­

Athena Tapınağı

Şu anda, Yunan ve Roma Çağı İlion’una ait Athena tapınağının ön avlusunun olduğu yerde durmaktasınız. Bulunduğunuz yerin aşağısında, Schliemann ve Dörpfeld tarafından kazılan yerleri görmektesiniz. Burada gördüğünüz mermer mimari kalıntılar, Athena tapınağından geriye kalanlardır.

36x16 m. boyutlarındaki tapınak, Dor düzenindeki sütunlarla çevrilmiş ve karelere bölünmüş bir tavanla kapatılmıştır. Tapınak kirişleri dış yüzündeki metop kabartmalarla süslenmiştir. Bu metoplardan en ünlüsü, bugün Berlin’de olan Apollon-Helios betimli metoptur. Yapı, Roma döneminde İmparator Augustus’un (M.Ö. 31-M.S 14) emriyle yenilenmiştir.

Tapınak, Yunan ve Roma Çağlarında, her yıl tanrıça Athena onuruna düzenlenen şenliklerin merkezi haline gelmişti. Bu şenlikler sırasında kurbanlar kesilmekte, yarışmalar yapılmakta idi.