­
Mehmet Ruhi Arel
(1880 - 1931)
 
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucularından olan Mehmet Ruhi Arel, Bahriye Mektebi’ni 1900’da gemi mühendisi olarak bitirdi. 1903-1909 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Osman Hamdi ve Valeri’nin öğrencisi oldu. 1910’da Paris’e giderek École des Beaux-Arts’da Fernand Cormon’la çalıştı, I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’a döndü. Şişli Atölyesi’nde savaş resimleri yapan ressam Galatasaray, Ankara ve Viyana Sergileri'ne katıldı. Bir dönem Sanay-i Nefise Mektebi’nde perspektif öğretmenliği de yapan Arel, çeşitli liselerde çalıştı.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
Atatürk’e İstikbal 
 
Manzaralarının yanısıra figürlü kompozisyonlar ve portreler yapan sanatçı, 1921’de Çemberlitaş’ta kurulan Serbest Resim Atölyesi çalışmalarına katıldı. Toplumsal konuları ele alışı ve portreleriyle tanındı. Atatürk’e İstikbal adlı eseri, 1927’de Ankara’dan İstanbul’a gelen Atatürk’ü Marmara’da karşılayan halkın coşkusunu, sevincini konu alır.
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012