­
Diyarbakır

Genel Bilgiler

DİYARBAKIR’IN TARİHÇESİ                                                  

Diyarbakır tarihinin, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü kazıları ile yapılan araştırmalar sonucunda uygarlık geçmişinin M.Ö.7500 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Diyarbakır ve çevresinde Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür.


Diyarbakır ismi, yakın zamanlara kadar Diyarbakır merkezinin de içinde bulunduğu geniş bir bölgenin adı olmuştur. Bu bölge, bugünkü Diyarbakır merkezinden başka Erbil, Erzen, Cizre, Hani, Silvan, Harran, Hasankeyf, Habur, Ceylanpınar, Rakka, Urfa, Siirt, Sincar, İmadiye, Mardin, Muş ve Nusaybin gibi pek çok yerleşim birimini kapsamaktadır. Kentin bilinen ilk adı Asur kaynaklarında “Amidi” olarak geçer. Daha sonraki Roma ve Bizans dönemlerinde “Amid”, “O’mid”, “Emid” ve “Amide”; Araplar ve Türklerin bölgeye gelmesinden sonra da “Kara Amid” olarak adlandırılan kent, Arap egemenliği döneminde yöreye yerleşen Bekr kabilesinin adından türeterek “Diyar-ı Bekr” olarak da anılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu adı, 10 Aralık 1937 tarihinde, 7789 sayılı yasa ile “Diyarbakır” olarak kesinleştirmiştir.

Kaynak:http://www.diyarbakir.gov.tr/Content.php?id=41&baslik=D%C4%B0YARBAKIR%E2%80%99IN%20KISA%20TAR%C4%B0H%C4%B0

...Devamını Oku
Demiryolu
Diyarbakır Demiryolu Şehir Merkezinde olup, şehirçi minibüsleri, otobüsleri ve taksi ile ulaşım çok kolaydır. Tren garına İstanbul Haydarpaşa Garından Diyarbakıra düzenli seferler yapılmaktadır. GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ trenleri, Ankara - Diyarbakır/Kurtalan - Ankara arasında haftada 6 gün işlerler; Ankara'dan Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri işlerler. Kurtalan'dan Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri işlerler. HAREKET SAATLERİ : Ankara K: 11.15 - Kurtalan K: 12.46 Kurtalan K: 09.30 - Ankara V: 10.37 TLF:0412 226 63 92
...Devamını Oku
Havayolu
Diyarbakır Havalimanı Yeniköy/Bağlar Merkez ilçemizde olup, Şehir merkezine uzaklığı 6km.dir. Havalimanımıza taksi, şehiriçi minübüsleri ve otobüsleri ile Diyarbakır'ın her yerinden rahatlıkla ulaşılabilir. Diyarbakır'a Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya'ya uçak seferleri yapılmaktadır.
...Devamını Oku
Karayolu
Diyarbakır’ dan Türkiye’ nin her yerine otobüs ile yolculuk yapılabilir. Ayrıca Ortadoğu Ülkelerine taksi ile yolculuk mümkündür. Diyarbakır-Ankara arası 1001 km dır. Diyarbakır-İstanbul arası 1454 km dır. Diyarbakır - Şehirlerarası Otobüs Terminali [DİŞTİ] İletişim:
...Devamını Oku
Matematik Konum
Enlem
Boylam
Özel Konum
Şehrin kurulduğu alan 37. Enlemin 56 dakika kuzeyinde 40. boylamın 13 dakika doğusunda dır. Denizden yüksekliği 650 metredir. Bu rakım bazı yerlere 640'a düşer, bazı yerlerde de 660'a yükselir. Diyarbakır ili Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orta kısımmda Elcezire (Mezopotamya)'nın Kuze-yindedir. Doğuda Siirt ve Muş, Güneyde Mardin, Batıda Urfa, Adıyaman, Malatya ve Kuzeyden Elazığ, Bingöl ileriyle sınırlıdır. Diyarbakır şehri Karacadağ'dan Dicle'ye değin uzanan geniş bazalt platosunun doğu kenarında, Dicle vadisinden yüz metre kadar yükseklikte ve açıkça belli olan şehir kavisinin tepesinde, yarım çanağı andıran bir zemin üzerinde kurulmuştur.  Dicle ile düzlük arasında zemin Doğu ve Güneydoğuya doğru sarp kayalık bir silsile görünümündedir. Güneyde ise tatlı bir meyille alçalır. Platoyu Güneybatıda "Ben-Sen" az derinlikte bir sel Çuku¬ru yarar. Batı ve Kuzeyde ise bazaltlı arazide hafif bir meyil vardır. Bu genel şartlar Doğu ve Güney¬doğuda kayalık bir korniş kenarında kurulmuş olan ve şehri kuşatan surun şeklini tayin eder. Diyarbakır'ın merkez ilçe olarak yüz ölçümü 3010 km2'dir Kaynakça:Diyarbakır Folklorunda Kesitler Kitabı s27
...Devamını Oku
Yeryüzü Şekilleri
Adı Tür Özellikler
Behremki Ova Kiki Ovasından sonra gelir. Bismil ilçesinin mühim bir kısmını kaplar. Toprağı bereketli olup ziraate çok elverişlidir. Yüzölçümü 18 bin hektarı bulur.
Dicle Şerit Ova Diclenin sol yakasında nehir boyunca uzanan ve 5-6 bin hektarlık sahaları kaplayan ovalardır.
Diyarbakır Ova Karahan ovasından başlar, Kiki (veya Kikan) ve Dicle şerit ovaları ile biter. Dicle nehri ovayı ikiye böler.. Diyar¬bakır ovası tahminen 40 bin hektardır.
Dutdibi Dağ Ergani bölgesindedir. Yüksekliği 1350 M'dir
Gevran Ova Ergani ovası da denir. Etrafı yüksek tepelerle sarılı, kurumuş bir denizi andıran genişçe bir ovadır. Yüzölçümü tahminen 15 bin hektardır.
Karahan Ova Diyarbakır ve Karacadağ eteklerine doğru uzanır. Yüzölçümü 10 bin hektar kadar olan bu ovanın önemli bir kısmı kurak ve çakıl taşlarıyla örtülüdür.
Kiki Ova Buna Kikan Ovası da denir. Çınar ilçesinin doğu ve güney yönlerini kaplar. Bölgenin en verimli ovasıdır. 25 bin hektar kadardır.
Mihrab Dağ Ergani bölgesinin en yüksek dağıdır. Yüksekliği 2100 M'dir
Zilküfül Dağ Ergani bölgesindedir. Yüksekliği 1660 M'dir
  İklim
  İklim

   

  Diyarbakır'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazları çok sıcak geçer. Ama, kış soğukları Doğu Anadolu'nda olduğu kadar şiddetli değildir. Bunun başlıca nedeni, Güneydoğu Toroslar yayının kuzeyden gelen soğuk rüzgarları kesmesidir. İl merkezindeki meteoroloji istasyonunun gözlemlerine göre, en sıcak ay ortalaması 31 derece, en soğuk ay ortalaması ise 1,8 derecedir. Bugüne değin ölçülen en yüksek sıcaklık 46,2 derece ile 21 Temmuz 1937 gününde, en düşük sıcaklık ise -24,2 derece ile 11 Ocak 1933 günü olmuştur.

                          Son yıllarda yapılan barajların oluşturduğu yapay göller (Karakaya, Atatürk, Batman, Silvan Barajları) geniş buharlaşma yüzeyleri oluşturmaktadır.Bu nedenle de Diyarbakır Havzası'nın kuru havasının nisbi neminde bir artış olmuştur. Ortalama nispi nem, en çok Aralık ve Ocak aylarında ölçülmüştür. Bu aylarda % 77'ye çıkar.Temmuz-Ağustos aylarında ise nispi nem değerleri % 20'ye düşmektedir. 

  KAYNAK:Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müd. 

             

  ...Devamını Oku
  Bitki Örtüsü

    

  Doğal bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin ağır bastığı bozkır bitkileri oluşturur. Bunlar ilkbaharda kısa bir süre içinde yeşerip çiçeklenir, ama yağışların kesilmesiyle yaz başında kururlar. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlarıyla kaplıdır. Orman bakımından çok yoksul olan Karacadağ'ın Diyarbakır ili içindeki kesimlerinde yer yer meşe topluluklarına rastlanır. Ama ormanlar, ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz.

   

  ...Devamını Oku
  Flora

  Diyarbakır İlimizin % 16’sı bozuk (274.426,0 ha) %5’i (78.400,0 ha) verimli orman olmak üzere %23’ü  (352.826,0 ha) ormanlarla kaplıdır. İlimizde bulunan belli başlı odunsu bitkiler; Mazı meşesi (Quercus infectoria), İran Palamut Meşesi (Quercus Brantii Limdl), Saçlı Meşe (Quercus Cerris I.), Kara Kavak (Populus Nigra), Adi Ardıç (Juniperus communis), Alıç (Cratacgus Monogyna), bunların yanında Sumak (Rhus), Geven (Astragalus) başta olmak üzere otsu bitkilerimiz yer almaktadır. Ayrıca Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğümüzce yapılan ağaçlandırma çalışmalarında İran Çamı (Pinus Elderica), Kara Çam (Pinus Nigra), Toros Sediri (Cedrus Libani), Aşısız ceviz ve Badem dikilmektedir. İlimiz koşullarında bilimsel olarak ormanın bir alt sınırı bulunmamaktadır. Üst sınır olarak güneyli bakılarda 1700’lü metrelerde, kuzeyli bakılarda 1500’lü metrelerde orman sınırı görülür.

  Kaynak:Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü

  ...Devamını Oku
  Fauna

  Diyarbakırda yapılan çalışmalarla ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri, Çizgili Sırtlan’ın (Hyaena hyaena) Diyarbakır’daki varlığının belirlenmesi olmuştur. Bugüne dek ilk kez doğrudan ve kesin ka-nıtlarla belgelenen bu gözlem, büyük olasılıkla, bu türün ülkemizdeki yayılış alanında bugüne dek saptanmış en kuzeydeki noktayı oluşturmasıyla da ilginçtir. Çizgili sırtlan, nesli dünya ölçeğinde tehli-ke altında olup Türkiye popülasyonunu oluşturan birey sayısı ancak onlu sayılarla ifade edilecek kadar azalmış durumdadır.


  Kuşlar
  Diyarbakır’da 246 kuş türünün varlığı saptanmış olup bu türlerin bir kaçtenenin ismi  aşağıda sunulmuştur.

  Bahri (Podiceps cristatus)
  Kara boyunlu batağan (Podiceps nigricollis)
  Küçük batağan (Tachybaptus ruficollis)
  Karabatak (Phalacrocorax carbo)
  Küçük balaban (Ixobrychus minutus)
  Balaban (Botaurus stellaris)
  Alaca balıkçıl (Ardeola ralloides)
  Gece balıkçılı (Nycticorax nycticorax)
  Sığır balıkçılı (Bubulcus ibis)
  Büyük ak balıkçıl (Egretta alba)
  Küçük ak balıkçıl (Egretta garzetta)
  Gri balıkçıl (Ardea cinerea)
  Erguvanî balıkçıl (Ardea purpurea)
  Kara leylek (Ciconia nigra)
  Leylek (Ciconia ciconia)
  Çeltikçi (Plegadis falcinellus)
  Chlidonias hybridus)
  Bağırtlak (Pterocles orientalis)
  Kaya güvercini (Columba livia)
  Tahtalı (Columba palumbus)
  Kumru (Streptopelia decaocto)
  Küçük Kumru (Streptopelia senegalensis)

   

  Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Sürmeli Kızkuşu (Vanellus gregarius) Diyarbakır’da ilk kez bu çalışmayla tespit edilmiştir. İlkbahar göçü sırasında Bismil’in Çöltepe köyü civarındaki ıslak çayır-larda gözlenen Sürmeli Kızkuşu grubu, bu türün Rusya ve Kazakistan’daki üreme alanlarına giderken uğradığı konaklama noktalarından birini göstermektedir. Yeryüzündeki birey sayısı yüzlerle ifade edilecek kadar azaldığı için kritik düzeyde korunmaya muhtaç olan bu türün yaşam alanlarının bilinmesi koruma çalışmaları için büyük önem taşımaktadır.
  Amfibi ve Sürüngenler
  Çalışmalar sırasında bugüne dek üç amfibi, üç kaplumbağa, beş kertenkele ve yedi yılan türü doğru-dan gözlenmiş, bunların büyük bir bölümü fotoğraflanmıştır. Bu türlerin bir kaç tanenin ismi aşağıda yer almaktadır:

  Gece kurbağası (Bufo viridis)
  Ova kurbağası (Rana ridibunda)
  Yeşil kurbağa (Hyla savignyi)

  Kelebekler
  Son yıllarda ülkemizde kelebek gözlemciliğinin dikkat çekici bir gelişme göstermesi sonucu Türkiye kelebeklerine ilişkin yararlanılabilecek kaynakların ortaya çıkmasıyla, bu gruptaki türlerin tanısı uzman olmayan gözlemciler için de kısmen olanaklı hâle gelmiştir. Böylece Diyarbakır’da varlığı saptanan kelebek türlerinin listesi her geçen gün artmaktadır. Çekilmiş olan çok sayıda fotoğraf henüz değerlendirilerek kesin tanılar yapılmadığı için, büyük olasılıkla, proje süresince gözlenmiş bazı türler aşağıdayer alamamıştır:

  Ağaç esmeri (Kirinia roxelana)
  Alevli ateş kelebeği (Thersamonia kefersteinii)
  Anadolu melikesi (Melanargia larissa)
  Atalanta (Vanessa atalanta)

   

  Önemli Alanlar
  Diyarbakır’ın doğa açısından önemli potansiyele sahip alanları arasında şu yöreler, çeşitli özellikleriyle öne çıkmaktadır:
  Dicle Vadisi: Gerek yırtıcılar ve su kuşları gibi süzülerek uçan büyük türlerin gerekse daha küçük yapılı ötücü göçmen kuşların göç sırasında konaklayarak dinlendikleri ve besin sağladıkları en verimli alanlar Dicle nehri kıyısındaki sık doğal vejetasyonlu bölgelerdir. Dicle nehri ve kollarının belli kesimleri ayrıca Fırat Yumuşakkabuklu Kaplumbağası (Rafetus euphraticus) için kritik önem arz etmektedir. Dicle’ye dökülen Devegeçidi çayı, bu bağlamda özellikle anılması gereken akarsulardan biridir.
  Devegeçidi Baraj Gölü: Kış aylarında binlerce su kuşu barındırdığı gibi, üreme mevsiminde de kuş-ların kuluçka için uygun alanlar bulabildiği bir yerdir. Ancak, uygun kesimlerinin etkili koruma altına alınması halinde çok daha zengin bir tür çeşitliliğine ve birey sayısına ev sahipliği yapması mümkü olacaktır.
  Bismil Gölcükleri: Killi toprak yapısına bağlı olarak geçirgenliğin az olduğu birçok yerde yağmur ve sulama suları birikmekte, kurak yaz mevsiminin ortasına doğru büyük ölçüde kurumasına karşın, bazı alanlar koruduğu suyu, sazlık kıyıları ve çayırlarıyla bazı kuş türleri için sığınma ve üreme alanı oluş-turmaktadır. Kapladığı alanların oldukça küçük, su düzeyinin sığ olmasına karşılık bu yöreler çarpıcı bir tür zenginliğine sahiptir.
  Çermik ve Çüngüş: Birçok ortak özelliğiyle birbirini tamamlar nitelikteki bu bölge, büyük memeli hayvanlar başta olmak üzere kuşlar, bitkiler ve daha birçok canlı grubu için büyük potansiyel barın-dırmaktadır. Doğal manzaraları tamamlayan tarihî yapılarıyla yörenin gelecekte uygun bir ekoturizm merkezi olarak gelişebileceği değerlendirilmektedir.
  Karacadağ: İdari açıdan üç ayrı il içine yayılmış bir dağ kütlesi olarak Karacadağ’ın, yalnızca Diyar-bakır’daki kesimiyle sınırlı olmayan, bütünsel yaklaşımlı bir yönetim planının hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yoğun kullanım nedeniyle büyük bir hızla tahrip edilmiş durumdaki alanlarda, elde kalmış özgün doğa elemanları önce etkili önlemlerle acil koruma altına alınmalı, sonra da yaşatılarak gelişmeleri sağlanmalıdır.
  Göksu Baraj Gölü: Baraj rezervuarı kış aylarında küçümsenmeyecek sayıda su kuşu barındırmaktadır.

  Belli bir bölgedeki önemli fauna ve flora alanlarının saptanması, esas itibariyle tam olarak sonuçlanması mümkün olmayan, araştırma çalışmaları sürdürüldükçe yeni ve çarpıcı bulguların ortaya çıktığı dinamik ve uzun erimli bir süreçtir. Diyarbakır’da ilk kez başlatılan ve henüz birinci aşaması gerçek-leştirilen proje etkinlikleriyle şimdiden çok değerli bilimsel bulgulara ulaşılmıştır. Büyük bir çeşitlilik gösteren organizma gruplarını ele alması dolayısıyla gözlem, kayıt, tanı, değerlendirme ve yayınlama aşamaları yoğun emek, zaman ve uzmanlık gerektirmekte; ancak bu işlemler sonuçlandırıldıkça, bir yandan Diyarbakır ilindeki doğal alanları koruma ve planlama çalışmalarında gereksinim duyulan bilgi ve veriler ortaya çıkmakta, öte yandan bilimsel literatüre katkıda bulunulmuş olmaktadır.

  KAYNAK:Diyarbakır Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

  ...Devamını Oku
  Ortalama Sıcaklık Nem