­ HÜDAVENT HATUN TÜRBESİ | Kültür Portalı

Hüdavent Hatun Türbesi - Niğde

Hüdavent Hatun Türbesi; taç kapısı üzerindeki inşa kitabesine göre, 712H./ 1312–13 M. yılında yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Hükümdarı IV. Rukneddin Kılıç Aslan’ın kızı Hüdavend Hatun yaptırmıştır. Günümüze bazı onarımlar görerek gelen türbe, orijinal özelliğini korumaktadır. Yapı, tek katlı ve sekizgen planlı türbeler grubuna girer. Yapı inşasında sarımtırak renkte ince yönü trakit taşı; kapı ve pencerelerin söve, kemer ve lentolar ile kasnaktaki kuşak ve kitabelerde beyaz mermer kullanılmıştır. Kasnaktaki sivri kemerli alınlıklardaki bezemelerle, pencerelerdeki figürlü süslemelerde ve pencere şebekelerinde daha ince dokulu ve sert olan kırmızımtırak renkte taş; iç mekânın kubbe kasnağında sağır sivri kemerlerde siyah kesme taş kullanılarak oldukça zengin malzemeye yer verilmiştir.

Yapını inşasında oldukça temiz ve itinalı bir işçilik görülür. Türbe, sekiz kenarlı bir kaide üzerinde sekizgen gövde olarak yükselmekte ve üstte Onatlı kenarlı kasnağa dönüşerek içten kubbeye, dıştan da sekiz kenarlı piramidal külahla kapatılmıştır. Türbe yapı bakımından olduğu kadar, bitkisel, geometrik ve özellikle figürlü plastik bezemeleri bakımından özeldir.

Kaynak: http://www.nigdekulturturizm.gov.tr/TR,74359/turbeler.html adresinden, 21.07.2014 tarihinde alınmıştır.

Niğde Gezilecek Yerler

Türbe
İnanç Turizmi
İl Merkezinde olup yaya olarak ulaşılabilir.
Yenice Mahallesi Merkez/Niğde

Konum Bilgileri

Görüntülenme Sayısı : 26620    Eklenme Tarihi : 26 Şubat 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 29 Haziran 2020 Pazartesi