­ MUĞLA SAATLİ KULE | Kültür Portalı

Muğla Saatli Kule - Muğla

Balıbey Mahallesi Kara Mustafa Caddesinde yer alan saat kulesi, 1895’te Muğla’nın ilk Belediye Başkanı olan Hacı Kadızade Süleyman Efendi ve eşi Pembe Ana tarafından yaptırılmıştır. Şam şehrinde gördükleri kulenin bir benzerini hac dönüşü ünlü Rum usta Filvarus’a yaptırmışlardır.
 
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 
Saatli Kule, kesme taş ve tuğla kullanılarak, kare planlı ve beş katlı olup, aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir. Alt katı dükkân olarak kullanılan kulenin beşinci katına ise yuvarlak saat kadranı yerleştirilmiştir. Her katın cephesine sivri ve yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler açılmıştır. 
 
Tarihi Saatli Kule'de bulunan çan sayesinde bölgede yaşayanlar saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabilirler. Genellikle saat başlarında saat sayısı kadar çalan çan, yarım saatlerde ise tek çalmaktadır. Üzerinde hem yapanı, hem de neden yapıldığı hakkında bilgiler bulunan saatli kulenin kitabesini Muğla Rüştiyesi hocalarından ve Şahidi Mevlevihanesi neyzeni Dede İsmail Hakkı Efendi yazmıştır. Üzerinde ustasının imzasını taşıyan kulenin saati hala çalışmaktadır.
 
Saat kulesinin kitabesinde Osmanlıca şunlar yazmaktadır:
 
Sahib'ül hayr Hacı Süleyman Efendi
Yine deryayı itâsını ikân eyledi zuhur,
Bahusus aktar-ı eshar vaktini ilân için,
Bu mahalle bir muvakkithane yaptı bi kusur,
Beldemizde misli nâmesbuk kebir çan saati Avrupadan celb edince herkese verdi süru,
Kalmadı hiç ihtiyaç cep saati taşımaya,
Aksi avaz ile alem vakti etti şuur,
Hem ziya şevkiyle buldu mücevher tarihi,
Geldi meydana muvakkithane bi evsa-ı vufur,
Harerehu İsmail Hakkı 1301 fi Şaban.
 
Günümüz Türkçesi - Prof. Dr. N. Açıkgöz
 
Hayır sahibi Hacı Süleyman Efendi Hazreti,
Yine cömertlik deryasını birden ortaya çıkardı.
Özellikle iftar ve seher vaktini bildirmek için,
Bu yere kusursuz bir muvakkit- hane yaptırdı.
Beldemizde benzeri görülmeyen büyük çan saati, 
Avrupa'dan getirince herkese sevinç verdi.
Cep saati taşımaya hiç gerek kalmadı,
Sesinin yayılmasıyla alem vakti anladı.
Ziya da bu sevk ile mücevher bir tarih söyledi,
Muvakkit-hane genişlik ve bollukla meydana geldi.
Bunu mermere yazan Mustafa Vasfi'nin öğrencilerinden İsmail Hakkı
Sene 30 Mayıs 1885
 
Kaynak: Menteşe Kaymakamlığı
Sivil Mimari
Kültür Turizmi
Camikebir, Saatli Kule Cd. No:2, 48000 Muğla Merkez/Muğla
Camikebir, Saatli Kule Cd. No:2, 48000 Muğla Merkez/Muğla

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 3163    Eklenme Tarihi : 29 Temmuz 2015 Çarşamba    Güncellenme Tarihi : 29 Kasım 2022 Salı