­
Hikmet Onat
(1882-1977)
 
1903’te Heybeli Deniz Harp Okulu’nu bitiren Hikmet Onat, Ruhi Arel’le birlikte Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim derslerine devam etti. Bahriye fotoğrafçısı Ali Sami Bey’in yanında çalıştı.
 
Kuzguncuk'ta Kum Motoru
 
Bahriye’den ayrılarak 1905’te Sanayi-i Nefise Mektebi’ne giren Onat, kısa bir süre Galatasaray Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptıktan sonra Warnia Zarzecki’nin halefi olarak Sanayi-i Nefise Mektebi’nde atölye şefi oldu ve 1949’da emekli olana kadar burada çalıştı.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
Manzara
 
Hikmet Onat Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Türk Sanayi-i Nefise Birliği kurucuları arasında yer aldı ve sergilerine katıldı. Bir kez kişisel sergi açtı. 1910’da Avrupa sınavını kazanarak Paris’te Fernand Cormon ile çalıştı.
 
Barbaros'un Türbesi
 
Şişli Atölyesi sanatçıları arasında yer alan ressamın eserleri Viyana'da sergilendi. Yurt Gezileri ve Sergileri kapsamında Bursa’ya gönderilen sanatçı, Bursa konulu resimler yaptı. Hikmet Onat 1973 ve 1974’te Devlet Resim ve Heykel Sergisi ödüllerini aldı.
 
Ankara Bent Deresi
 
İstanbul-deniz ilişkisini, tarihî yapıları, konu aldığı Manzara ve Kuzguncuk’ta Kum Mooru, Irganda Köprüsü, Peyzaj, Manzara, Kurbağalı Dere, Barbaros’un Türbesi, Cami, Manzara resimlerinde, Cezanne’vari dingin, kararlı fırça kullanımı ve parçalı leke düzeni dikkat çeker.
 
Irganda Köprüsü
 
Onat’ın mavnalar, kayıklar dizisi, bir konunun çeşitli zaman aralıklarını anımsatan dizilerdir.
 
Kurbağalı Dereden
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012