­
Ali Cemal Benim
(1881-1939)
 
Mehmet Ruhi Arel ve Hikmet Onat gibi asker kökenli ressamlardan olan Ali Cemal Benim’in resme olan yeteneği Bahriye Mektebi’nde keşfedildi.
 
1903’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ni bitirdi. Viyana ve Berlin sergileri için 1917 yılında, Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından kurulan Şişli Atölyesi’nde Avni Lifij, Namık İsmail, İbrahim Çallı, Sami Yetik gibi sanatçılarla birlikte çalıştı.
 
Vatan Savunması
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
1918 Viyana Sergisi’ne katılan, duvar resimleri ve afişler de yapan Ali Cemal, gazeteciliğe başladı ve gazete ressamı olarak çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı.
 
Yaralı, İzmir Resim ve Heykel Müzesi
 
Gevşek rahat boya sürüşü ve ışık kullanımıyla giderek izlenimciliğe doğru yönelen sanatçının Nöbetçi ve Vatan Savunması adlı yapıtları, Şişli Atölyesi döneminin ürünleridir.
 
Nöbetçi
 
Kaynaklar
 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012
 
İzmir Resim ve Heykel Müzesi