­

PORTAL HAKKINDA

Türkiye Kültür Portalı, Bilgi Toplumu Stratejisi (2006 - 2010) Eylem Planında yer alan; "Kamu kurumlarının İnternet sitelerinde bulunan Türkçe içeriğin TRT veri tabanından da yararlanılarak derlenmesi, görsel materyallerle desteklenmesi ile kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkan veren Türkiye Kültür Portalı kurulacaktır" ve "Bu portalda sunulan içerik TRT yayınlarıyla tanıtılacaktır" eylemleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı, korumayı, geliştirmeyi, gelecek nesillere aktarmayı, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı kendine misyon olarak benimsemiştir.

Türkiye Kültür Portalında; 81 ilden ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili Birimlerinden toplanan veriler, düzenli, güncel, güvenli ve birbirini besleyecek nitelikte yer almaktadır. Portal oluşturulurken, ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikiminin kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve sade bir tasarımla vatandaşlara aktarılması hedeflenmiştir.