­ AYA MERYEROS MANASTIRI | Kültür Portalı

Kültür Envanteri Anıt

AYA MERYEROS MANASTIRI - Nevşehir

Kimlik
Adı AYA MERYEROS MANASTIRI
Envanter No 36
Harita No -
Mah. Köy - Mevkii
Adres DERİNKUYU / NEVŞEHİR
Pafta 26-27 b
Ada 43
Parsel 1-2-3-4
Koruma Durumu
Koruma Derecesi - Anıtsal 1
Koruma Derecesi - Çevresel
Koruma Derecesi - Aykırı
Bugünkü Sahibi
Bakımından Sorumlu Olması Gereken Kuruluş
Diğer Özellikler
Yaptıran
Yapım Tarihi
Yapan
Kültür Dönemi Osmanlı
Kitabe
Vakfiye
Genel Tanım Kesme taştan yapılmıştır.
Kullanım Durumu
Koruma Durumu
Taşıyıcı Yapı
Üst Yapı
Dış Yapı
Süsleme Elemanları
Rutubet
Ayrıntılı Tanımı
Yapılan Onarımlar -
Ayrıntılı Tanımı Eski doku içinde yer almakta olan manastırın zemininde 3 adet ayrı yoldanda yol kodundan düşük kodda ayrı bir girişi bulunmaktadır. Yer altında bulunan bu mekanın üstünde geçmiş zamanla bağlantılı olarak kullanılmış olabileceği muhtemel olan tek katlı yapı grupları mevcuttur. Kuzeybatı yanında sağır yapı duvarına bitişik nizamda taş dikdörtgen çerçeve içinde taş kemer alınlıklı dikdörtgen kapı açıklığından madeni kapı ile giriş sağlanmaktadır. Tek kollu 22 basamakla zemin katından aşağı inilmekte buradan dikdörtgen planlı bir mekana geçilmektedir. Giriş aksının iki yanında koridorlar bulunmaktadır. Ortada dört kolonla straturu oluşturulmuş halinde mekanın yan koridorları odalar bölümlere ayrılmıştır. Sağ koridordan ise birkaç basamakla ve ahşap süslemeli panellerle ayrılmış daire formunda yine 3 bölümden oluşan ayrı bir bağlantı vardır. Yoldanda ayrı bir giriş bulunan ve halk dilinde Aya Meryanos Manastırı veya akıl hastanesi diye bilinen bu yerleşemen bağlantısı olabileceği muhtemeldir. Üstler ise birbirine aynı olan dikdörtgen planlı bitişik nizamlı kesme taş malzemeli tek katlı yapılar bulunmaktadır. 3 ayrı konut olan yapıların cepheleri simetrik olup, herbirinde ortada taş söve ve lentolu çift kanatlı ahşap kapı yanlarda ise ikişer adet aynı tipte madeni parmaklıklı pencereler yer alır. Kapı üstlerinde ise dikeyine elips formunda aydınlık pencereleri yer almaktadır. Yapı grubunun ayrıca aynı ada içinde yine dikdörtgen planlı üç birimden oluşan müştemilatı bulunmaktadır. İç mekanları ise kaburgalı tonoz örtülüdür.
Su YOK
Elektrik YOK
Isıtma YOK
Orjinal Kullanım
Bugünkü Kullanımı
Önerilen Kullanım
Tescil Kararı K.K.T.V.K.K.21.12.1991-1206
Yayın Dizini
Ekler
Revizyon
Görüntülenme Sayısı : 655    Eklenme Tarihi : 15 Ocak 2013 Salı    Güncellenme Tarihi : 15 Ocak 2013 Salı