­
Nevzat Akoral (1926- 2016)
 
Ressam Nevzat Akoral; Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nü 1949 yılında bitirdi. Liselerde ve öğretmen okullarında resim öğretmenliği yaptı. 1962'de kazandığı bir bursla ABD'ye gitti; Indiana Üniversitesi'nde grafik çalıştı. Dönüşünde Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girdi ve 1976'da emekli oluncaya kadar grafik dersleri okuttu.
 
Köye Dönüş
 
Sanatçı Nevzat Akaoral'ın Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonlarında, özel ve resmi koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır. Konularını işlerken çoğunlukla özgün baskı teknikleri uygulamıştır. O yıllarda ağırlıklı olarak kullanılan linol (muşamba) ve ağaç baskı çalışmaları yaptığı görülür.
 
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
Orta Anadolu yöresinin insanını ve yaşamını konu edinen Nevzat Akoral 70’li yıllardan sonra yağlıboyaya yöneldi. Sürü, Horoz, Sığırtmaç, Gölgede Keçiler, Mahmudiye’de Kış, Köye Dönüş, Hasanoğlan’da Bağ Bozumu ve Side adlı yapıtlarında olduğu gibi çevre, doğa, insan ilişkilerini gözeten resimler yaptı.
 
Sürü
 
Grafik alanında eserler veren, özgün baskı çalışmalarıyla da tanınan Akoral, Anadolu insanının yöresel özelliklerini ve günlük yaşantılarını konu alan kompozisyonlarına 1970’lerde Ankara gecekondularını da ekledi. Çizgi, leke, boya, desen gibi plastik ögeleri büyük bir titizlikle kullandı.
 
Hasanoğlan'da Bağbozumu
 
1974, 1975 ve 1987 yıllarında Devlet Resim Heykel Sergisi'nde başarı ödülleri ve 1981'de Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Sergisi Ödülü'nü alan sanatçı, 2016 yılında vefat etti.
 
Kaynaklar
 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012