­ TAŞKINPAŞA CAMİİ | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

TAŞKINPAŞA CAMİİ - Nevşehir

Kimlik
Adı TAŞKINPAŞA CAMİİ
Envanter No -
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres ÜRGÜP / NEVŞEHİR
Pafta
Ada
Parsel
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi XIV. Yüzyıl ortaları. (Karamanoğulları)
Yapan
Kültür Dönemi Selçuklu
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Ürgüp’ e bağlı Taşkınpaşa Köyünün Merkezinde yer almaktadır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Ürgüp’ e bağlı Taşkınpaşa Köyünün Merkezinde yer alan külliye;camii, medrese ve iki türbeden oluşmaktadır. Caminin portalinde yer alan kitabesi bugün yerinde olmadığından dolayı kesin tarihi belli olmayan camii; avlusunda bulunan 743 / 1342 ve 756 / 1355 tarihlerini veren iki türbe kitabesine dayanarak XIV. yüzyılın ortalarında yapıldığı kabul edilen bir Karamanoğlu yapısıdır. Yöresel düzgün kesme taşla inşa edilmiş, kuzey güney doğrultusunda uzanan yapı dikdörtgen biçimli bir avlu içerisinde yer almaktadır. Avlusunda iki türbenin bulunduğu camii kapalı ve açık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Girişinin bugün beyaz badana ile boyanarak çirkinleştirilen, geometrik bezemeli şeritlerle çevrelenmiş portal ile sağlandığı kapalı bölüm; mihrap duvarına dikey iki sıra üçer sütun üzerine, kuzey-güney doğrultusunda atılan kemerlerle mihraba dikey iki sahna ayrılmıştır. Her üç sahının doğrultularıyla aynı yönde uzanan üç takviye kemeri ile desteklenmiş sivri tonoz örtülü olmasına karşın, mihrap önü birimi pandantif geçişli kubbe ile örtülmüştür. Üzeri düz toprak damlı caminin kuzey cephe yaklaşık ekseninde yer alan portali döneminin tüm özelliğini yansıtan zengin taş işçiliğinin çok güzel bir örneğedir. Bunun yanı sıra döneminin ahşap işçiliğini yansıtması açısından oldukça önemli olan kündekari tekniğinin uygulandığı mihrap ve minberi 1940 yılında Ankara Etnografya Müzesine taşınmıştır. Caminin kuzey batısına bitiştirilmiş yaklaşık kare planlı, mescit olarak kullanılan açık bölüm doğu-batı doğrultusunda yerleştirilen iki paya üzerine atılan iki kemer ile mihraba paralel iki sahna ayrılmıştır. Doğudan kemerlerle dışarı açılan bu birim yönelişi doğrultusunda sivri tonoz örtülüdür. Mescidin kuzeydoğu köşesine dört sütunla biçimlenen baldaken tarzda yapının orijinal minaresi yerleştirilmiştir. Caminin doğu cephesinde üst seviyede aslan başlı iki çörten bulunmaktadır.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı K.K.T.V.K.K. 20.03.1993-1404
Yayın Dizini ASLANAPA, Oktay; Karaman Devri Sanatı, İstanbul 1950
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 3216    Eklenme Tarihi : 08 Şubat 2013 Cuma    Güncellenme Tarihi : 08 Şubat 2013 Cuma