­ ÇARIKLI KİLİSE | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

ÇARIKLI KİLİSE - Nevşehir

Kimlik
Adı ÇARIKLI KİLİSE
Envanter No 12
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres Göreme Açıkhava Müzesi/ NEVŞEHİR
Pafta
Ada
Parsel 8296
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş Nevşehir Müze Müdürlüğü
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan BİZANS DÖNEMİ
Kültür Dönemi
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım İki sütunlu (diğer sütunlar duvar köşelerinde paye şeklindedir.) çapraz tonozlu, üç apsisli ve dört kubbelidir.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı İki sütunlu (diğer sütunlar duvar köşelerinde paye şeklindedir) çapraz tonozlu, üç apsisli ve dört kubbelidir. Sahnelerde İsa’nın hayatını konu alan siklus, İbrahim Peygamberin misafirperverliğini gösteren Tevrat sahnesi, Aziz ve Bani tasvirleri iyi tasvir edilmiştir. Elmalı ve Karanlık Kiliseye benzemekle beraber İsa’nın çarmıha girişi ve çarmıhtan alınış sahneleri kilisenin farklı özelliğidir. Figürler genelde büyük ve uzundur. İsa’nın göye yükseliş sahnesinin altında bulunan ayak izlerinden dolayı kiliseye Çarıklı Kilise adı verildiği sanılmaktadır. Kilise 12. yüzyıl sonu 13. yüzyıl başına tarihlenmektedir. Ana kubbenin ortasında Pantokrator İsa, madalyonlarda melek büstleri bulunmaktadır. Ayrıca ana apsiste Deesis, kuzey apsiste Meryem ve çocuk İsa, güney apsiste ise Melek Michael tasviri yer alır. Sahneleri: Doğum, Üç Müneccimin Tapınması, Vaftiz, Lazarus’un Diriltilmesi, Başkalaşım, Kudüs’e Giriş, İhanet, Kadınlar Boş Mezar Başında, İsa’nın Göğe Çıkışı ve aziz tasvirleri.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı NKTVKK 23.03.2000 / 1212
Yayın Dizini M.Restle, Byzantine Wall Painting in Asia Minor, Germany 1967
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 713    Eklenme Tarihi : 22 Ocak 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 22 Ocak 2013 Salı