­ İL PROJELERİ | SİVAS
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Kalkım Balıklı Kaplıca Termal Turizm Merkezi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Kalkım Balıklı Çermik, Sivas ili, Kangal ilçesi, Çetinkaya Kasabasının yaklaşık 6 km. güneyinde, Kalkım Köyü doğusundan geçen Kalkım Deresi vadisinde yer almaktadır. Kaynaklar, Kalkım Deresi boyunca uzanan fay hattından alüvyon içerisinde boşalmaktadır ve çıkış noktalarında iki adet havuz oluşmuştur. Kaynakların su sıcaklığı 28.0-28.6°C arasında olup, toplam debi 35 L/s.dir. Kaynakların çıkış noktasındaki havuzlarda Kangal Balıklı Kaplıca suyunda yaşayan balıklarda aynı tür balıklar yaşamaktadır. Kaklım Balıklı Çermik’i suyunun Kangal Balıklı Kaplıca suyuna benzer şekilde cilt hastalıklarına (sedef) iyi geldiği söylenmektedir. Kaklım Balıklı Çermik’te sıcak sular iki noktadan yeryüzüne çıkmaktadır. Çetinkaya-Malatya demiryolu hattının bitişiğinde yer alan Büyük kaynak 30 L/s debiye sahiptir ve suyun sıcaklığı 28.0-28.6 °C arasındadır. Küçük kaynak ise demiryolu ile Kalkım Deresi arasında, alüvyonun orta kesiminde yeryüzüne çıkmaktadır. Kaynağın debisi 5 L/s, sıcaklığı 28.1 °C’ dir. Büyük kaynağın akıntısı yaklaşık olarak 150 m kuzeyde Kalkım Deresi’ne karışmaktadır. Bu kaynakta Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bundan C. Macrostomus (ben balığı), G.rufa (yağlı balık, doktor balık), L.cephalus (tatlı su kefali), c.trutta (kara balık)dır. Küçük kaynakta yine 150 m. kuzeyde Kalkım Deresi’ne karışmaktadır. Bu kaynakta da Cyprinidae familyasına ait 4 adet balık türü yaşamaktadır. Bunlar C. macrostomus (beni balığı),C.trutta (kara balık)dır. Kalkım Balıklı Çermik’i sularının genel kimyasal özellikleri Kangal Balıklı Kaplıcası suyu ile benzer özelliklere sahiptir. Her iki su çözünmüş mineral maddeler yönünden fakir sulardır. Kalkım Balıklı Çermiği alanında yararlanmak amacıyla herhangi bir tesis inşa edilmemiştir. Kalkım Balıklı Kaynak'ın 2555 hektarlık alanı 05.06.2011 tarih ve 27955 sayılı resmi gazetede yayınlanarak "Termal Turizm Merkezi" ilan edilmiştir. Yeni yapılan bir çalışma ile 240m derinlikten 28°C ek su çıkarılmıştır. İl Özel İdaresi tarafından ihale ile satın alınan Kangal'ın Kalkım Köyü'ndeki jeotermel kaynak suyu için kaynak koruma etüd raporu ihale edilerek tamamlanmıştır. Kalkım köyü jeotermal alanında ihale edilerek kaynak koruma, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanan jeotermal kaynak suyu için 1/25.000 ölçekli çevre düzeni, 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları yapıldı. Hazırlanan imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuştur. Planların Bakanlık onayından sonra arazide kamulaştırma işlemlerine başlanacak ve turizm standartlarında yol çalışması yapılacaktır. Kalkım Balıklı Kaplıcası imar planında günübirlik tesis alanları, otel gibi turizm tesis alanları, kür merkezi, ticaret alanları, rekreaktif faaliyet alanları, idari tesis alanı, polis merkezi, ibadet alanı, otopark gibi donatılar yer almaktadır.
...Devamını Oku
Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Yıldız Dağı ve çevresi, kaplıca, dağ, doğa, yayla ve kültür turizmi bakımından turizme hitap edebilecek çok önemli potansiyele sahip bir bölgedir. Bu potansiyelin her yönüyle ortaya çıkarılıp, etkin bir şekilde ülke turizmine kazandırılabilmesi için Sivas Yıldız Dağı ve çevresindeki 1625 hektarlık alan 26.07.2010 tarih ve 27653 sayılı Resmi Gazete’ de “Kış Sporları Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi Sivas başta olmak üzere çevre illerle birlikte yaklaşık 4,5 milyon kişiye hitap edecek konumdadır. 2010 yılından itibaren bölgenin planlaması ile ilgili çeşitli teknik çalışmalar başlatılmıştır. Yıldız Dağı’nın kış sporları açısından geliştirilmesi amacıyla yapılması gereken imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt, çığ etüdü, halihazır harita ve imar planı yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ödenek aktarılmış ve ihalesi yapılmıştır. 2011’de imar planlarına alt yapı teşkil ettiği için merkezin jeolojik etüt ihalesi de gerçekleştirilmiştir. 1/25.000-1/5000-1/1000’lik imar planları Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Kurulu kararı ile Bakanlık onayından çıkmıştır. Onaylanan imar planında 1 teleksi, 2 telesiyej,1 babyliftden oluşan 4 mekanik tesis, 1750 yatak kapasiteli 4 adet turizm konaklama tesis alanı, 5 adet günübirlik tesis alanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesine tahsisli alan, park, spor, sağlık, ticaret, kayak evi, yönetim merkezi, dini tesis, güvenlik, teknik alt yapı, helikopter ve oto park alanları bulunmaktadır. Ayrıca yaz aktiviteleri kapsamında futbol, basketbol, tenis oynanabilecek spor alanları bulunmaktadır. Rekreaktif faaliyetler içerisinde de trekking, dağ bisikleti, at binme, yamaç paraşütü, arkeolojik ve jeolojik gezi alanları, Yıldız Gölet’inde su sporları imkanı sunulmaktadır. 15 Eylül 2013 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında teleski ve telesiyej çalışmaları ile bir geçici günübirlik tesis alanı tamamlanmıştır. Bölgede enerji nakil hatları, trafo merkezi, su ve kanal gibi alt yapı çalışmaları da bitmiştir. Konaklama tesisinin de Aralık 2015 döneminde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Sadece kış sporları ile değil yaz aktiviteleri ile de ön plana çıkması hedeflenen Yıldız Dağı eteğindeki Yıldız Gölü’nde dalış, botla gezinti, jet ski, olta balıkçılığı gibi su sporları gerçekleştirilmektedir. Yaz aktivitelerinin yaygınlaşması amacıyla da dağcılık, trekking, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, kampçılık, atla gezinti ve çocuklara yönelik uçurtma faaliyetleri yapılmaktadır. Kamp çadırlarını kuran spor kulüpleri Yıldız Dağı’na yürüyüş gerçekleştirerek bölgenin flora ve faunasını da foto safariler eşliğinde deklanşörlerine yansıtmaktadır. Ayrıca bölgede yaz aktiviteleri kapsamında seyir terasları, bungalov evler ve piknik alanları ile kamelyalar düşünülmektedir.
...Devamını Oku
Sivas İl Halk Kütüphanesi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi
...Devamını Oku
Sivas İl Halk Kütüphanesi Binasının uygulama projeleri Müdürlüğümüzce hazırlattırılmış olup 2013 yılında tamamlanmıştır. Uygulama projeleri tamamlanan Sivas İl Halk Kütüphanesinin 13.05.2013 tarihinde ihalesi yapılmış ve yüklenici Koza İnş- Boyuneğmez İnş. ortaklığı tarafından 5.840.000,00 Tl. ihale bedeli ile alınmıştır. 29.06.2013 tarihinde sözleşmeye davet edilen yüklenici firmanın, sözleşme imzalamasını müteakip inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Ancak Sivas İdare Mahkemesinin 12.10.2013 tarihinde yürütmeyi durdurma kararının ardından yapımı durdurulan kütüphane inşaatı, aynı mahkemenin 25.03.2014 tarihinde verdiği durdurmayı kaldırma kararının ardından 02.05.2014 tarihinde yeniden başlamıştır. Yüklenici firma Sivas Belediyesine müracaatını yaparak inşaat ruhsatını almış ve inşaatı tamamlamıştır. İnşaatı tamamlanan Kütüphane 10.10.2015 tarihinde hizmete açılmıştır.
...Devamını Oku
Sivas Kültür Merkezi
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Yapılması planlanan Sivas Kültür Merkezi avan projesi toplam 9600 m2 inşaat alanı üzerine tasarlanmıştır. 1 bodrum 1 Zemin ve 2 normal kattan oluşan proje toplamda 5 kattan oluşmaktadır. • Bodrum kat binaya hizmet edecek depo ve sığınaklardan oluşmaktadır. • Zemin kat 2540 m2 inşaat alanından oluşmakta olup 716 kişilik salon ve sahne bu katta bulunmaktadır. Ayrıca salon ve sahneye hizmet edecek bölümlerden oluşmaktadır. • 1. Kat 743 m2 alana sahip olup loca kısmı ve ona hizmet edecek birimlerden oluşmaktadır. • 2. Kat 548 m2 inşaat alanına sahip olup idari ve sosyal kısımlar bu katta planlanmıştır. • 3. Kat yine toplamda 548 m2 olup bu katta da binaya hizmet verecek idari kısımlar mevcuttur. Hazırlanan avam proje doğrultusunda Sivas Kültür Merkezinin proje çizim ihalesi İl Özel İdaresi tarafından 19.07.2013 tarihinde yapılmış olup iş Ankara’da faaliyet gösteren Kayhan Mühendislik ve Mimarlık Ltd. Şti. tarafından 138.000,00 TL (KDV Hariç) ihale bedeliyle alınmıştır. Sözleşmesi 29.07.2013 tarihinde imzalanmış olup yükleniciye 90 iş günü süre verilmiş, hazırlanan mimari projeler 30.01.2014 tarihinde Sivas İl özel idaresine gönderilmiştir. Sivas il özel idaresi aracılığı ile 31.01.2014 tarihinde müdürlüğümüze ulaştırılan Mimari projeler 03.02.2014 tarihli ihtiyaç uygunluğu onayı ile 04.02.2014 tarihinde bakanlığımıza sunulmuştur. Müdürlüğümüze gönderilen Plankote Sivas Belediyesine kontrol ettirildikten sonra 30.04.2014 tarihinde onaylanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımızca projelerin kontrol işlemleri tamamlanarak onaylanmıştır.06.10.2015 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir.İhaleyi 14.644.000,00 TL bedelleVanlıoğlu İnşaat Kollektif Şirketi almıştır. 10.11.2015 tarihinde ise adı geçen şirketle sözleşme imzalanmıştır. Yer teslimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
...Devamını Oku
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Kamulaştırma)
...Devamını Oku
Kamulaştırma 1. Etap: Toplam 52 parsel özel mülkiyetin 30 parseliyle anlaşma sağlandı. Kalan 22 parselin hukukî süreci devam ediyor. Kamulaştırma 2. Etap: Toplam 139 parselden 115'i ile (13 Belediye, 6 tescil harici, 96 özel mülkiyet) uzlaşıldı. Kalan 24 parsel (6 Belediye, 4 Maliye, 14 şahıs) hukuki süreç devam ediyor.
...Devamını Oku
SİVAS ATATÜRK KONGRE ve ETNOGRAFYA MÜZESİ RESTORASYONU
...Devamını Oku
Sivas ili, merkez ilçe, Örtülüpınar mahallesi, İsmetpaşa Caddesi’nde hazine adına kayıtlı bulunan tescilli Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasının Bakanlığımıza olan tahsisi Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nün 05.04.2010 tarihli ve 12847 sayılı yazısı ile kaldırılmış, Milli mücadele ve 4 Eylül Sivas Kongresi ruhuna yansıtan bir müzeye dönüştürülmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilmiştir. Bu bağlamda 10.01.2011 tarihinde TBMM Genel Sekreterliği ile Sivas Valiliği arasında “ Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Binasının Restorasyonu” ile “Devir ve İşletme Protokolü” imzalanmıştır. Söz konusu protokol ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen Müze Müdürlüğümüzün bağlı birimi olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Binası 13.03.2013 tarihinde tamamen tahliye edilmiş ve 21.05.2013 tarih ve 99232 sayılı makam oluru ile bağlı birim statüsü kaldırılmıştır. Sivas İl Özel İdaresi tarafından 2013/32133 sayılı ve 09.04.2013 tarihli “Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Genel Konsepti Projelerin Oluşturulması” iş ihalesi 27.05.2013 tarihinde yapılmıştır. İş yeri teslimi 31.05.2103 tarihinde yapılmış olup, işin süresi 120 gündür. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Yeni Genel Konsept projelerinin oluşturulması işinin yüklenicisi ise P.C. Yapı Mim. Res. İnş. Dan. San ve Tic. Ltd. Şti’dir. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinin yeni “Genel Konsept Projesi” müdürlüğümüz uzmanlarınca incelenmiş ve projede yer verilmeyen eksiklikler belirlenerek 21.11.2013 tarihli raporda belirtilmiştir. Daha sonraki aşamada “Atatürk Kongre Müzesi Restorasyon-Teşhir tanzim” işi ihalesi 15.04.2015 tarihinde Merkez İlçe KHGB tarafından 6.678.600,00 TL bedelle yapılmıştır, 17.04.2015 tarihinde işin yapım sözleşmesi imzalanmış olup, 20.04.2015 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. İşin süresi 240 gündür. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Teşhir Tanzim projeleri TBMM Milli Saraylar Bilim Değerlendirme Kurulunca onaylanmış olup, Teşhir Tanzim işinin ihalesi 28.08.2015 tarihinde 7.095.000,00 TL bedelle Merkez İlçe KHGB tarafından yapılmıştır. İşin sözleşmesi 01.09.2015 tarihinde imzalanmış olup, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından iş yeri tesliminden itibaren işin süresi 240 gündür.
...Devamını Oku
AKM Gelişiyor, Hizmetimiz Güzelleşiyor
...Devamını Oku
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
...Devamını Oku
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)’nın Sosyal ve Kentsel Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “AKM Gelişiyor, Hizmetimiz Güzelleşiyor” adlı proje Ajans tarafından kabul edilmiştir. İlgili projenin toplam maliyeti 1.620.300.- TL olup; 806.397,32 TL’si Bakanlığımız, 813.902,68.- TL’si ise Ajans tarafından karşılanmıştır. Üniversite öğrenci sayısının 50.000’e ulaştığı Sivas şehir merkezinde öğrencilere hitap eden kültürel alanlar yeterli değildi. Atatürk Kültür Merkezi 4 gün Sivas Devlet Tiyatrosuna tahsisli olduğu için kalan 3 gün şehir halkının hizmetine sunulmaktadır. Şehir merkezinde kültürel amaçlı yaklaşık 50 dernek, 5 Vakıf, 4 özel tiyatro, 10 civarında amatör topluluk, 150 civarında okul ve diğer sivil toplum kuruluşları AKM’den yararlanmak üzere talepte bulunmalarına rağmen Atatürk Kültür Merkezi restorasyondan önceki altyapısıyla bu ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Şehirde faaliyet gösteren ve şehrin köklü kültürünü yaşatmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarının, amatör toplulukların ve kişilerin etkinliklerini yapacakları alan bulamamaları yüzünden birçok kültürel değerimiz yeterince tanıtılamıyordu. Ayrıca şehir merkezinde engellilerin yararlanabileceği kurs, gösteri ve sergi alanları yetersiz durumda olduğundan, engelli şehir sakinlerinin hizmet alacağı yeni sosyal kültürel alanlara acilen ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenlerle ivedi olarak yeni kurs, gösteri ve sergi alanlarına ihtiyaç duyulmasına rağmen bu alanları oluşturmaya yönelik çalışmalar, genel bütçeden yeteri kadar ödenek alınamaması nedeniyle gerçekleştirilememekteydi. Projemiz yukarıda sıralanan ihtiyaçlara katkı sunmak amacıyla hazırlanmış olup, bu kapsamda mevcut AKM binamızdaki bodrum kat restore edilerek kurs merkezlerine dönüştürülmüş, galeri binamız ve çok amaçlı salonumuz yenilenmiş, tüm bu mekânlar tefriş edilmiş ve bu birimlere engelsiz erişim sağlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı ortak kullanıma yönelik 3000 m² lik bir alanda hem kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği hem de kurs alma imkânlarının bulunacağı mekânlar oluşturulmuştur. Restorasyonu takiben hazırlanan birimlerde şu etkinliklerin yapılması planlanmaktadır: Halkoyunları Kursu, Türk Halk Müziği Kursu, Klasik Türk Müziği (TSM) Kursu, Hüsnü Hat Kursu, Tezhip Kursu, Ebru Kursu, Mevlevi Kültürü ve Sema Kursu, Semah Kursu ile Âşıklık Kültürü ve Ozanlık Kursu.
...Devamını Oku
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Rölöve Restorasyon ve Restitüsvon Projesi Çalışmaları
...Devamını Oku
Sivas İli Divriği İlçesi ‘’Sivas Divriği Ulucami ve Darüşşifası 2015-2019 yılı Restorasyonu işi’’nin ihalesi yapılmış olup KADIOĞLU İnşaat Taahhüt Kollektif Şirketi almıştır. Sözleşmesi Genel Müdürlüğümüz ve yüklenici firma KADIOĞLU İnşaat Taahhüt Kollektif Şirketi arasında 05.11.2015 tarihinde imzalanmış ve 11.121.850,00 TL bedel üzerinden akdedilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 09.11.2015 tarihinde de yükleniciye iş yeri teslimi yapılmıştır. İşe başlanmış olup 09.11.2020 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
...Devamını Oku