­
İbrahim Çallı
(1882-1960)
 
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti üyesi olan İbrahim Çallı 1906 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ni bitirdi. 1910 - 1914 yıllar arasında Paris’e gitti, École des Beaux-Arts’da Fernand Cormon’la çalıştı.
 
Manzara
 
Emekli oluncaya kadar İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde hocalık yaptı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Çeşitli sergi etkinlikleri düzenledi. Başta Galatasaray olmak üzere yurt içinde ve dışında pek çok sergiye katıldı ve ödüller aldı. 1919’da Türk Ressamlar Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alan Çallı, Şişli Atölyesi'nde çalıştı. 
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
Otoporte
 
Ressam, 1918 Viyana Sergisi’ne katıldı. Atatürk’ün portresini yaptı. İstanbul Galatasaray Sultanisi’nde 1922 yılının ağustos ayında açılan dördüncü sergide, Nü’lerini sergiledi. II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemi ideolojilerini, savaşları, hamasi konuları da görselleştiren tablolar yaptı. Bunlardan biri  Zeybekler Kurtuluş Savaşı'nda adlı eseridir. 1926’da açılan Üçüncü Ankara Resim Sergisi’ni gezen Atatürk yapıtı gördüğünde Çallı’ya dönerek “Biz Kurtuluş Savaşı’nda yemeye ekmek bulamıyorduk, senin resmindeki atlar nasıl semirmiş böyle?” dediği, Çallı’nın da resmi tekrar elden geçirerek atları zayıf hale getirdiği söylenir.
 
Zeybekler Kurtuluş Savaşı'nda
 
Güller, manolyalar, kasımpatılar, laleler, sümbüllerden oluşan Çallı natürmortları, genellikle işlemeli, yaldızlı, porselen, çeşm-i bülbül, kristal gibi vazolar içinde sunulur.
 
Lale ve Sümbüller
 
İstanbul’un hemen her semtinden resimler yapan Çallı; kentin cami, türbe, çeşme gibi tarihi ve doğal dokusunu, gizli köşelerini, çay bahçelerini, sokaklarını, değişik ayrıntılarını resimlerine taşıdı. İstanbul’un çevresini, denizle içiçeliğini, kentteki ve köydeki yaşamı, köşk, konak ve bahçeleri hızlı fırça vuruşlarıyla izlenimci bir teknikle ele aldı. Osman Hamdi ve dönemin her yaştan seçkin kadınlarının portrelerini yaptı.
 
Osman Hamdi Bey Portresi
 
Bu portrelerdeki kişilerin hâli tavrı, giyim kuşamları, içinde bulundukları mekânların döşenişi dönemin Avrupai yaşantısına ilişkin ipuçları sunar.
 
Hasene Cimcoz Portresi
 
Namık İsmail’le birlikte de çalışan Çallı, bunları 1920’lerin başında Ankara’da ve İstanbul’da açılan sergilerde teşhir etme olanağı buldu.
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012