­ İL PROJELERİ | ARTVİN
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Kültür Evi Restorasyonu
...Devamını Oku
Orta Mahalle Sakıp Sabancı Sokağı 37 numaradaki Fuat ERSÖZ'e ait olan ve 1800 yılında inşa edilen konak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2000 yılında kamulaştırıldıktan sonra 2004 yılında restorasyonu ve 2008 yılında çevre düzenlemesi işleri yapıldıktan sonra işletmesi ihale edilerek halkımızın kullanımına sunulmuştur.
...Devamını Oku
Kemalpaşa Belediyesi ön arıtmalı derin deniz deşarjı projesi
...Devamını Oku
Halen devam eden projeye Bakanlığımızca 750.000 TL katkıda bulunulacaktır. İlk hakediş bedeli olarak 290.000 TL ödenmiştir.
...Devamını Oku
Artvin İli Kültürel ve Doğal Kaynaklara Yönlendirme ve Bilgilendirme Levhaları Yapımı Projesi
...Devamını Oku
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca desteklenen bu proje ile, İlimizde bulunan 30 Adet taşınmaz kültür varlığına İngilizce, Gürcüce ve Türkçe bilgi levhası yerleştirilmiştir. Ayrıca 55 Adet taşınmaz kültür varlığına ulaşımı kolaylaştırıcı yön levhası dikilerek ziyaretçilerin ulaşımı kolaylaştırılmıştır. Proje için 68.510 TL harcanmıştır.
...Devamını Oku
Yusufeli İşhan Kilisesi Restorasyonu
...Devamını Oku
Yusufeli İşhan Kilisesi'nin restorasyonu 07.09.2012 tarihinde 817.945 TL bedelle ihale edilmiş olup işin süresi 400 gündür. Görülen ihtiyaç üzerine 500.000 TL ek ödenek talep edilmiştir.
...Devamını Oku
Şavşat Kalesi Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projesi Hazırlanması
...Devamını Oku
Şavşat (Merkez), Söğütlü Mahallesi’nde yer almaktadır. Değişik zamanlarda onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, muhtemelen Ortaçağ Döneminden sonra kilise olarak inşa edilmiş ve daha sonra büyütülmüştür. 1923 yılında camiiye çevrilmiştir. Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılmamaktadır. Vakıf arazisi üzerinde bulunmakta olup etrafı Osmanlı döneminden kalma hazire ile çevrilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen çerçeveden oluşan yapı dıştan 15.75x11.75 m ölçülere sahip olup karmaşık bir plan arz etmektedir. Kuzeyde ve güneyde dikdörtgen planlı iki mekân bulunmaktadır. Tüm yapı, dıştan kuzey-güney doğrultusunda çift pahlı çatıyla örtülmüştür. Yapı, plastik ve freskli süsleme açısından sadedir. Ancak doğu cephesinde, haç motiflerinden oluşan plastik süslemelere yer verilmiştir. Cephe duvarları, dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Yer yer düzgün kesme taş malzeme de kullanılmıştır. Kuzey cephesi dışında, diğer tüm cepheleri sağlam olan yapının özellikle kuzey mekânın (son cemaat yerinin) üst örtüsü tümüyle çökmüştür. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz tarafından Şavşat Kalesinde Kazı çalışmaları başlatılmış ve 7 yıldır devam etmektedir.Kazı Başkanlığını yürüten Yrd.Doç. Osman AYTEKİN'in raporu doğrultusunda Bakanlığımız kaynakları kullanılarak proje ihalesi 08.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İş teslimi 30 Eylül 2013 olarak belirlenmiş omakla birlikte, kazı çalışmaları devam ettiği için kale içinde bazı değişiklikler olabileceği için yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuştur.
...Devamını Oku
Eski Askerlik Şubesi Binası Restorasyonu
...Devamını Oku
Uzun yıllar kullanılmaz durumda olan Eski Askerlik Şubesi Binası Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaya başlamıştır.
...Devamını Oku
Adakale Mahallesi Tarihi Konutun Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması
...Devamını Oku
Yapı Adakale Mahallesi Sit Alanı içerisinde yer almaktadır. Gevhernik kalesi eteklerinde bulunmaktadır. Yapıda herhangi bir kitabe bulunmadığından hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Fakat etrafında bulunan Osmanlı Dönemi eserlerinden dolayı bu yapının da aynı tarihlerde 19. yy da inşa edildiği düşünülmektedir. İki kattan oluşmaktadır. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen binada yer yer ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapının en dikkat çekici özelliği ön cephede bulunan ahşap süslemeleridir. Bir dönem Kuran Kursu olarak hizmet vermiştir. Günümüzde oldukça harap bir haldedir. Yapının 2012 yılında rölöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri yapılmış ve yakın zamanda restore edilerek Ardanuç Kültür Evi olarak hizmet verecektir.
...Devamını Oku
Artvin Kalesi’nin Işıklandırılması
...Devamını Oku
Artvin Kalesi'nin aydınlatılması ihtiyacının karşılanılması amacıyla, 2012 yılında Artvin Kalesi’nin ışıklandırma projesi müdürlüğümüz koordinasyonunda Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yapılmış, Trabzon Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmış ve Emlak Vergilerinden kesilerek İl Özel İdaresi hesaplarında toplanan meblağın % 30'u kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İhale bedeli 145.038,52 TL dir. Özellikle gece sunduğu görüntü ile İlimizin imajına büyük katkı sağlamıştır
...Devamını Oku
"Dünle Bugün Arasında Bağ Kurma" Projesi
...Devamını Oku
DOKA desteğine hak kazanan "Dünle Bugün Arasında Bağ Kurma" adlı proje ile Merkez İlçede bulunan ve eskiden TEKEL deposu olarak kullanılan tescilli taşınmazın, İlimizde eksikliği hissedilen Etnografik Müze kurulması için restore edilmesi amaçlanmaktadır. 26 AĞUSTOS 2013 Tarihinde Müdürlüğümüz ile Ajans arasında 18 ay süreli bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 358.000 ? dir.
...Devamını Oku
Ekoturizmi Geliştirmeye Yönelik Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Projesi
...Devamını Oku
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 2011 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında 160.483,67 TL bütçe ile 65 kursiyer 60 saat eğitim almıştır. 57 kişi ülkemizin önde gelen turizm bölgelerine yapılan 10 günlük inceleme gezisine katılmıştır. 20 kişilik başka bir grup ise 10 günlüğüne Avusturya Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ne yapılan inceleme gezisine katılmıştır.
...Devamını Oku
Kafkasör Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Jeolojik ve Jeoteknik Etütü
...Devamını Oku
Artvin Belediyesi'ne Bakanlığımızdan gönderilen 45.000 TL ödenek ile ihale edilen projeler tamamlanmış olup Bakanlığımız onayına sunulmuştur.
...Devamını Oku