­ RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI (TAŞHAN) | Kültür Portalı

Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan) - Erzurum

Rüstem Paşa Kervansarayı; Taşhan adıyla da anılan Rüstem Paşa Kervansarayı, Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında yaptırılmıştır. Yapı, Osmanlı kervansaray mimarisinin şaheser örneklerinden biridir. Burası yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı yerdi. Rüstem Paşa Kervansarayın da imarethane, mescit, dinlenme yeri, bezirgân dükkânları, deve, eşek, öküz, manda ve atların bağlandığı bölümler yapılmıştır. Ancak, bunların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Batıya bakan beşik tonozlu giriş kapısı üzerindeki kitabede, Erzurum’un serhat şehri olması dolayısıyla, buraya "ribat" denildiği dikkat çekmektedir. Ribatlar, sınırları korumak amacıyla içerisinde 40-50 civarında akıncı birliğinin bulunduğu bir çeşit ileri karakol binalarıdır. Osmanlı imparatorluğu sınırlarının zamanla Tiflis’e ve Hazar Denizi’ne kadar genişlemesiyle buraya; konak, barınak, ahır ve alışveriş merkezi özellikleri kazandırılmıştır. Rüstem Paşa Kervansarayı, dikdörtgen bir avlu çevresinde, kesme taştan yapılmış revakların arkasına sıralanmış odalardan oluşan iki katlı bir yapıdır. Doğu ve batı yönünde sivri kemerli ve tonozlu iki kapıdan girilen avlunun çevresinde 32 oda bulunmaktadır. Üst katta koridor çevresinde sıralanmış basık tonozlu odalar bulunmaktadır. Buradaki süslemeler daha sonra yapılmıştır. 1965 yılında önemli bir restorasyon geçiren kervansarayın batıya bakan ön cephesi, hafif ileri taşırılmış, altta beşik tonozlu derin bir giriş, üstte de kervansaray yöneticisine ait bir oda bırakılmıştır. Kervansaray, günümüzde Oltu taşı esnafının imalat ve satış yeri olarak hizmet vermektedir. Oltu taşından yapılmış, başta tespih, yüzük, gerdanlık olmak üzere, onlarca çeşit hediyelik eşyanın satışı burada yapılmaktadır. Kaynakça; (Erzurum Gezi Rehberi Kitabı Tablet İletişim Yayınevi)

The Rustem Pasha Carvanserai

The Rustem Pasha Caravanserai also called as “Tashan” has been built by grand vizier of Sultan Suleyman the Magnificent, Rustem Pasha in 1561. The building is a splendid example of the Ottoman Caravanserai architecture. This is a caravanserai in which all the needs of passengers are provided day and night. There were sections like soup kitchen, masjid, resting lounge, merchant shops around it, and places where camels, donkeys, oxeas, buffalos and horses were tied down. Some of these sections have disappeared today. It is interesting note that Erzurum was referred to as “Ribat” for being a frontier city in the epigraph above the barrel-vaulted entrance gate on the west. As a known a “Ribat” is a kind of frontier outpost in which there are about 40-50 raider troops that have the purpose of protecting the borders. When the border of Ottoman Empire expanded as far as Tblisi and the Caspian Sea they achieved properties of shelter, stable and shopping center. The Rustem Pasha Caravanserai is a building with two storeys. There are 32 rooms around the courtyard which is entered through two gates one on the east and one on the west which have pointed these. There are again rooms oblate vaults aligned around the corridor in the upper storey. The decorations were made at later times. The frontal façade of the Inn which was extensively restored in 1965 was slightly projected forward and a deep entrance with a barrel vault underneath and a room spared for the manager of the caravanserai above were reserved. The caravanserai currently serves as the production and sales location of the Oltu Stone traders. The sale of dozens of different types of gift items beginning with worry beads, rings, necklaces made out of the Oltu stone are made here.

(City Guide Erzurum, Published by Tablet İletişim)

Kervansaray
Kültür Turizmi
Cumhuriyet Caddesi ve Gürcü Kapı güzergahından yaya olarak gidilebileceği gibi ; Şehrin her noktasından toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir. Menderes Caddesi üzerinde Erzurum Ticaret Lisesinin alt kısmında yer almaktadır..
Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan) Yakutiye/ Erzurum

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 11078    Eklenme Tarihi : 23 Nisan 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 07 Mart 2018 Çarşamba