­ EMİR SULTAN CAMİ | #err#

Emir Sultan Cami - Bursa

Emir Sultan Camisi, Bursa’nın doğusunda Uludağ eteklerindeki bir tepenin üzerinde, 15. yy başında, Yıldırım Bayezıt’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun tarafından, Emir Sultan’ın vefatı üzerine yaptırılmıştır. 15.20 x 15.20 metre boyutlarında olan ve duvarları kesme taş ve tuğla ile örülen Cami’nin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde kesme taştan iki minaresi bulunmaktadır. Caminin tek kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır. Mihrap 17. yy İznik çinileriyle bezenmiştir; ancak zaman içindeki onarımlar sırasında mermer olarak yeniden yapılmış ve iki yanında Korent başlıklı sütunlar bulunmaktadır. Cami avlusuna, batıdaki merdivenlerden çıkıldıktan sonra iki sütun arasındaki kapıdan geçilerek ulaşılır. Birbirlerine ahşap kemerlerle bağlanan onaltı adet mermer ayağın taşıdığı revakla çevrelenen avlunun ortasında şadırvan, güneyinde Cami, kuzeyinde Türbe ve ahşap odalar yer almaktadır. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English

The Emir Sultan Mosque

Emir Sultan Mosque is located on a hill at the Uludağ base to the east of Bursa, ans was built by the daughter of Yıldırım Bayezıt and the wife of Emir Sultan Hundi Hatun, in the beginning of the 15th century after the passing of Emir Sultan. There are two minarets of cut stone in the northeastern and northwest corners of the mosque, which are 15,20 x 15,20 m in dimensions and the walls are cut with stone and brick. The mosque is put on a single dome octagonal pulley. The Mihrab is decorated with the 17th century Iznik tiles; but it has been rebuilt as marble during repairs over time and has columns next to it on both sides. The courtyard is reached by hunting through the gate between the two columns after the wandering stairs. Sixteen pieces of marble staircases, each of which is connected to each other by wooden arches, are surrounded by a porch, surrounded by a fountain, a mosque in the south, a mausoleum and wooden rooms in the north. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

Cami
İnanç Turizmi
Emir Sultan Mahallesine Bursa merkezden otobüslerle ulaşım sağlanabilir. Cami, Emir Sultan Caddesi ile Doyuran Caddesinin kesiştiği yerdedir. You can reach the Emir Sultan neighborhood by riding buses going there from the city center. The mosque is located at the intersection between the Emir Sultan and Doyuran avenues.
Emir Sultan Mahallesi Doyuran Caddesi Yıldırım/BURSA

#err#

#err# 10261    #err# 08 Şubat 2013 Cuma    #err# 25 Mayıs 2018 Cuma