­ ULU CAMİ | Kültür Portalı

Ulu Cami - Erzurum

Ulu Cami; Saltuklu Emiri Nasreddin Aslan Mehmet tarafından 1179 yılında yaptırılmıştır. Saltuklular'ın "Atabey" isminden dolayı buraya "Atabey Camisi" de denmektedir. Yapının üst örtüsü mihrap duvarına dikey olarak inşa edilmiştir. Geniş bir orta nef ve bunun iki yanında üçer nefle birlikte toplam yedi neften oluşmaktadır. Yirmisekiz serbest "L", "T" ve dikdörtgen şekilli paye üzerine oturtulan cami, 51 x 54 m ölçülerindedir. İbadet mekânındaki üst örtüyü, on altısı duvarlara bitişik olan kırk paye taşımaktadır. Sultan 4. Murat zamanında yiyecek deposu olarak kullanılan cami, değişik tarihlerde beş kez onarılmıştır. Erzurum Valisi Hüseyin Paşa 1639'da, Ali Efendi, 1826'da camiyi onarmış; bunu 1858 ve 1860 yılında yapılan onarımlar izlemiştir. Cami, son olarak, 1957- 1964 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Caminin içerisinde toplam 40 sütun bulunmaktadır. Doğudaki birinci kapısının iki yanında birer mihrapçık bulunan yapının, 1860 yılında yapılan onarım kitabesi de burada yer almaktadır. Caminin ilk yapımındaki mihrap duvarı, önü hafif sivri kemerler üzerine oturan büyük pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür. "Kırlangıç Kubbe" denilen, bindirme şeklinde inşa edilmiş bu kubbenin yapının ilk haline ait olduğu sanılmaktadır. Caminin sağ tarafında tuğladan yuvarlak gövdeli tek şerafeli minaresi bulunmaktadır. Minareye cami içerisinden çıkılmaktadır. Şerafeden yukarısı yıkılmıştır. 28 pencere ile aydınlatılan caminin, güneydeki ikinci penceresi üzerinde 1826 tarihli onarım kitabesi bulunmaktadır. "Kırlangıç Kubbe" denilen, bindirme şeklinde inşa edilmiş bu kubbenin yapının ilk haline ait olduğu sanılmaktadır. Kaynakça; (Erzurum Gezi Rehberi Kitabı Tablet İletişim Yayınevi)

The Grand Mosque

The Grand Mosque was built by Nasreddin Aslan Mehmet who is an Emir of Saltuks in the year 1179. Owing to the fact that the name of “Atabeg” by Saltuks, it is also called “Atabeg Mosque”. The building which has an upper structure that is perpendicular to the mihrap (niche showing the direction to Mekka) wall is supported by 28 independent L, T and rectangular shaped pedestals consist of seven naves including a wide central nave and three additional naves on either side. The mosque was built with a rectangular plan which has the dimensions of 51 x 54 meters. Forty pedestals 16 of which are adjacent to the wall support the upper as storage for foods during the reign of Sultan Murat the 4th, was renovated five times on various dates. The Governor of Erzurum, Huseyin Pasha repaired the mosque in 1639, Ali Efendi repaired it in 1826 followed by renovations in the years 1858 and 1860. The mosque was repaired for the last time between the years 1957-1964 by the General Directorate of Foundations. There are a total of 40 columns within the mosque. The building which has two small mihraps (niches)  on either side of the first gate on the east have a repair epigraph that dates back to the year 1860. The mihrap wall of the initial construction of the mosque was covered with a dome that had large pendentives resting on pointed arches. This dome which has been constructed in the manner called “Kırlangıç Dome” believed to date back to the original construction of the mosque. There is a single minaret with a single serefe (balcony) on the right-hand side of the mosque that is built with bricks and which has a circular body. The minaret is accessed from the interior of the mosque. The part above the serefe has collapsed. The mosque which receives the daylight through 28 windows has a repair epigraph over the second window on the south that is dated to 1826. (City Guide Erzurum, Published by Tablet İletişim)

Cami
İnanç Turizmi
Merkez Cumhuriyet Caddesi ve Tebriz kapı semtinin kesiştiği noktada olup yaya olarak gidilebileceği gibi, Şehrin her noktasından toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.
Ulu Cami, Yakutiye/ ERZURUM

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 9398    Eklenme Tarihi : 22 Nisan 2013 Pazartesi    Güncellenme Tarihi : 07 Mart 2018 Çarşamba