­ DEVEYERİ MEVKİİ KALINTILARI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Deveyeri Mevkii Kalıntıları - Isparta

Kimlik
Adı Deveyeri Mevkii Kalıntıları
Envanter No Yok
Harita No M25-a3
Mah. Köy - Mevkii
Adres Deveyeri Mevkii, Sav Kasabası, Merkez/ ISPARTA
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım İlimiz, Merkez, Sav Kasabasının yaklaşık 2 km. güneyinde, Antalya-Isparta karayolunun yaklaşık 500 metre batısında “Deveyeri” olarak adlandırılan mevkide olduğu görülmüştür. Söz konusu alan çevresindeki araziden yaklaşık 2-3 metre yükseklikte adeta bir höyük görünümündedir. Üzerinde meyve bahçeleri bulunmaktadır. Yükseltinin doğu ve batı yönlerinde bulunan bahçeler tesviye edildiğinden alan bu kısımlardan görsel olarak daha yüksek görünmektedir. Alan ve çevresinde yapılan yüzey incelemesinde pişmiş toprak çömlek parçaları ile yine kalın veya ince cidarlı değişik tipte, farklı dönemlere ait olabilecek antik kap formlarına rastlanılmıştır. Yoğun miktarda kalın cidarlı seramik parçaları ve P.T. malzeme ile yapılmış mutfak eşyalarının bazılarının sırlı ve astarlı tipte olmaları dikkat çekmektedir. Bu alanda görülen seramiklerin bazılarının Roma Dönemine ait olmaları ise burada Roma Dönemi’ne ait bir yerleşimin de olabileceği, bunun yanı sıra tarlalar arasındaki “an” tabir edilen kısımlara atılan bazı yassı, büyük, düzgün taşların ise mezar kapağı olabileceği düşüncesini akla getirmektedir.
Ekler Yok
Tescil Kararı 25.05.2013 2058
Revizyon
Hazırlayanlar Dr. Doğan DEMİRCİ- Arkeolog Seher HOŞGÖR- Arkeolog
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu I. Derece Arkeolojik
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1.Derece Arkeolojik Sit

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 165    Eklenme Tarihi : 30 Ekim 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 30 Ekim 2018 Salı