­

Troya VI- Geç/VIIa - (W)İlios/Wilusa’nın Aşağı Kenti

Önünüzde Troya VI geç/VIIa aşağı kentinin (M.Ö. 14/13. yüzyıl) batısındaki yerleşim alanı bulunmaktadır. Kaleye giden taş döşeli yo­lun iki tarafı boyunca birbirine bitişik olarak inşa edilmiş dayanıklı evlerin taş temelleri görünebilmektedir.

Özellikle dikkati çeken ise, temel planı neredeyse tam olarak koruna gelmiş, arkaya doğru mekanları bulunan iki katlı teras evdir (Troya VIi). Burada, kültsel törenlerde kullanılmış olduğu tahmin edilen tunçtan yapılma bir heykelcik ve boğa biçimli bir kap bulunmuştur.

Troya VI’nın sonunda, kale girişi (VIU) bir deprem sonrasında kapatılmış ve yolun yönü bu dönemden sonra değiştirilmiştir. Troya VIIa (=VIi) (yaklaşık M.Ö. 1180), silah buluntuları, yangın izleri ve iskeletlerle ispatlanabilen savaşsal bir olayla sona ermiştir. Bundan sonraki VIIb döneminde ise Balkanlardan Troya’ya yeni insanlar gelmiş ve yerleşme kalenin içiyle, kalenin hemen dışında yoğunlaşmıştır. Yollar ve boş alanların bulunduğu yerlere evler inşa edilmiş ve büyük depolama küpleri (pithoslar) konmuştur.