­ ÇAMLICA KALESİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Sİt

ÇAMLICA KALESİ - Edirne

Kimlik
Adı ÇAMLICA KALESİ
Envanter No KSN ARK 1
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii Çamlıca -Kalebayır Tepesi
Adres -
Pafta -
Ada -
Parsel -
Diğer Özellikler
Genel Tanım Kale stratejik yol üzerinde, geçit ve dar boğazlarda, askeri önemi olan şehirlerde, gerekli askeri kuvveti barındıran savunma güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapılardır. Kale mimarisi tarihin ilk devirlerinden itibaren gelişim göstermiştir. Askeri mimari, çerçevesi içine giren kaleyi, benzeri olan hisar ve surdan ayırt etmek lazımdır. Hisar bir mesken olarak düşünülüp tahkim edilmiş, tek bir kütle halindeki yapıdır. Batı dillerinden dilimize geçen "şato" kelimesinin karşılığıdır. Sur bir şehir veya kasabayı korumak üzere, bu yerin etrafını çeviren kuleli tahkimat duvarına verilen addır. Kale genellikle stratejik yerlerde, arazinin tabii özelliklerinden faydalanarak inşa edilirdi. Kale yapımında kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinde içeriden dışarıya çıkılabilmesi, uzun süreli kuşatmalara dayanabilmesi, emniyette olması gibi özellikler göz önünde bulundurulurdu. Çamlıca Bizans Kalesi bölgede stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Çamlıca Beldesi’nin dayandığı sırtın kuzeyindeki tepede bulunmaktadır. Tamamen tahrip olan kale ağaçlık alanla kaplanmıştır. Tepenin etrafında kaleye doğru giden tüneller bulunmaktadır. Ancak günümüzde bu tünellerin içi dolduğu için girilememektedir. Kale tamamen tahrip olmuş durumdadır. Kale taşları kısmen yerinden oynamıştır. Kale günümüzde ağaçlık alan ile kaplanmış, korunaksız durumdadır. Yapılışı Geç Roma devrine tarihlenen kale Bizans devrinde önemli bir merkez konumundaydı. Kale direkt olarak Keşan Kalesi'ne bakmakta olup, bölgedeki tüm diğer kalelerle ve tahkimatlı yerleşmelerle irtibatlı bir konumdadır. Bölgede bu kale ile bağlantılı yerleşim ve mezarlık alanları mevcuttur.
Ekler -
Tescil Kararı E.K.T.V.K Kurulu'nun 05.11.2012 tarih ve 672 sayılı karar ekidir.
Revizyon -
Hazırlayanlar -
Kullanım Durumu
Potansiyeli Durumu 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeojojik Sit Alanı
Önerilen Koruma 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 430    Eklenme Tarihi : 05 Mart 2018 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 05 Mart 2018 Pazartesi