­

Toplumsal Uygulamalar

Toplumsal uygulamalar toplumsallığı ve toplumsallaşmayı sağlayan başlıca uygulamalardır. İnsanlar tek başlarına var olamazlar. Grup halinde, belirli kurallara ve değerlere bağlı olarak yaşarlar. Bu değer ve kurallar grubun iç tutunumunu sağlar, ona kimliğini verir. Kimlik ve tutunum, dayanışmayı ve kendini tanımlamayı kolaylaştırır. Böylelikle insan belirli bir gruba var olduğunu hisseder. Kendisini yalnız görmez ve her türlü sorunun çözümünde bu grubun çeşitli biçimlerdeki desteğini yanında bulur. Bu durum toplumsal hayatın istikrarını ve grubun sürekliliğini sağlar. Aksi takdirde çatışma ve rekabet insanın huzurunu, yaratıcılığını ve kendisini güçlü hissetmesini önleyen değer bozucu etkiler yaratabilir. Böyle etkili bir işlevi olan toplumsal uygulamalar tören ve ritüelleri, çeşitli kutlamaları, ibadet ve ayin türlerini, çeşitli halk inançlarını ve çeşitli alanlardaki halk bilgisini içermektedir. Bu listeye bakıldığında toplumsal uygulamaların hayatı kuran ve insanı belirli bir kimlikle var eden en önemli kurum olduğu görülür. Tören ve ritüeller geçiş törenlerini ve kutlamaları içermektedir. Geçiş törenleri içinde başlıcaları doğum, diş hediği, sünnet, nişan, düğün, askere gitme, gurbata çıkma, hacca gitme ve ölümdür. Bunların tümü bir insanın hayatındaki en önemli aşamalar arasındaki geçiş noktalarını oluşturmaktadır. İnsan yaşamının kültür tarafından belirlenmiş alanları arasındaki sınırlar ancak bu tören ve ritüellerle aşılabilmektedir. Bu tören ve ritüeller, aynı zamanda belirli bir kültürün özgülüğünün de simgesidir. Bayramlar dayanışma ve benimsenen kimliğe inancı tazeleme işlevlerini görür. İster dinî ister millî isterse mevsimsel olsun bütün bayramlar, bayramlarla birlikte yıldönümleri ve anma günleri geçmişte ait olunan ortaklığın güncel olarak canlandırılmasını sağlar ve geleceğe inancı tazeler. Dinî bayramlar, kandiller, yortu ve belirli azizlere özgülenmiş özel dinî günler, toplumun toplumsal hayatın önemli bir parçası olan din etrafında toplanma zamanları ve arınma günleridir. Bayramların yanında ticarî işlevler ve eğlence işlevini de yüklenmiş olan panayırlar ve festivaller bu yüzden çifte işlev görürler. Namaz, sema, semah, zikir gibi ibadet ve ayinler de toplumsal tutunumun önemli parçalarıdır. İbadet ve ayinler insanın kendi somut benliğinden çıkarak soyut bir özdeşim kurması yoluyla arınma yaşamasının en önemli araçlarıdır.

 

Metnin tümüne "Toplumsal Uygulamalar" isimli dokümandan ulaşılabilir.

E-Kitap / Doküman

TOPLUMSAL UYGULAMALAR