­ EMİR SULTAN TÜRBESİ | -

Emir Sultan Türbesi - Bursa

Emir Sultan'ın eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılan Emir Sultan Camisi'nin avlusunda bulunan türbe zamanla harap olmuş, Sultan II. Abdülhamid'in şehzadeliği sırasında 1868'de yenilenmiştir. Türbenin sekiz köşeli bir planı olup, üzerini yüksek bir kasnağın taşıdığı kubbe örtmektedir. Camiye bakan pencerelerden biri üzerinde h.1285 (1868) tarihli onarım kitabesi dikkati çekmektedir. İçeride, ortada Sultan Yıldırım Beyazid'in damadı Halveti şeyhi Emir Sultan'ın parmaklıklarla çevrili sandukası, yanında ise oğlu Emir Ali Çelebi ile Hundi Sultan'ın ve iki kızının sandukaları bulunmaktadır.

Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bursa Gezilecek Yerler

Türbe
İnanç-Kültür Turizmi
Yeşil Semti istikametinden otobüslerle ve özel araçlarla Emir Sultan Mahallesi'ne gelerek türbeye ulaşım sağlanabilir.
Emir Sultan Mahallesi Yıldırım/ BURSA

-

- 4638    - 25 Şubat 2013 Pazartesi    - 05 Mayıs 2020 Salı