtım planı hazırlayacaktır. Proje kapsamında 3 ayrı 3 günlük tanıtım turlarının düzenlenmesi ve Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün önüne büyük bir Led Ekran yerleştirilmesi, Edirne İlinde de bir kiosk konulması planlanmıştır.
...Devamını Oku