­ SELEKUEİA SİDERA ANTİK KENTİ SİT SINIRI GÜNCELLEMESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

Selekueia Sidera Antik Kenti Sit Sınırı Güncellemesi - Isparta

Kimlik
Adı Selekueia Sidera Antik Kenti Sit Sınırı Güncellemesi
Envanter No Yok
Harita No M25 A1- M25 A2
Mah. Köy - Mevkii Bayat Köyü
Adres Bayat Köyü, Atabey İlçesi, ISPARTA
Pafta
Ada
Parsel
Diğer Özellikler
Genel Tanım Pisidia şehri Isparta'nın 15 km kuzeyinde Atabey yolu üzerinde Bayat Köyü'ndedir. Seleukos I veya Antiochos I tarafından bir koloni olarak kuruldu. Şehir kuzey Pisidia'da askeri yollar üzerinde idi. M.S. I.yy'da önceki ismi Claudioseleucia olarak değiştirildi. Bu isim Claudius II zamanındaki paraların üzerinde görülür. Şehir şimdi harap olmuştur. Çoğu mimari parçalar kaybolmuş, toprak altında kalmış ve çevresindeki bazı binalara taşınmıştır. Şehir Kalesi tepe üzerinde görünüşe göre iç içe üç kaleden ibarettir. En iyi ayakta kalan kısmı tepenin güney-doğu köşesindedir. Kale büyük dikdörtgen bloklardan oluşur. Tiyatronun bir kısmı ayakta kalmıştır. Ayrıca şehrin en önemli kalıntıları: Tepenin kuzey-batısında kayalara oyulmuş mezarlar vardır. Vadideki bazı mezarlar blok taşlardan yapılmış ve dikdörtgen planlıdır. Tepenin kuzeyindeki ikinci tepenin güney yamaçlarında sanduka tipi mezarlar ve taş ocakları, tepenin üstünde yuvarlak mezar yerleri vardır. Seleuceia Sidera Antik Kenti’nin bulunduğu Hisarlık Tepe’nin yaklaşık 2 km kuzeydoğusunda, İncirli sırtlarındaki Sırçalı Tepe’de bir bölümü günümüze ulaşmış ve anılan antik kente ulaşımı sağlayan antik yol ile ana kayaya oyularak yapılmış, derinliği bir metreyi geçmeyen, dikdörtgen planlı, aralarında çoğunlukla yön birliği bulunan (kuzey- güney istikameti) mezarların bulunduğu nekropol tespit edilmiştir.
Ekler
Tescil Kararı 19.06.2014 2808
Revizyon
Hazırlayanlar Seher HOŞGÖR- Arkeolog, Murat AK- Müze Arş.
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu Arkeolojik
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma Yerel Kolluk kuvvetlerince Devriyelerin Sıklaştırılması

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 240    Eklenme Tarihi : 13 Kasım 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 14 Kasım 2018 Çarşamba