­ SU TERAZİSİ NEKROPOLÜ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

SU TERAZİSİ NEKROPOLÜ - Edirne

Kimlik
Adı SU TERAZİSİ NEKROPOLÜ
Envanter No ENZ ARK 1
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çataltepe Mahallesi
Adres -
Pafta 50L-IId
Ada 116
Parsel 1-2-37-38
Diğer Özellikler
Genel Tanım Enez'in girişinde, köprünün doğusunda ortaya çıkarılan nekropol alanı, Ainos'un en eski nekropolisidir. Bu alandaki mezarlar üst üste gelen çoğunlukla üçü seyrek dört tabakadan oluşmaktadır. Üst tabakada, çok az sayıda geç Roma dönemine ait mezarlar tespit edilmiştir. Bulunan mezarlarda Hellenistik, Klasik ve az sayıda Arkaik döneme tarihlenen gömüler mevcuttur. Alanın yakında bulunan su terazisinden dolayı aynı isim verilen nekropolün üst tabakasında, duvarları moloz taşlarla örülmüş, iç yüzeyleri kireç harcı ile sıvanmış, basit sandık mezar tipleri, Taşaltı Nekropolü'nde örneğini gördüğümüz çatı kiremitlerden oluşturulmuş mezar örnekleri görülmektedir. Nekropoldeki ikinci tabakada iyi pişmiş toprak lahitler, kalker taşından yapılmış lahitler, küp mezarlar, basit toprak mezarlar ve urneler görülür. Bazı pişmiş toprak lahitler süslemeli olarak yapılmışlardır. Taştan lahitler ise sade bir biçimde yapılmışlardır. Gömü biçimleri inhumasyon ve kremasyondur. Arkaik döneme tarihlenen 3. tabakadaki mezarlardan ele geçen hediyeler Ainos'un kuruluşundan itibaren Anadolu, Ege Adaları, Korinth ve Atina ile ticari ilişkilerde bulunduğunu ve seramik üretiminde komşuları ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu göstermektedir. Klasik ve Hellenistik dönemlerde devam eden pişmiş toprak lahit mezar geleneğinin Ainos'ta Arkaik dönemde de kullanıldığı görülmektedir. Bu mezarlardan gömü hediyesi olarak ele geçen metalden yapılmış objelerin yanı sıra, kırmızı ve siyah figür tekniği ile yapılmış seramik formlarının çokluğu dikkat çekici boyuttadır
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K Kurulu'nun 27.06.2009 tarih ve 2616 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 3. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma III. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 438    Eklenme Tarihi : 27 Şubat 2018 Salı    Güncellenme Tarihi : 01 Mart 2018 Perşembe