­ İL PROJELERİ | BİTLİS
İl Adı Projeyi Düzenleyen Kuruluş Açıklama Detay
Gezici Sinema ve Tiyatro Etkinlikleri Projesi "Her Yerde Kültür ve Sanat"
...Devamını Oku
Projenin Özeti: Bitlis halkının yaklaşık %70'inden fazlası tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.Dolayısıyla nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşamlarını sürdürmekte olup, kent yaşamı ile iç içe olan sinema ve tiyatro gibi etkinliklerden uzak kalmaktadır. İlimizde Tatvan İlçemiz dışında il merkezi ve diğer ilçelerimizde sinema salonu bulunmamaktadır.Yine İl merkezi ve Tatvan İlçemizde bulunan kültür merkezleri sayesinde bu merkezlerde zaman zaman profesyonel tiyatro faaliyetleri gerçekleştirilebilmekte, diğer yerleşim yerlerimizde bu etkinlikler gerçekleştirilememektedir. Ayrıca nüfusun büyük bir kısmı tiyatro ve sinemaya başka yerlerde gitme alışkanlığına sahip değildir. Genel Amaç: Bu proje ile halkın bu alandaki ihtiyaçları giderilmeye çalışılacak, sinema ve tiyatro herkesin yaşam alanına taşınarak yerinde uygulamalar gerçekleştirilecektir.Bu sayede nüfusun önemli bir bölümünün belki de yaşamlarında ilk kez sinema ve tiyatro deneyimi olacaktır. Bunun sonucu olarak, halkın kültür-sanat faaliyetlerine duyarlılığı artırılarak bu faaliyetlerin insan yaşamındaki olumlu etkilerinden istifade etmeleri amaçlanmaktadır. *Sinema, tiyatro gibi faaliyetlere katılımı arttırmak. *Anne-baba-çocuk bir arada sinema ve tiyatro izleme kültürü oluşturmak. *Yöredeki insanların sosyo-kültürel etkinlikler aracılığıyla düşünsel ilgilerini arttırmak. *Toplumun bütünleşmesine katkıda bulunmak. *İlimize getirilecek tiyatro ve sanat topluluklarının, halkımız ve öğrencilerimiz ile kaynaştırılmasını sağlamak.
...Devamını Oku
Gezici Kütüphane Aracı Projesi "Bilgi İle Size Ulaşıyoruz"
...Devamını Oku
Bitlis İli Doğu Anadolu bölgesinde İl genelinde 336 000 nüfusa sahiptir Okuma yazma oranı % 85 seviyesine ulaşmıştır. Nüfusu % 40 kırsalda yaşamaktadır. İl genelinde İl Halk kütüphanesi ve 6 ilçe halk kütüphanesi toplam olarak 7 kütüphane mevcuttur. bu kütüphanelerimizde toplam olarak 91.300 adet kitap mevcuttur bu kitaplarda sadece İl Merkezi ve İlçe merkezinde bulunan vatandaşlarımız faydalanmaktadır. İlimizde faaliyet gösteren gezici kütüphanemiz yoktur. Nüfusun %40 kırsalda bulunan yerleşim yerlerindeki okullarda kütüphane yoktur, okul kütüphanesi olmayan köylerimizdeki halka ulaşmak ve kitap ihtiyaçların gidermek okumak isteyipte kitap alamayan engelli olupta kütüphaneye gidemeyen , yoksul olupta kitap alamayan vatandaşlarımıza gezici kütüphane faaliyeti ile ulaşılacaktır. Sağlıklı bir nesilin yetiştirilmesi özellikle bölgemizde çocukların düzenli bir kitap okuma alışkanlığının son derece önemli bir olgudur. Bu proje ile halkımızı ihtiyacını karşılamak üzere donanımlı bir bir gezici kütüphanenin oluşturulması İl Merkezi .İlçe Merkezleri .Belde ve köylerimize hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.
...Devamını Oku
Örnek Bitlis Evi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi
...Devamını Oku
Projenin Özeti: Bitlis İl ve İlçeleri dahilindeki 5000 yıllık zengin tarihi, kültürel mirasımızı korumak bu yapıları geleceğe bırakmak yöredeki taş ustalarına istihdam sağlamak Sivil Mimarinin kültürümüzdeki yerini alarak uluslar arası koruma standartlarına uygun olarak restore etmek. Genel Amaç: Bu proje kapsamında Bitlis İlinde bulunan kültürel mirasımız olan tarihi Bitlis evlerinde yapılacak restorasyon sonucu turizmden gelir artışı sağlanması bu projenin genel hedefi olarak belirlenmiştir. Özel Amaç: Bitlis İl merkezinde bulunan 5000 yıllık zengin tarihi, kültürel mirasımızdan olan sivil mimarilerin uluslararası koruma standardında projesinin hazırlanması ve restore edilmesi. Bitlis halkının kültürel ve doğal değerleri koruma bilincinin arttırılması Bitlis İlindeki unutulmaya yüz tutan taş işçiliğinin canlanması. Projesi tamamlanıp, onarımı yapılan sivil mimari örneklerinin Bitlis İlindeki turizm potansiyelini arttırması ve turizmin yöre halkı için önemli bir sektör haline gelmesi.
...Devamını Oku
El Emeği Göz Nuru Projesi "Kültür-Sanat"
...Devamını Oku
Projenin Özeti: İlimizde herhangi bir nedenle okuyamamış genç kızlarımız ve kadınlarımız boş zamanlarını yararlı uğraşlarla geçirmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak istemelerine rağmen bu imkanları bulamamaktadırlar.El sanatlarına yatkın gençlere ve ev hanımlarına kendilerini ifade edecekleri imkanların sunulması halinde çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.Çalışmayan bayanlarımızın , öz güvenlerini ve girişimci ruhlarını da geliştirmek adına iş sahalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Aldıkları kurslarla kazandıkları el becerileri sayesinde bayanların yeteneklerini ortaya çıkarıp belki de işlerini kurmaları, iş gücü piyasasında yer lamaları, üretilen çeşitli hediyelik ürünleri turistik hatıra eşyası olarak piyasada satabilmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri öngörülmüştür. Bu proje ile Halkeğitim Merkezi (HEM) Modüler Programına uygun olarak 1 adet "Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu" , 2 adet "Seramik Çicek Yapma Kursu" ve 2 adet "Ebru Kursu" düzenlenmiş, okula devam etmeyen genç kızlar ile ev hanımları kursiyer olarak alınmıştır. Projenin Amacı: Ev işleri dışında bir uğraşı olmayan ev kadınları ile herhangi bir nedenle eğitimine devam edememiş işsiz genç kızlarımızın, düzenlenen kurslarla yeteneklerinin ve üretebilir olduklarının farkına varmalarını sağlamak, öz güvenlerinin artmasını ve sosyal projeler içinde yer alarak gelişimlerini sağlamaktır. Yine bu proje ile yapılan el becerisi ürünlerinin hediyelik eşya piyasasında yerini alarak kursiyerlerin para kazanmaları hedeflenmiştir.Bunun sonucu olarak aile ve sosyal çevre ile ilgili yaşadığımız çağdaki olumsuz birtakım sorunların giderilmesine de katkıda bulunulması, sosyal alanları yetersiz Bitlis İlindeki kadınlarımızın farklı beceriler kazanarak sosyal iletişimleri arttırılması, kursu verilen el sanatlarımızın sevdirilerek bu sanatlara ilginin arttırılması proje amaçları içinde yer almıştır.
...Devamını Oku
Bitlis İline özgün kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ayakkabı "harik"i yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak.
...Devamını Oku