­ GÜNDOĞDU TÜRBESİ | Kültür Portalı

Gündoğdu Türbesi - Niğde

Gündoğdu Türbesi: Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Safer 745H./Haziran 1344 M. tarihinde vefat eden Gündoğdu oğlu Ahi Bevvap adına yazılan mezar kitabesi sonradan taç kapıya yerleştirilmiştir. Buna istinaden türbe 1344 yılı civarı yapıldığı kabul görülmektedir. Yapan ve yaptıran bilinmemektedir. Bazı onarımlarla günümüze gelen türbe, orijinal özelliğini korumaktadır. Yapı tek katlı ve kare planlı türbeler sınıfına girer. Yapının inşasında sarımtırak renkte ince yönü trakit taşı giriş açıklığı sövelerinde mermer, basık kemerlerinde kırmızı ve sarımtırak renklerde kesme taş, pencerelerin söve ve lentolarında beyaz mermer kullanılmıştır. Türbe inşasında oldukça temiz bir işçilik görülmektedir.

Kare planlı türbe dıştan 6.50x6.50 metre ölçülerindedir. Yapının alt kısmı kare planlı, cephe duvarları zeminden 2.20 metre yükseklikten itibaren birbirine bitişik iki üçgen oluşturacak şekilde pahlanarak üst kısımda 0nikigen planlı ensiz bir kasnak meydana getirir. Bu durum türbede dıştan piramidal külahla, içtende tromplu kubbeyle kapatılmasına sebeptir. Yapının doğu cephesinde taçkapı, kuzey ve batı cephelerinde ise birer pencere açılmıştır. Taç kapıya çift kollu ikişer basamaklı taş merdivenle çıkılır. Türbe sade inşa edilmekle birlikte, taçkapı, mihrap ve pencerelerde bezemeler dikkati çeker. Taçkapı; genişlikleri farklı iki bordür ve dört silmeyle üç yönden kuşatılmıştır. Motifler alçak kabartma tekniğindedir. Taç kapı kavsarasızdır. İçteki iki bordür, üstten kemer şeklinde kuşatılarak tahfif kemerini oluşturmuştur. İçte mihrap oldukça sade tutulmuştur.

Kaynak: http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/TR,74359/turbeler.html adresinden,alınmıştır.

Türbe
İnanç-Kültür Turizmi
İl Merkezinde olup yaya olarak ulaşılabilir.
Yenice Mahallesi Türbe Sokak Merkez/Niğde

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 7396    Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 29 Haziran 2020 Pazartesi