­
Hüseyin Avni Lifij
(1886 -1927)
 
Hüseyin Avni Lifij, Fransızcasını pekiştirmek için bir süre Alyans Israelit Okulu'na devam etti, İskender Ferit Bey’den özel ders aldı. Anatomi öğrenmek için Mülkiye Tıbbiyesi’ne, boya tekniğini öğrenmek için Eczacı Mektebi’nin fizik kimya derslerine dinleyici öğrenci olarak girdi.  Osman Hamdi ve Abdülmecid Efendi’nin beğenmesi üzerine Paris’e gönderilecek öğrenciler listesine alındı.  1909’da Paris’e giderek École des Beaux-Arts’da Fernand Cormon Atölyesi’nde resim çalıştı. Boş zamanlarında Octave Denis Victor Guillonnet ve André Lecomte du Noüy’ün atölyelerine de devam etti. 1912’de İstanbul’a dönerek İstanbul Sultanisi’nde resim öğretmenliğine başladı.
 
Çeşmeli Manzara
 
1915’te Kandilli İnas Sultanisi'nde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1916’da Galatasaraylılar Yurdu’nda açılan ilk sergiye, 1917 sonbaharında açılan Savaş Resimleri ve Diğerleri sergilerine ve 1918 Viyana sergisine katıldı.  1921’de   beş eseri Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu’na alındı. Türk Ressamlar Cemiyeti tarafından düzenlenen 4. Galatasaray Resim Sergisi’ne ve Serbest Resim Atölyesi sergilerine katıldı. Heykeltıraş Nijad Sirel’in kız kardeşi Harika Hanım'la evlenen Lifij, eşi ve kayınbiraderi ile Ekim 1922’de Bursa’ya Atatürk’ü karşılamaya giden öğretmenler arasında yer aldı.
{BENZERICERIK="Türk Ressamlar"}
 
Avni Lifij’i Ankara’ya götüren Mustafa Kemal, onu Erkan-ı Harbiye’de dört ay misafir etti, burada Fevzi Çakmak’ın portresini yaptı, dönüşünde   savaşın vahşetini, geride kalan yıkımı ve hüznü gösteren Kara Gün ve Akgün tabloları üzerinde çalışmaya başladı. 
 
Kara Gün
 
1924’te Sanayi-i Nefise Mektebi, süsleme öğretmeni oldu. Bir figür ressamı olan Lifij’in poşadları dışındaki büyük boyutlu kompozisyonları, simgesel bir kurguya sahiptir. Rengi ve ışığı ustalıkla kullanan sanatçı, kendine özgü ışığı ile şiirsel, gizemli bir atmosfer yaratır. Sanatçının ilham anını gösteren Atölye, sembolik/romantik bir resimdir. 
 
Atölye
 
Avni Lifij, İstanbul dışındaki köyleri, köy yaşamını ve doğasını günün farklı zamanlarında resmetmiştir. Fotoğrafla da ilgilenen Lifij, bir tür fragman estetiği kullanır, konularını büyütüp küçültür, netlikleri ile oynar, kimi zaman bir lekeye dönüştürür.
 
Kaynak: Ankara Resim ve Heykel Müzesi / Editör Zeynep Yasa-Yaman, Fotoğraflar: Sıtkı Fırat, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012