­ AŞIK PAŞA TÜRBESİ | Kültür Portalı

Aşık Paşa Türbesi - Kırşehir

Aşık Paşa'nın Hayatı

1272 yılında Kırşehir’de dünyaya gelen Aşık Paşa'nın asıl adı Ali, mahlası Âşık’tır. “Paşa”, “beşe” veya “başağa” diye adının sonuna eklenen lakap, babasının ilk oğlu olduğuna işaret etmektedir. Âşık Paşa önce Süleymân-ı Kırşehrî’den, daha sonra İlyas Paşa’nın halifelerinden Şeyh Osman’dan ders almaya başladı. Muhlis Paşa’nın vasiyeti üzerine Şeyh Osman, Âşık Paşa’yı kızı ile evlendirdi. Bir süre sonra Anadolu Valisi Timurtaş Paşa’nın veziri oldu. 1332 yılında Kırşehir'de  vefat etti.

Aşık Paşa'nın Eserleri: Garibname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikaye, Kimya Risalesi, Risâle fî Beyâni’s-Semâ. 

Aşık Paşa Türbesi

Kırşehir’de bulunan türbesi, kendisinin vasiyeti üzerine şehrin kuzeydoğusunda bir tepede yapılmış olup bir de kitâbesi vardır. Ertana veziri Alaattin Alişahruhi tarafından yaptırılmıştır. 1333 tarihli türbe tamamen mermerden yapılmış olup, asimetrik uzun cephesi , Kırgız çadırına benzeyen kubbesi, yana alınmış dar ve uzun portali ile Selçuklu mimarisinden farklılık göstermektedir. Kitabesinde çok değişik olarak kubbenin önüne gelmiş girinti yapan saçak silmeleri ile çerçevelenmiştir. Portalide istiritye nişin etrafı, örgü motiflerinden oluşan bir bordürle çevrilmiş, düz cephenin ortasında, alçakta, sivri kemer alınlıklı tek bir pencere açılmıştır. Âşık Paşa Türbesi, simetriden kaçınan farklı bir mimari anlayışın eseridir. Orta Asya eski Türk geleneklerine bağlı özellikleriyle Anadolu’da Türk - İslam yapı sanatının değerli bir örneğidir. 

Kırşehir Gezilecek Yerler

Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi, Kırşehir Valiliği

Türbe
İnanç-Kültür Turizmi
Şehir merkezindedir
Kervansaray, 1981. Sk. No:15, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 18173    Eklenme Tarihi : 27 Aralık 2012 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 11 Mart 2021 Perşembe