­

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Türkiye Kültür Portalı nedir?

Türkiye Kültür Portalı, Bilgi Toplumu Stratejisi (2006 - 2010) Eylem Planında yer alan; "Kamu kurumlarının İnternet sitelerinde bulunan Türkçe içeriğin TRT veri tabanından da yararlanılarak derlenmesi, görsel materyallerle desteklenmesi ile kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkan veren Türkiye Kültür Portalı kurulacaktır" ve "Bu portalda sunulan içerik TRT yayınlarıyla tanıtılacaktır" eylemleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı, korumayı, geliştirmeyi, gelecek nesillere aktarmayı, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı kendine misyon olarak benimsemiştir.

Türkiye Kültür Portalında; 81 ilden toplanan veriler, düzenli, güncel, güvenli ve biribirini besleyecek nitelikte yer almaktadır. Portal oluşturulurken, ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikiminin kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve sade bir tasarımla vatandaşlara aktarılması hedeflenmiştir.

2. Türkiye Kültür Portalı logosu ne anlama gelmektedir?

Logo, ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliği olan somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin yarım daire şeklinde “Türkiye Kültür Portalı” ifadesinin üzerine yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur. UNESCO Dünya Miras Listesindeki unsurlara öncelik verilmiş; somut olmayan kültürel miras ögeleri ile logo zenginleştirilmiştir. 

Logonun şekli ve altın rengi, doğmakta olan güneşi temsil etmektedir. Logo, kültürel mirasın Türkiye’yi aydınlatan bir güneş olduğu anlamına gelmektedir.

Logo siyah zemin üzerine altın desenli motifler şeklinde tasarlanarak, kültür varlıklarımızın karanlığı aydınlatan bir güneş olduğu fikri vurgulanmaktadır.

Font kullanımında sadelik ve kolay okunabilirlik tercih edilmiştir. Türkiye Kültür Portalı logosu somut ve somut olmayan 27 kültürel miras ögesinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. 

Logo ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.kulturportali.gov.tr/portal/logohakkinda adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Türkiye Kültür Portalına katkı sağlayabilir miyiz?

Türkiye Kültür Portalı'na içerik olarak katkıda bulunmak için kulturportali@kulturturizm.gov.tr adresinden Portal yönetimine ulaşabilirsiniz. İmzalayacağınız muvafakatname ile görsel, video ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleriniz sizin adınızla Türkiye Kültür Portalı'nda yer alabilir.
Muvafakatnameleri http://www.kulturportali.gov.tr/portal/belgeler adresinde bulabilirsiniz.

Portala katkı sağlayan kişi ve kurumları ise http://www.kulturportali.gov.tr/portal/destekcilerimiz adresinde bulabilirsiniz.

4. Türkiye Kültür Portalını sosyal medyada bulabilir miyiz?

Türkiye Kültür Portalına aşağıdaki sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz:

Facebook  : Türkiye Kültür Portalı

Twitter          : TCKulturPortali 

Instagram    : kulturportali 

Youtube       : kulturportali

Pinterest      : KulturPortali