­ HACI ÖZBEK CAMİ | Kültür Portalı

Hacı Özbek Cami - Bursa

İznik’te Kılıç Arslan Caddesi üzerindeki mescit, yazıtaşı ve kubbesi bulunan en eski Osmanlı mescididir. 1333-1334 yıllarında Hacı Özbek Bin Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Batısındaki son cemaat yeri 1940’ta kuzeyine yeni bir son cemaat yeri eklenmiştir. Ana bina doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kare planlı asıl ibadet yeri kubbe örtülüdür. Güney duvarında, eksende içe çıkıntılı ve köşeleri silmeli dikdörtgen bir mihrap nişi yer alır. Kuzey ve doğu duvarlarında, eksene simetrik ikişer pencere bulunmaktadır. Batı duvarında eksenin kuzeyindeki kapıdan son cemaat yerine çıkılır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı son cemaat yerinin yanları kapalıdır. Batısında iki sütun ve üç kemerli bir revakla dışarıya açılır. Kuzey bölümü beşik, güney bölümü ise aynalı tonozla örtülmüştür. Mescit içten sıvalıdır. Beden duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş ile örülmüş, taşlar arasına dikine tuğlalar yerleştirilmiştir. Kubbesi kiremit örtülüdür. Kaynak: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

English

The Hacı Özbek Mosque

Situated on the Arslan street, it is the oldest Ottoman mosque with a masjid, a slate covered with a dome. It was built by Hacı Özbek Bin Muhammed in 1333-34. Another place was added to the north of the meeting place for the latecomers located on the west in 1940. The main building has a rectangular plan in the east-west direction. The main place of worship with a square plan is covered with a dome. On the southern wall, there is a rectangular niche mihrap. On the north and east walls, there are symmetrical twin windows. On the west wall, the door to the north of the axis is used to access to the meeting place for latecomers. The sides of the meeting place for latecomers are covered. In the west there is a portico with two columns and three arches. The northern part is covered with a gable and the southern part is covered with a mirrored vault. The mosque is internally plastered. The walls were built with three rows of bricks and a row of cut stones and vertical bricks were placed between the stones. The dome is covered with tiles. Source: Bursa Provincial Directorate of Culture and Tourism

Cami
Kültür Turizmi
Eşrefzade Mahallesi İznik/BURSA
Eşrefzade Mahallesi İznik/BURSA

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 7590    Eklenme Tarihi : 01 Mart 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 18 Mayıs 2018 Cuma