­ ÜZEYİR PEYGAMBER TÜRBESİ | Kültür Portalı

Üzeyir Peygamber Türbesi - Adıyaman

İsrailoğullarina göre meşhur bir peygamber olan Üzeyr (a.s)'in adi Kur'an-i Kerim’de geçmektedir. Fakat İslâm’a göre onun peygamber olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır. Üzeyr (a.s)'in adi hakkında da alimlerin farklı yorumları vardır. Bazi alimlere göre onun adı Arapça bir isimdir. Diğer bazı âlimlere göre ise, Üzeyr kelimesi Arapça değil, İbranicedir (el-Ukberî, imlau ma menne bihi'r Rahman, Misir, 1961, II, 7). İbranicede Üzeyr kelimesinin karşılığı "Azra"dir. Tevrat'in bu dildeki nüshasinda böyle geçmektedir (Biblio Hobraica, nsr. Rud. Kittel, Stuttgart,1952; Esra, VII,1; Nehemio, VIII,13). Üzeyr (a.s), Harun Peygamber'in neslinden gelmektedir (es-Sa'lebî, el-Arais, Misir, 1951, 344). Tevbe Suresi 9/30, 31 Ayetlerde ismi açıkça zikredilen Üzeyir Peygamberin Hikayesi Bakara suresinde (259. Ayet) açıkça anlatılmaktadır. Bazı rivayetlere göre makam olan ve bazı rivayetlere göre de türbe olan mekanın türbe olma ihtimali oldukça yüksektir. Günümüzde hala arpa şeklinde görülen ve hiç tükenmeyen taşların varlığı bu zatın kerametinin bir işareti olarak kabul edilmektedir. Üzeyr (a.s) ile ilgili bulunduğu söylenen bir ayet de şöyledir; "Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin çatıları duvarları üzerine çökmüş (yıkık dökük olmuş) ıssız bir kasabaya uğradı. "Ölümünden sonra Allah bunları nasil diriltir acaba!" dedi. Hemen Allah onu öldürdü yüz sene sonra tekrar diriltti. "Ne kadar kaldın burada?" dedi. "Bir gün yahut bir kaç saat" dedi. Allah ona: "Bilakis yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Seni İnsanlar için bir ayet (ibret işâreti) kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz. " dedi. Durum kendisince anlaşılınca, "şüphesiz Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmeliyim" dedi (el-Bakara, 2/259). Peygamber olsun veya olmasın, Üzeyr (a.s) Allah'a tam manasıyla inanmış, kamil iman sahibi olan bir zattı. Hayati boyunca, Allah’ın rızasını kazanmak, hayra koşmuştur. Çevresindeki İnsanları da bu şekilde inanmaya ve Allah’ın emir ile yasaklarına riayet etmeye davet etmiştir. Kaynakça : Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Türbe
İnanç Turizmi
Adıyaman Gerger İlçesi yolu güzergahındadır. Ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır.
Adıyaman

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 2055    Eklenme Tarihi : 21 Şubat 2013 Perşembe    Güncellenme Tarihi : 12 Aralık 2017 Salı