­

Doğu Duvarı

Şu anda Troya VIII/IX (M.Ö. 3. yüzyıl-yaklaşık M.S. 500) dönemine ait Yunan-Roma Çağı tapınak alanının, çevre duvar kalıntıları üzerinde durmaktasınız. Önünüzde Troya/İlios’a ait sur bulunmaktadır. Bulunduğunuz yerden doğu kulesini, doğu surunu (girişiyle birlikte), hemen arkasında Troya VI. dönemine ait sarayları (yaklaşık M.Ö. 1700-1250) ve savunma duvarı üzerindeki Troya VII ev kalıntılarını görmektesiniz. Troya VI, büyük bir olasılıkla M.Ö 1250 yılında bir depremle, Troya VIIa ve VIIb ise bir yangın felaketiyle sona ermiştir. Arkanızda, Yunan-Roma Çağı İlion’unun aşağı şehri uzanmaktadır. Çanakkale Boğazı kuzeyde, Kara Menderes (eski Skamander) Ovası ise batıya doğru uzanmaktadır. Açık havalarda, güneydoğudaki Kaz Dağları’nın (İda Dağları) zirvelerini, güneybatıdaki mezar tepesini (Üvecik Tepe) ve Ege Denizi kıyısında bir çukur halindeki Beşik Koyu ile arka plandaki Bozcaada’yı (Tenedos) görebilirsiniz.

Doğu Duvarı ve Kale Kapısı

Tamamı 550 metre olan Troya VI surunun sadece 330 metrelik bölümü günümüze ulaşmıştır. Önünüzdeki Troya VI surunun, yapı tekniğindeki özen ve kireç taşı bloklarının ne denli temiz çalışılmış olduğunu görebilirsiniz. Duvar, dikey girintilerle testere dişi biçiminde örülmüştür. Bunlar üstteki yapının ahşap konstrüksiyonunun köşelerini oluşturmaktadır. Surun içe doğru eğimli alt bölümünün yüksekliği 6 metre genişliği ise 4.5 -5 metreyi bulmaktadır. Günümüze ulaşmamış üst yapı ise 3-4 metre yüksekliğinde olmalıydı. Bu üst yapının yapı malzemelerini ahşap kalasların yanı sıra kerpiç de oluşturmaktaydı. Bu kerpiç kesim daha sonra, yerini ince bir taş duvara bırakmıştır. Üst üste binmiş iki duvarın olduğu yerde kale girişi bulunmaktaydı. Hellenistik Çağ’da, girişin doğu duvarı kesilmiş, bunun hemen üstündeki tapınak alanının, destek ve temel duvarı inşa edilmiştir.

Doğu Kulesi

Daha geç bir dönemde, surun önüne yerleştirilmiş bu anıtsal kule, son derece özenle yapılmıştır. Genişliği 11 metre olan bu kule, 8 metre öne doğru çıkmaktadır. Kulenin doğu duvarının kalınlığı ise 3 metreyi bulmaktadır. Ahşap bir bölmeyle iki kata ayrılmıştır. Giriş ise sadece ikinci kattan yapılabilmekteydi.

Saraylar

1 metre kalınlığında dış duvarları olan, kalenin merkezine doğru yönlendirişmiş VIe ve VIf sarayları, sadece bir iç mekâna (64 veya 98 m2) sahiptirler. VIf sarayının batı duvarında ikinci bir kat için yapılmış hatıl delikleri göze çarpmaktadır. Taban üzerinde, taştan sütun altlıkları bulunmuştur. Mekânın iki girişi vardır. Destekleme duvarındaki gelişmiş yapı tekniği nedeniyle VIf binası, Troya VI döneminin sonuna (yaklaşık olarak M.Ö. 1400/1250) tarihlenmektedir. Bu duvar da “testere dişi” tekniğiyle örülmüştür. VIe ve VIf binaları arasında yaklaşık bir metrelik dar bir yol bulunmaktadır.